• Geriausios verslo tradicijos turi būti saugomos ir perduodamos iš kartos kartą

  „Perduokime patirtį jaunesniems“ – tokiu šūkiu 6 Europos Sąjungos šalių darbdavių konfederacijos ir V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kaune pradėjo įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą projektą pagal „Mokymosi visą gyvenimą“ programą. Mokslo ir verslo aplinkos institucijos susitelkė vieningam tikslui – mokyti vyresniuosius sėkmingus verslininkus perduoti sukauptą patirtį jauniesiems: 24 mėnesiai bendro darbo skirti sukurti ir išbandyti įvairius metodus antrepreneriui būtinoms kompetencijoms perduoti.

  „Integruoto mokymosi ir bendrųjų gebėjimų perkėlimo verslo vadyboje“ (PATRON) projekto metu Ispanijoje, Italijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje penkiasdešimt sėkmingų skirtinguose verslo sektoriuose dirbančių verslininkų, turinčių didesnę nei 10 metų vadovavimo verslo įmonei patirtį, įvardijo pagrindines šiuolaikiniame versle dirbančiam jaunam vadovui būtinas antreprenerio socialines, tarpkultūrines kompetencijas. Patirties ir kompetencijų perkėlimas tarp skirtingų kartų – tai verslo sektoriaus plėtra keičiantis socialinei ir ekonominei situacijai globalioje rinkoje.

  Sėkmingiems verslo sektoriaus atstovams įsitraukiant į kompetencijų ir gebėjimų perkėlimo jaunajai kartai procesus skatinama viešojo ir privataus sektorių partnerytė. Perduodami verslo patirtį ir integruodami mokymosi ir bendrųjų gebėjimų perkėlimą versle, vyresnieji vadovai įgyja metodologijų perdavimo patirties, jų pastabos turi tiesioginės įtakos mokymo procesams ir metodologijoms tobulinti. Vyresnieji antrepreneriai seminaruose įgis ne tik verslininko, bet ir mokytojo, mentoriaus kompetencijų.

  Projekto metu išskirtos rizikos valdymo, strateginio planavimo, prisitaikymo prie kintančių verslo sąlygų, projektų valdymo gebėjimai, kuriais jaunieji antrepreneriai du mėnesius galės tobulinti be jokių finansinių investicijų naujausiais ir pažangiausias metodais: mentorystės, „cauching‘o“, atvejų analizės ir pan.

  Projekto metu parengtos kompetencijų perdavimo metodologinės priemonės padės skleisti žinias verslo aplinkoje, formuos mokymo(si) įgūdžius.

  Daugiau informacijos www.patronproject.org
  .
  Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Skip to content