• Darbo kodeksas įpareigoja verslą nuo lapkričio 1 d. turėti Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką

  Nuo 2022 lapkričio 1 d. įsigalioja LR darbo kodekso 30 str. 4 d. įpareigojanti darbdavį privalomai turėti patvirtintą Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką. Šis įpareigojimas galioja visiems darbdaviams, turintiems daugiau kaip 50 darbuotojų įmonėje ir lieka rekomendaciniu įpareigojimu, jei darbuotojų turi mažiau.

  Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje turi būti nurodyta:

  1. smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdai;

  2. galimos smurto ir priekabiavimo formos;

  3. supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka;

  4. pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka;

  5. apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir jiems teikiama pagalba;

  6. darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės;

  7. atsakingi asmenys už šios politikos įgyvendinimą (periodinis darbuotojų švietimas ir supažindinimas su politika);

  8. konfidencialumas;

  9. taikytinos sankcijos už šios politikos pažeidimus;

  10. pranešimo forma apie smurtą ir priekabiavimą (priedas);

  11. atlikto tyrimo dėl smurto ir priekabiavimo ataskaitos forma (priedas);

  12. kita pagal poreikį.

  Ar darbdaviai įgyvendino darbo kodekso 30 str. 4 d. reikalavimą turėti Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką tikrins Valstybinė darbo inspekcija, o už tokio reikalavimo neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsakingiems asmenims gali grėsti administracinė atsakomybė bei bauda nuo 240 iki 880 Eur.

  Jeigu jums reikia pagalbos rengiant Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, patikėkite šią užduotį mums.

  Susisiekite su LAWCORPUS teisininkais el. paštu info@lawcorpus.lt arba telefonu +370 656 77724.

Skip to content