• Jonavos, Kelmės ir Marijampolės pedagogai taikys mokymo naujoves Lietuvoje

    Šiais metais Jonavos politechnikos mokyklos kolektyvas kartu su Marijampolės profesinio rengimo centru ir Kelmės profesinio rengimo centru užbaigė bendrą “Erasmus+” mokytojams skirtą mobilumo projektą “Erasmus keliai veda į sėkmę” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077528. Mūsų mokytojai jau neįsivaizduoja, kaip galėtume mokytis ir tobulėti, nesidomėdami kaip vyksta ugdymas kaimyninėse šalyse, nesiremdami kitų šalių patirtimi. Galimybę išvykti į užsienį ir semtis kitos kultūros patirties ir dalintis saviške, tiek mokytojams, tiek mokiniams, suteikia Europos sąjungos finansuojama “Erasmus+” mobilumo programa. Visi mokytojai, dalyvavę šiame projekte teigia, kad dalyvavimas projekte jiems buvo prasmingas, naudingas ir įdomus tiek profesiniu, tiek asmeniniu aspektu, nes šiek tiek teko susidoroti su iššūkiais, taigi peržengti asmeninio komforto zonos ribas , pasimokyti bendrauti užsienio kalba, pristatyti savo šalį, savo mokymo ir mokymosi metodus, išklausyti ir suprasti užsienio kolegų patirtį ir metodiką. Nors projektas dėl Covid-19 pandemijos suvaržymų buvo pratęstas ir truko ilgiau nei buvome numatę, bet įgyvendinome viską pagal planą. Projekte dalyvavo 18 mokytojų. Iš kiekvienos mokyklos išvyko po šešis mokytojus, kurie pristatė savo mokymo metodus ir susipažino su Austrijos, Lenkijos ir Ispanijos profesinio mokymo ypatumais. Savo veikla šių trijų mokymo įstaigų mokytojai, padedami “Erasmus+” mobilumo programos, ne tik praplėtė savo akiratį ir pagilino profesines žinias, bet padėjo kurti Lietuvos, kaip išsilavinusios, aktyvios, atviros ir inovatyvios šalies įvaizdį.

    2022 m. rugsėjo 29 d. Projekto baigiamojoje konferencijoje mokytojai pasidalino stažuočių metu Lenkijoje, Austrijoje, Ispanijoje įgyta patirtimi, išsamiai pristatė savo nuveiktus darbus. Ypatingo dėmesio sulaukė Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytojo Sauliaus Barkausko pristatyta Austrijos profesinio rengimo sistema, pameistrystės mokymo būdo organizavimo ypatumai. Nutarta įgytą patirtį, kiek įmanoma plačiau, perkelti į mūsų profesinį mokymą, taip prisidedant prie profesinio mokymo kokybės gerinimo, mokinių motyvacijos didinimo ir profesinio mokymo įstaigų prestižo kėlimo.

    Visiems projekto dalyviams įteikti Europass mobilumo dokumentai, liudijantys įgytas ir patobulintas kompetencijas.

Skip to content