• Įgyvendintas tarptautinis projektas pameistrystei skatinti
 • Įgyvendintas tarptautinis projektas pameistrystei skatinti

  Įgyvendintas tarptautinis projektas pameistrystei skatinti

  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre įgyvendintas 2016 09 01 prasidėjęs „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas DROP@PP „Pameistrystės mokymo nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas“ Nr. 2016-1-TR01-KA202-034273. Projekto koordinatorius: Ortahisar Mesleki Egitim Merkezi, Trabzon (Turkija), partneriai: Fondazione Et Labora (Bergamo, Italija); Bridgwater College (Bridgwater, Jungtinė Karalystė), ROC Da Vinci College (Dordrecht, Nyderlandai) ir mes, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras.

  Strateginių partnerysčių projektais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą.

  Strateginės partnerystės projektai skirti stiprinti institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje, ir vietos bei regiono lygmens verslo įmonių tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti profesinio mokymo kokybę ir naujoves.

  Jaunimo nedarbas eurozonoje siekia 24 proc. Tose šalyse, kuriose veikia pameistrystės sistemos, nedarbas mažesnis. Turkijos švietimo ministerijos duomenimis, trečdalis pameistrystės sutarčių nutraukiama jau pirmais metais. Sutartys nutraukiamos priklausomai nuo profesijos dėl įvairų priežasčių. Dažniausios priežastys:

  • dėl užimtumo ir su profesiniu orientavimu susijusios problemos;

  • problemos su darbdaviais ar kolegomis;

  • nemėgiamas, neatitinkantis norų darbas, maži atlyginimai;

  • neremiamos pagrindinės kompetencijos ir įgūdžiai;

  • šeimyninės problemos, problemos su transportu.

  Projekto tikslas – kartu su partneriais sukurti efektyvias strategijas motyvuoti ir remti jaunus žmones, kurie yra iškritimo iš pameistrystės programos (PP) rizikos zonoje.

  Projektu siekta suprasti, detalizuoti mokinių iškritimo iš PP priežastis; pasidalinti gerosiomis patirtimis apie iškritimą iš PP savo šalyse. Projektas sukūrė paramos mokiniams mechanizmą, leidžia diagnozuoti pagrindines kompetencijas, sukūrė inovacinius metodus, siekiant sumažinti iškritimo riziką iš pameistrystės. Projektas yra keitimosi informacija tarp šalių (Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Italija, Turkija, Lietuva) tarpininkas.

  Pagrindinė tikslinė grupė: mokiniai, kuriems gresia pavojus nebaigti pameistrystės programos savo pirmaisiais pameistrystės mokymo metais. Galutiniai paramos gavėjai – jauni žmonės, kurie jau paliko pameistrystės mokyklą ir kuriems gresia rizika iškristi iš gamybinės praktikos mokyklose, kurių amžius 14-19 metų.

  DROP @ PP projektas inovatyvus tuo, kad pasidalino ir įvertino darbu pagrįstą karjeros konsultavimo poveikį nebaigusiems pameistrystės mokymo. Šiuo požiūriu, skirtingai nuo kitų projektų, projektas sukūrė bendrą supratimą apie nebaigusiųjų prevenciją iš Europos pameistrystės mokymo sistemų su specialiu mokymusi iš darbo šalių partnerių.

  Rezultatai:

  • bičiulių mokymosi sistemos įdiegimas (Buddy system);

  • mokinių, besimokančių pameistrystės, karjeros planavimas;

  • internetiniai įrankiai mokiniams;

  • mokymai, tyrimai, vizitai;

  • išvados, kaip įveikti mokinių „iškritimą“ iš pameistrystės sistemos.

  Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

  Daugiau informacijos:

  Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, direktorius. Tel. (8 37) 451434, el. p. info@profcentras.lt

  Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, projektų vadovas. Tel. +370 687 52810 El. tomas.vilcinskas71@gmail.com


Skip to content