• Kainų palyginimo reklamoje gairėse – patarimai norintiems nepažeisti įstatymų
 • Kainų palyginimo reklamoje gairėse – patarimai norintiems nepažeisti įstatymų

  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atnaujino Kainų palyginimo reklamoje gaires (toliau – Gairės). Jomis siekiama pateikti verslininkams rekomendacijas, kurios padėtų jiems sąžiningai parodyti vartotojams tikrąją pasiūlymo naudą ir taip gerintų vartotojų informavimą apie produktus bei skatintų sąžiningą konkurenciją.

  Gairių tikslas – sumažinti riziką, kad reklama neatitiks Lietuvos Respublikos Reklamos įstatyme įvardintų reklamai keliamų reikalavimų. Reikalavimų nesilaikant, gali būti taikoma bauda iki 3 procentų nuo metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų. Pažeidimą užfiksavus dar kartą, bauda didėja dvigubai. Tam tikrais atvejais gali būti skiriamas įspėjimas netaikant baudos.

  Norint išvengti atsakomybės dėl neteisingos ir klaidinančios reklamos skleidimo, rekomenduojama griežtai laikytis Gairėse nurodytų reikalavimų, kuriuos trumpai apžvelgiame:

  Pirma, reklamoje siūloma naudoti išsamų ir teisingą kainų palyginimą, kad vartotojas galėtų įvertinti tikrąją reklamoje pateikiamo pasiūlymo vertę. Tai reiškia, kad naudoti apibūdinimus „ankstesnė kaina“, „sumažinta nuo“ ir nubrauktą aukštesniąją kainą galima tik tuomet, jei tokią kainą prieš tai taikė tik pats reklamos davėjas, o ne kiti pardavėjai.

  Antra, kainų palyginimui siūloma naudoti mažiausią kainą, kuri buvo taikyta toje pačioje prekybos vietoje bent per paskutines 30 dienų iki pardavimo („akcijos“) kainos taikymo. Tais atvejais, kai prekės ar paslaugos kaina mažinama laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma prekės ar paslaugos kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo. VVTAT pabrėžia, kad pasitaiko atvejų, kai reklamos davėjai, siekdami, kad nuolaidos vartotojui atrodytų kuo patrauklesnės, nurodo itin senas, labai trumpai galiojusias arba net niekada netaikytas palyginamąsias kainas.

  Trečia, kainų palyginimus reklamoje naudoti tik tuo atveju, jei laikotarpis, kuriuo bus taikoma pardavimo kaina, bus ne ilgesnis už laikotarpį, kuriuo buvo taikyta palyginamoji (ar didesnė) kaina. Kainų palyginimui rekomenduojama naudoti tik tas anksčiau taikytas kainas, kurios paskutinį kartą taikytos ne seniau nei prieš 6 mėnesius.

  Ketvirta, pristatant tam tikrą produktą kaip „naujovę“, „naujieną“, t. y., išleidžiant jį į rinką pirmą kartą, rekomenduojama įsivertinti ar reklamos davėjas, pasibaigus tokiam pasiūlymui, ketina produktą parduoti už aukštesnę palyginamąją kainą.

  Penkta, reklamoje naudoti apibūdinimą „iki xx proc.“ tik tuo atveju, jei skelbiamas maksimalus kainos sumažinimas taikomas bent 10 proc. nurodytų prekių kiekvienoje prekybos vietoje. Tai reiškia, jog jei reklamoje teigiama „Buitinei technikai ir kosmetikai taikomos nuolaidos iki 50 proc.“, reklamos davėjas turėtų užtikrinti, jog visose akciją taikančiose prekybos vietose bent 10 proc. akcijoje dalyvaujančių buitinės technikos (o ne jų priedams ar aksesuarams) ir bent 10 proc. kosmetikos prekių būtų parduodamos su reklamoje nurodyta maksimalia nuolaida.

  Taip pat VVTAT išskiria kelis punktus, į kuriuos rekomenduojama atkreipti dėmesį tada, kai reklamos davėjas savo produkto kainą lygina su konkurento kaina:

  (i) naudojama palyginamoji reklamos davėjo bei konkurento prekės kaina turėtų būti iš to paties laikotarpio;

  (ii) reklamoje rekomenduojama tiesiogiai arba netiesiogiai nurodyti konkurentą, su kuriuo yra lyginamos kainos;

  (iii) reklamoje rekomenduojama nurodyti užfiksuotos konkurento prekės kainos datą ir vietą.  

  Gairės yra tik rekomendacinio pobūdžio. Tačiau AVOCAD atkreipia dėmesį, kad šių rekomendacijų naudojimas ir laikymasis gali padėti reklamos davėjams sumažinti riziką, kad reklama neatitiks Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimų ir užtrauks atsakomybę.

Skip to content