• Kauno technologijos universiteto tyrėjai vykdo projektą DEI4SME
 • Kauno technologijos universiteto tyrėjai vykdo projektą DEI4SME

  Kartu su Suomijos, Vokietijos ir Austrijos partneriais, Kauno technologijos universiteto tyrėjai vykdo projektą DEI4SME. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti apklausoje apie įvairovės, lygybės ir įtraukties (angl. Diversity, Equity and Inclusion, DEI) praktikas mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir užpildyti anketą iki š.m. birželio 26 d. Dalyvaudami šioje apklausoje ne tik prisidėsite prie svarbaus projekto, bet ir geriau susipažinsite su naujausiais ES tvarumo reglamentavimo pokyčiais socialinėje srityje (CSRD direktyva), kurie turės įtakos visoms įmonėms, tiek didelėms, tiek mažoms.

  DEI4SME – tai ES finansuojama iniciatyva, kuria siekiama remti MVĮ pastangas, susijusias su įvairovės, įtraukties ir lygybės tikslais. Renkame tokių įmonių, kaip jūsų, įžvalgas, kad įvertintume dabartinę situaciją ir iššūkius įgyvendinant įvairovės, įtraukties ir lygybės aspektus versle, palygintume šią situaciją tarp skirtingų šalių – tikslinių Lietuvos eksporto rinkų, ir sukurtume viešai prieinamą praktinę skaitmeninę priemonę šių siekių valdymui įmonėse. Ši priemonė padėtų jums planuoti, įgyvendinti ir stebėti DEI veiklą, užtikrinant jūsų verslo sėkmę ir augimą bei ateityje reaguoti į besikeičiantį ES reglamentavimą socialinės atsakomybės tema.

  Dalyvavimo tyrime nauda:

  1. Geriau susipažinsite su DEI aspektais ir įvertinsite savo dabartines praktikas;
  2. Patobulinsite valdymo praktiką: sužinosite apie naujus DEI valdymo metodus, kurie gali padėti jūsų verslo augimui;
  3. Bendradarbiausite kuriant skaitmeninę DEI valdymo priemonę, kurią galėsite toliau naudoti savo versle;
  4. Atnaujinsite informaciją: gausite naujausios informacijos apie ES tvarumo standartus ir jų poveikį jūsų verslui.

  Jūsų indėlis mums yra labai svarbus!

  Tyrimas susideda iš dviejų dalių – anketos įmonių atstovams (vadovams) ir anketos įmonių darbuotojams.

  Nuoroda į tyrimą įmonių atstovams (vadovams): https://link.webropolsurveys.com/S/54093E5B45A40BEC

  Nuoroda į tyrimą įmonių darbuotojams: https://link.webropolsurveys.com/S/CDBEDDE05FD8553E

  Anketų techniniai aspektai:

  • Apklausa vykdoma anonimiškai. Taip užtikrinama, kad duomenys bus apsaugoti ir atsakant į apklausos klausimus nebus renkama jokia asmeninė informacija;
  • „Išsaugoti ir tęsti vėliau“ – įdiegta galimybė respondentams išsaugoti savo atsakymą ir tęsti vėliau. Ši pasirinktis bus rodoma po kiekvienu puslapiu, o respondentai galės grįžti prie savo atsakymo bet kuriuo metu, kol apklausa bus atidaryta;
  • Pažangos juosta – kiekvieno puslapio viršuje yra pažangos juosta, padedanti matyti apklausos užpildymo apimtį.

  Tyrimą vykdo šios institucijos projekto partnerių šalyse:

  • Vaasa University, Suomija;
  • Kauno technologijos universitetas, Lietuva;
  • WIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK Room 466, Austrija;
  • OY Merinova AB, Suomija;
  • IHK-Projektgesellschaft MbH, Vokietija;
  • E.N.T.E.R. GMBH, Austrija.

   Pirmame projekto etape kviečiame MVĮ įmones dalyvauti tyrime, o antrame etape – kitų metų pradžioje – bus organizuojamas DEI iššūkių hakatonas. Galutinis rezultatas apims apklausos rezultatų analizę, sukurtą mokymų medžiagą ir praktinį skaitmeninį įrankį.

   

  Dėkojame už jūsų laiką ir indėlį. Kartu galime sukurti įtraukesnę ir tvaresnę verslo aplinką.

Skip to content