• Dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimai
 • Dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimai

  Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja LR Vyriausybės patvirtinti dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimai, kurie nustato svarbius pakeitimus susijusius su dienpinigių dydžio nustatymu komandiruojamiems darbuotojams. Pakeitimai aktualūs tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, kurių darbas susijęs su komandiruotėmis.

  Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, 2021 metais darbo ginčų komisijos gavo beveik 5 400 prašymų išnagrinėti tarp darbuotojo ir darbdavio kilusį ginčą. Dienpinigių mokėjimo tvarką Valstybinė darbo inspekcija išskiria kaip vieną iš pagrindinių ginčų kilimo problemą.

  Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nustato, kad dienpinigiai apskaičiuojami pagal LR Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų LR Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. Taigi, šiuo metu dėl mažesnių dienpinigių mokėjimo galima susitarti arba kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje.

  Kokie dienpinigių mokėjimo pakeitimai priimti?

  LR Vyriausybės patvirtintais pakeitimais yra keičiama dienpinigių dydžio nustatymo tvarka, numatant šiuos esminius pakeitimus:

  1. Dienpinigiai gali būti apskaičiuojami pagal LR Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje, o jeigu jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte. Įsigaliojus pakeitimams paliekama galimybė dėl mažesnių dienpinigių dydžio taikymo susitarti kolektyvinėje sutartyje. Tačiau jeigu tokia sutartis nėra sudaryta, mažesni dienpinigiai galės būti skaičiuojami tik tuomet, jeigu mažesnių dienpinigių dydžiai bus numatyti darbdavio vietiniame norminiame teisės akte.

  2. Tiek susitariant kolektyvinėje sutartyje, tiek nustatant vietiniame norminiame teises akte dėl mažesnių dienpinigių, išlieka reikalavimas, jog nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų LR Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

  Sudarytoje kolektyvinėje sutartyje, o jeigu jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte, privalės būti nustatyti konkretūs mažesni dienpinigių dydžiai.

  3. Svarbu, jog mažesni konkretūs dienpinigių dydžiai papildomai privalės būti diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatytus kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte. LR Vyriausybės nutarime nėra detalizuojama pagal kokius konkrečius objektyvius kriterijus turės būti diferencijuoti dienpinigių dydžiai. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikia šiuos galimus objektyvių kriterijų pavyzdžius: valstybė, į kurią darbuotojas komandiruojamas, tarptautinio pervežimo rūšis, krovinio pobūdis, komandiravimo trukmė, ekonominės veiklos sezoniškumas ir pan.

  4. Darbdaviui nustatoma prievolė prieš nustatant konkrečius mažesnius dienpinigių dydžius įvykdyti informavimo ir konsultavimo procedūrą Darbo kodekso nustatyta tvarka.

  5. Jeigu konkretūs mažesni dienpinigių dydžiai bus nustatomi vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo privalės būti supažindinti raštu.

  6. Įtvirtinama taisyklė, jog neišmokėta dienpinigių už praėjusio kalendorinio mėnesio komandiruotės dienas dalis darbuotojui turės būti mokama kartu su darbo užmokesčiu nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.

  Apibendrinant, LR Vyriausybės priimti pakeitimai dėl dienpinigių dydžio nustatymo komandiruojamiems darbuotojams, įsigaliosiantys nuo 2022 m. liepos 1 d., gali padėti užtikrinti darbuotojų lygiateisiškumą mažesnių, negu nustatyta LR Vyriausybės, dienpinigių mokėjimo atvejais, užkirsti kelią darbdaviams piktnaudžiauti dėl skirtingų dienpinigių dydžio darbuotojams mokėjimo bei palengvinti darbo teisinių santykių šalims įrodinėjimą kilus darbo ginčui.

  Svarbu, jog įmonės, kurios komandiruoja darbuotojus, iki minėtų pakeitimų įsigaliojimo dienos, laiku atliktų atitinkamus veiksmus: sudarytų kolektyvinę sutartį arba patvirtintų vietinį norminį teisės aktą, kuriuose būtų nustatyti konkretūs mažesni dienpinigių dydžiai, juos diferencijuojant pagal įtvirtintus konkrečius objektyvius kriterijus.

  Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866.

  Advokatų profesinė bendrija „NEWTON LAW“

  Advokatė Asta Kederytė

  +370 647 89067

Skip to content