• ISO standartų diegimo pradininkas švenčia veiklos 25-metį
 • ISO standartų diegimo pradininkas švenčia veiklos 25-metį

  Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos organizacijos pradėjo aktyviai bendrauti su užsienio partneriais ir jautė didelį poreikį perimti jų veiklos patirtį. Užsienio organizacijos plačiai taikė vadybos sistemas pagal tarptautinių standartų reikalavimus ir to reikalavo iš Lietuvos organizacijų. Nedaugelis suprato tarptautinių standartų reikšmę bei naudą.

  ISO standartų diegimo pradininku Lietuvoje tapo UAB „TUV UOLEKTIS“, kuris, bendradarbiaudamas su TÜV Thüringen e. V. sistemų ir personalo sertifikavimo įstaiga (Vokietija), sėkmingai dirba 25-erius metus (žr. 1 pav. Nuo veiklos pradžios išduoti TÜV Thüringen e. V. sertifikatai Lietuvoje).

   Veiklos sėkmę lėmė suburtas specialistų kolektyvas iš mokslininkų ir gamybininkų-praktikų.

  UAB „TUV UOLEKTIS“ komandos narius apmokė Vokietijos partneriai, turintys darbo patirtį Vokietijoje ir Japonijoje. Be to, UAB „TUV UOLEKTIS“ specialistai patirties sėmėsi bendradarbiaudami su Kauno Technologijos Universitetu, Aplinkos Inžinerijos Institutu, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetu (VGTU), Lietuvos Standartizacijos Departamentu bei Statybos Produktų Sertifikavimo Centru.

  UAB „Fermentas“ (dabar – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics) buvo pirmoji organizacija Lietuvoje, kuri įtempto kūrybinio darbo ir bendradarbiavimo su įmonės specialistais dėka 1996 m. buvo parengta sertifikavimui. Pirmąją organizaciją Lietuvoje pagal tarptautinius ISO 9000 serijos standartus sertifikavo TÜV Thüringen e. V. sistemų ir personalo sertifikavimo įstaiga.

  UAB „TUV UOLEKTIS“ Lietuvoje aktyviai skleidė žinias ir populiarino kokybės vadybos sistemas. Organizacijos specialistai buvo vieni iš pirmųjų Technikos komiteto 24 „KOKYBĖ“ narių ir Lietuvos kokybės draugijos steigimo iniciatorių. Jie aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos nacionalinę kokybės programą, kurią įgyvendinant Lietuvoje nuo 1998 m. pradėti organizuoti Nacionalinio kokybės prizo konkursai.

  UAB „TUV UOLEKTIS“ vadovybė nuolat rūpinasi savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Darbuotojai stažavosi įvairiose šalyse: Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje, JAV, Prancūzijoje, Norvegijoje, Japonijoje, Kinijoje, Izraelyje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kt.

  Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) nuolat tobulina veikiančius standartus, atitinkančius rinkos poreikius. Šiuo metu standartų šeimą sudaro (žr. 2 pav. Standartų šeima):

  Siekiant patenkinti klientų poreikius naujiems standartams, o ypač diegiant integruotas vadybos sistemas, apimančias kelis standartus, reikėjo parengti daugiau įvairių sričių specialistų.

  Šiuo metu darbuotojų komandą sudaro etatiniai darbuotojai ir iš išorės samdomi auditoriai bei techniniai ekspertai. Organizacijoje dirba viso 54 darbuotojai, tarp jų 9 mokslo daktarai.

  Nuo 2001 m. UAB „TUV UOLEKTIS“ tapo TÜV Thüringen e. V. sistemų ir personalo sertifikavimo įstaigos struktūriniu padaliniu Lietuvoje. Jo pagrindinė veikla yra įvairių vadybos sistemų sertifikavimas pagal aukščiau nurodytų standartų reikalavimus.

  Sertifikavimo įstaigos padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS“ veikla padėjo sumažinti sertifikavimo kaštus. Nuo UAB „TUV UOLEKTIS“ veiklos pradžios Lietuvoje sertifikuota daugiau kaip 600 įvairaus profilio įmonių (žr. 3 pav. TÜV Thüringen e.V. Lietuvoje sertifikuotos įmonės pagal veiklas):

  UAB „TUV UOLEKTIS“ klientai – įmonės, sėkmingai veikiančios ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio rinkoje bei pasiekusios puikių veiklos rezultatų, pvz.: UAB „SBA“ baldų kompanija“, AB „MV GROUP Production“ (Alitos gamykla, Stumbro gamykla, Anykščių vyno gamykla), UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Enerstena“, UAB „ATEA Baltic“, UAB „Ryterna“, AB „Požeminiai darbai“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Rubedo sistemos“, UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „NT Service“, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Vilnika“, UAB „voestalpine VAE Legetecha“, UAB „Lietuviškas midus“, KTU Elektros ir elektronikos fakultetas Metrologijos institutas, UAB „Precizika Metrology“, UAB „ICECO“, UAB „Parama“, UAB „Kauno kranai“, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB, UAB „Veikmės statyba“, UAB „Nostrada“, UAB „Kauno baldai“, AB „Panevėžio stiklas“, UAB „Baltec CNC Technologies“, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, STEVILA UAB, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, UAB „Garsų pasaulis“ ir kt. Tarp sertifikuotų organizacijų paminėtinos ir medicinos įstaigos, kaip pvz.: VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė, VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, AB „Ortopedijos technika“, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis ir kt.

  Įvertinant UAB „TUV UOLEKTIS“ veiklą, galima išskirti šiuos privalumus: didžiausia patirtis sertifikuojant organizacijų vadybos sistemas Lietuvoje beveik visose veiklos srityse; parengtų auditorių ir specialistų skaičius leidžia suformuoti auditorių grupes tik iš vietinių specialistų; operatyvumas organizuojant ir atliekant sertifikavimo auditus; palankiausios sertifikavimo ir priežiūros auditų kainos, išlaikant labai aukštą reikalavimų lygį; lankstumas tenkinant klientų poreikius, maksimali nauda sertifikuojamai organizacijai; pastovus klientų informavimas apie naujoves, palaikant nenutrūkstamą bendradarbiavimą.

  UAB „TUV UOLEKTIS“ pirmauja tarp sertifikavimo įstaigos padalinių įsisavinant sertifikavimą pagal naujus standartus. Pvz., pagal šiuos standartus sertifikuota įmonių (žr. 4 pav. TÜV Thüringen išduoti e. V. sertifikatai Lietuvoje pagal naujus standartus):

  UAB „TUV UOLEKTIS“ auditorių darbą kasmet tikrina sertifikavimo įstaiga ir pateiktus dokumentus vertina akreditacijos įstaiga DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Per pastaruosius metus Lietuvoje buvo atlikta 17 Witness auditų, kurių rezultatai buvo teigiami (Witness auditas – akreditacijos įstaigos įvertinimas stebint auditorių darbą kliento organizacijoje). Tai patvirtina, kad auditorių ir specialistų komanda dirba rezultatyviai, o UAB „TUV UOLEKTIS“ veikla atitinka tarptautinių standartų ir DAkkS reikalavimus. Parengtų išorės specialistų kvalifikaciją labai gerai įvertino sertifikuojamos organizacijos.

  TÜV Thüringen e. V. sistemų ir personalo sertifikavimo įstaigoje UAB „TUV UOLEKTIS” padalinys vertinamas kaip vienas iš patikimiausių ir pažangiausių.

  UAB „TUV UOLEKTIS“ pastangomis auganti auditorių ir specialistų komanda, nuolat keliama jų kvalifikacija bei sukaupta įvairiapusė patirtis per daugiau kaip 25 veiklos metus padėjo šimtams Lietuvos įmonių tapti efektyvesnėmis, konkurencingomis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

  Švęsdami organizacijos 25-metį savo klientams ir kt. organizacijoms linkime:

  – siekti gero tarptautinių standartų funkcionavimo;

  – nuolatinio tobulėjimo;

  – procesų skaitmenizavimo;

  – darnaus komandinio darbo;

  – aukštų veiklos rodiklių.

Skip to content