• Galite perimti net ir neteisėtose varžytinėse nupirktą turtą

    Ne vienam varžytynėse dalyvavusiam, o ypač varžytynių verslu užsiimančiam asmeniui teko patirti situaciją, kai jie laimi varžytynes ir planuoja, ką darys su įgytu turtu (pavyzdžiui, investuos į jį ir parduos brangiau, nuomos ar naudos savo reikmėms ir pan.), bet sužino, jog teismas panaikino antstolio patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo, nes šis nustatė per mažą išvaržomo turto kainą ir nuo jos nustatė per mažą pradinę varžytynių kainą.

    Įprasta, kad tokioje situacijoje labiausiai tikėtinas scenarijus, jog varžytynės bus pripažintos neteisėtomis, o turtas nebus perduotas varžytynes laimėjusio dalyvio nuosavybėn.

    Tačiau įmanoma ir kitokia įvykių eiga. Praėjusių metų spalio mėnesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neatsižvelgė į tai, jog antstolio nustatyta turto pardavimo iš varžytynių kaina neatitinka rinkos kainos, nes varžytynių dalyviai turto kainą pakėlė tiek, kad ji atitiko rinkos kainą. Dėl šios priežasties kasacinis teismas nurodė, jog nėra teisinio pagrindo turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu.

    Kitaip tariant, jeigu dalyviai varžytinėse reikšmingai didina savo pasiūlymus ir galutinė siūloma kaina nėra mažesnė už rinkos kainą, tai procedūrinis neatitikimas, jog formaliai varžytinės prasidėjo nuo per mažos pradinės kainos, nėra esminis ir nekeičia galutinio varžytinių rezultato.

    Taigi, jei jūsų laimėtose varžytynėse antstolio patvarkymą dėl jų paskelbimo teismas pripažino neteisėtu dėl netinkamai nustatytos išvaržomo turto vertės, tai vis tiek galite ginti teisę gauti nupirktą turtą. Tam teks įrodyti, kad už turtą varžytynėse pasiūlėte kainą, nemažesnę už rinkos.

Skip to content