• Būsimi statybininkai mokosi tarptautinio verslo
 • Būsimi statybininkai mokosi tarptautinio verslo

  Būsimi statybininkai mokosi tarptautinio verslo

  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras baigia įgyvendinti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą I- StepNr. 2016-1-LT01-KA202-023149 „Tarptautinė mokinių verslumo programa“ (International StudentEntrepreneursProgramme), skirtą mokinių tarptautiškumo vystymui, verslumo įgūdžių gerinimui.

  Pastaraisiais metais profesinio rengimo institucijos žengė didelius žingsnius vystydamos verslumo programas ir jų kokybę savo organizacijose. Nors daugelis šių centrų skatina verslumą, taip pat tarptautiškumą, tačiau retai kur egzistuoja ryšys tarp verslumo ir tarptautiškumo. Argi nebūtų gerai, jei mokiniai, besimokantys verslumo, turėtų galimybę dirbti su užsienio mokiniais ir vystyti tarptautiškumo gebėjimus? Tai ir skatina, planuoja daryti I-STEP projektas.

  Projektas prasidėjo 2016 m. rugsėjo mėnesį. I-STEP yra trumpa tarptautinė mokinių verslumo programa. Projektas skirtas Europos profesinio rengimo centrams, mokiniams, besimokantiems verslumo dalykų. I-STEP projektas padės institucijoms pridėti tarptautiškumo komponentą į jų mokymo programas, o mokiniams – dirbti kartu su mokiniais iš užsienio šalių, padės pajausti ES rinkos privalumus, galimybes. Tarptautiškumas kelia asmenų sąmoningumą, kūrybiškumą ir verslumą.

  I-STEP projekte mokiniai kūrė savo virtualų verslą, taip pat mokėsi, kaip tarptautinis verslas veikia, tobulino užsienio kalbas, kultūrinius gebėjimus. I-Step programa pasiūlė kelius, kaip dirbti eksporto rinkoje, patarė, kaip faktiškai įkurti tarptautinę įmonę su studentais iš kitos šalies. Mokytojams I-STEP projektas sukūrė įrankiu, kurie jiems reikalingi dirbant su mokiniais. Projekte sukurta internetinė bendradarbiavimo platforma, kuri padės mokiniams ir mokytojams dirbti su kolegomis užsienyje.

  Mokymo medžiaga sukurta patyrusių projekto partnerių: 2 profesinių rengimo centrų, 2 kolegijų, 2 verslo inkubatorių, marketingo ir mokymo eksperto.

  Šiuo metu jau sukurti visi 4 projekto produktai, kurie patalpinti projekto interneto svetainėje

  http://www.i-step.eu
  :

  1. Vadovas mokytojams;

  2. Tarptautinio verslo mokymo programa mokiniams;

  3. Platforma ir bendruomenėhttps://i-step.community/
   ;

  4. Kokybės ženklelis

  Visi produktai buvo įvertinti išorės partnerių: verslo, švietimo organizacijų. Vertintojai atsakė į anketos klausimus, iš viso dalyvavo 30 vertintojų iš Airijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Lietuvos.

  2018 01 28–2018 02 02 Birmingeme vyko I-Step projekto mokymo savaitė (mokymosi veiklos). Į šį renginį suvažiavo mokiniai su lydinčiais asmenimis iš Airijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Lietuvos – po 4 mokinius ir 1 mokytoją iš kiekvienos šalies. Mokiniai mokėsi verslo, tarptautinio verslo, lankėsi keliose įmonėse, Birmingemo universitete.

  Vėliau projekte vyko sukurtų produktų testavimas: vadovo mokytojams, mokymo programos mokiniams, platformos ir bendruomenės https://i-step.community/; kokybės ženklelio. Prašome Lietuvos profesinio mokymo centrų aktyviai dalyvauti platformos ir bendruomenės veikloje

  https://i-step.community/
  .

  Projektas baigėsi galutine konferencija, kuri vyko šių metų gegužės mėnesį Kaune. Joje gausiai dalyvavo Lietuvos švietimo įstaigos, verslo organizacijos.

  Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

  Daugiau informacijos:

  Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, direktorius. Tel. (8 370 451434 El. p. info@profcentras.lt

  Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, projektų vadovas. Tel. +370 687 52810, el. paštas tomas.vilcinskas71@gmail.com

Skip to content