• DIENPINIGIŲ APMOKESTINIMO YPATUMŲ APŽVALGA. KOKIE POKYČIAI LAUKIA 2020 METAIS?
 • DIENPINIGIŲ APMOKESTINIMO YPATUMŲ APŽVALGA. KOKIE POKYČIAI LAUKIA 2020 METAIS?

  LR Vyriausybė 2019 metų spalio 16 d. priėmė nutarimą pakeisti taisykles, reguliuojančias komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš įmonės pajamų tvarką (toliau – Taisyklės). Šiuo nutarimu buvo priimti du esminiai Taisyklių pakeitimai.

  Visų pirma, LR Vyriausybė nusprendė padidinti koeficientų dydžius, tiesiogiai lemiančius, kokia darbuotojo, vykstančio į komandiruotę užsienyje, dienpinigių dalis gali būti apmokestinama. Taisyklės įtvirtina du etapus, siekiant nustatyti, ar turi būti neapmokestinami visi dienpinigiai ar tik jų dalis:

  1) dienpinigiai gali būti neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčių ir priskiriami komandiruotės sąnaudoms, jei jų bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio; IR

  2) darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą (toliau – MMA), padaugintą iš koeficiento 1,65 (nuo 2020 m. sausio 1 d.), arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį (toliau – MVA), padaugintą iš koeficiento 1,65 (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

  LR Vyriausybės patvirtintą MMA nuo 2020 m. sausio 1 d. sudarys 607 Eur, o MVA – 3,72 Eur.

  Kaip teigia advokatų profesinės bendrijos „JurisConsultus“ teisininkas Robertas Kvetkauskas, jei darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis nesiekia 1001,55 Eur (607 Eur x 1,65), neatskaičius mokesčių, arba jo valandinis tarifinis atlygis neviršija 6,138 Eur (3,72 Eur x 1,65), neapmokestinama gali būti tik darbuotojo dienpinigių dalis, sudaranti ne daugiau kaip pusę jo darbo užmokesčio atitinkamam mėnesiui.

  Kita vertus, jei darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis yra didesnis nei 1001,55 Eur bruto mėnesinė alga arba jo valandinis tarifinis atlygis viršija 6,138 Eur, tokiu atveju gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama visa darbuotojui išmokėta dienpinigių suma.

  Vertėtų paminėti, kad ne visais atvejais visa darbuotojui išmokėtų dienpinigių suma bus neapmokestinta, kai darbuotojo darbo užmokestis viršija Taisyklėse nustatytus dydžius. Jei darbdavys, atsižvelgiant į tai, kurioje užsienio valstybėje vyksta darbuotojo komandiruotė, nusprendžia darbuotojui išmokėti didesnius dienpinigius negu LR Vyriausybės patvirtinti maksimalūs dienpinigių dydžiai, darbuotojui išmokėtų dienpinigių dalis, viršijanti maksimalius dydžius, bus apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. Pavyzdys, iliustruojantis šią taisyklę, būtų darbuotojo komandiravimas į Airiją, jam už kiekvieną komandiruotą dieną Airijoje darbdavio nurodymu mokant 75 Eurus. LR Vyriausybės nustatytas vienos dienos maksimalus dienpinigių dydis darbuotojo komandiruotėje Airijoje šiai dienai yra 69 Eur. Šiuo hipotetiniu atveju darbdavio kiekvieną dieną mokama dienpinigių suma 6 Eur viršija maksimalią LR Vyriausybės nustatytą dienpinigių normą, todėl ši dienpinigių dalis turėtų būti apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

  Taisyklių pakeitimas dėl koeficientų padidinimo kartu su kylančia darbuotojų MMA nuo 2020 m. akivaizdžiai pakelia kartelę, kurią darbdaviams teks perlipti, norint neapmokestinti visų darbuotojams išmokamų dienpinigių. Šis pakeitimas ypač aktualus tarptautinių pervežimų sektoriuje dirbančioms įmonėms, kurios nuolat komandiruoja savo darbuotojus į užsienį. Manytina, kad tokiu LR Vyriausybės priimtu Taisyklių pakeitimu darbdaviai bus skatinami didinti nuolat komandiruojamų darbuotojų (vežėjų, ekspeditorių) darbo užmokesčius.

  Visų antra, LR Vyriausybė atsisakė Taisyklių punkto, leidžiančio į užsienio komandiruotes siunčiamiems įmonių vadovams padidinti dienpinigių normą 100 procentų, t. y. įmonių vadovams mokėti dvigubus dienpinigius nei LR Vyriausybės nustatyti maksimalūs dienpinigių dydžiai ir šių dienpinigių neapmokestinti gyventojų pajamų mokesčiu. Tai reiškia, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įmonių vadovams, kaip ir įmonių darbuotojams, mokamų dienpinigių dydžiai privalės atitikti LR Vyriausybės nustatytus maksimalius dydžius, siekiant visus ar dalį vadovų dienpinigių priskirti įmonės patiriamoms sąnaudoms.

  Apibendrinant, Vyriausybės priimti pakeitimai dienpinigių apmokestinimo srityje, įsigalioję nuo 2020 m. sausio 1 d., gali įnešti didelių permainų į tarptautinių pervežimų sektorių, o šiame sektoriuje dirbančioms įmonėms gali tekti imtis kardinalių priemonių, siekiant prisitaikyti prie artėjančių pokyčių ir sėkmingai tęsti verslą.


  Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754.

Skip to content