• COVID-19 pandemijos iššūkiai finansų rinkos dalyviams
 • COVID-19 pandemijos iššūkiai finansų rinkos dalyviams

  Lietuvos bankas ir kitų ES valstybių narių priežiūros institucijos skelbia, jog COVID-19 pandemijos metu ypač padaugėjo sukčiavimo atvejų FinTech sektoriuje. Tačiau kurios finansų įstaigų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencijos sritys pačios jautriausios ir kokių PP/TF rizikos valdymo priemonių turėtų imtis finansų įstaigos šiuo išaugusio sukčiavimo masto laikotarpiu?

  Pirma, finansų įstaigos tiek pradėdamos teikti paslaugas naujiems klientams, tiek vykdydamos nuolatinę klientų stebėseną, turėtų dėti visas pastangas išsiaiškinti, ar klientai neteisėtai nevykdo veiklos, kuriai reikalingas leidimas ar licencija, ir, jeigu tokia licencija buvo išduota, ar ji nėra panaikinta. Būtent pastaraisiais metais išryškėjo atvejai, kai subjektai, dažnai užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdo licencijuotas finansines veiklas, tačiau tam neturi išduotos licencijos ar leidimo.

  Antra, turi būti diegiama išsami ir veiksminga kliento veiklos pažinimo procedūra, kuri apimtų kliento atliekamų sandorių vertinimą, jų pagrįstumą ir atitikimą kliento veiklos profiliui. Svarbu, kad klausimynuose, anketose ar kituose finansų įstaigos klientui pažinti teikiamuose dokumentuose kliento nurodoma veikla atitiktų realią jo vykdomą veiklą.

  Finansų įstaigos taip pat turi skirti ypatingą dėmesį kliento lėšų ir turto šaltinio nustatymui, kurio metu būtų patikrinama, ar lėšų ir turto šaltiniai atitinka finansų rinkos dalyvio duomenis apie klientą bei verslo santykių pobūdį. Lėšų ar turto šaltinis turi būti tiek lengvai paaiškinamas (pavyzdžiui, pajamomis iš veiklos, investicijomis), tiek patikimai patikrinamas pagal dokumentus, viešai prieinamą nepriklausomą informaciją.

  Trečia, pandemijos metu dar labiau išaugo nuotolinių paslaugų, nuotolinių asmens tapatybės nustatymo procedūrų dalis, todėl ši virtuali realybė kelia daugiau iššūkių finansų įstaigoms. Sukčiai siekia pasinaudoti nuotoliniu būdu teikiamomis finansinėmis paslaugomis ir finansų rinkos dalyvių darbuotojų iš namų atliekama tapatybės nustatymo procedūra, galimai susilpnėjusia vidaus kontrole.

  Pažymėtina, kad pandemijos metu elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos turėtų būti ypač budrios, kad klientams nepavyktų pasinaudoti jų paslaugomis sukčiavimo tikslais. Tam Lietuvos bankas pastarąjį mėnesį pradėjo elektroninių pinigų įstaigos UAB „epayblock“ patikrinimą dėl galimų PP/TF prevencijos pažeidimų, pritaikė laikinus veiklos apribojimus.

  Taigi, pandemijos metu FinTech įmonių lankstumas, prieinamumas, inovatyvumas ir kitos stipriosios pusės tampa ir grėsmingomis PP/TF rizikomis.

  AVOCAD pataria iš anksto pasirūpinti efektyvių priemonių nuolatiniam visos įmonės PP/TF rizikos vertinimui ir kontrolei, diegimu.

Skip to content