• BŪKIME SAUGŪS IR SVEIKI DARBE!
 • BŪKIME SAUGŪS IR SVEIKI DARBE!

  BŪKIME SAUGŪS IR SVEIKI DARBE!

  Kviečiame dalyvauti konferencijoje

  Būkime saugūs ir sveiki darbe!

  ,,Sveikatą stiprina ir palaiko žmonės savo kasdienio gyvenimo aplinkoje, kurioje jie mokosi, dirba, linksminasi ir myli.“ (Otavos chartija, 1986)

  Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų ir traumų darbe galima išvengti, jei vadovai ir darbuotojai turi reikalingas žinias, darbai tinkamai organizuojami ir vykdomi, jei darbo priemonės atitinka saugos ir sveikatos reikalavimus, jei gerai organizuojama saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė, o darbuotojai vykdo jiems privalomus saugos reikalavimus.

  Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad per 2013 metus žuvo 58 darbuotojai darbe ir 137 – buvo sunkiai traumuoti. Praktiniais patarimais, kaip įgyvendinti norminius teisės aktų pasikeitimus, pasidalins Valstybinės darbo inspekcijos atstovas.

  Svarbią vietą užima ir darbuotojų mokymas. Nuo 2014 m. sausio 7 d. įsigaliojo „Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų“ nauja redakcija, todėl ši konferencija yra puiki proga sužinoti, kas keitėsi ir kokios atsirado naujovės.

  Siekiant išvengti nelaimių – statinių statybinių konstrukcijų pažeidimų, griuvimo atvejų bei užtikrinti, kad statiniai nekeltų pavojaus žmonėms, jų sveikatai ir aplinkai, būtina tinkamai prižiūrėti statinius nuo jų pripažinimo tinkamais naudoti dienos iki statinio nugriovimo (per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę). Pasibaigus žiemos sezonui, privalo būti atlikta kasmetinė statinio apžiūra bei surašytas statinio kasmetinės apžiūros aktas. Visa tai bus aptarta konferencijos metu.

  Sveikų darbo vietų kūrimas – tai ne vien saugą ir sveikatą reglamentuojančių reikalavimų laikymasis. Siekiant šio tikslo darbdaviai turi aktyviai padėti savo darbuotojams bendrai pagerinti jų sveikatą ir gerovę. Į šį procesą svarbu įtraukti darbuotojus ir atsižvelgti į jų poreikius ir pasiūlymus. Sveikų darbo vietų kūrimas, leidžiantis pagerinti darbuotojų savijautą ir sveikatą, turi ir daug kitų teigiamų aspektų, pvz., mažėja nebuvimo darbe dienų skaičius; didėja darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas; mažėja nelaimingų atsitikimų darbe skaičius; lengviau rasti naujų darbuotojų; mažėja darbuotojų kaita, auga darbo našumas; be to, taip kuriamas teigiamos ir rūpestingos organizacijos įvaizdis. Savo patirtimi darbuotojų sveikatinimo srityje pasidalins Lietuvos sporto universiteto atstovas ir UAB „De Futuro“ atstovas.

  Konferencijos tikslas – suteikti žinių ne tik apie naujausius teisės aktų pasikeitimus, aktualijas ir naujoves, šiandienos problemas, bet ir supažindinti su gerosios praktikos pavyzdžiais įmonėse stiprinant darbuotojų sveikatą.

  Konferencija skirta – socialiai atsakingų įmonių, kurios rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata darbe atstovams: įmonių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, profesinė sveikatos specialistams, teisininkams, personalo specialistams, inžinieriams ir kt.

  Kiekvienam konferencijos dalyviui padovanosime sveikatinimą skatinančią priemonę – žingsniamatį.

  Konferencija vyks 2014 m. vasario 7 d. Kaune, viešbutyje „KAUNAS“, Laisvės al. 79.

  Būtina išankstinė registracija. Informacija teikiama tel.: 8-37-407531, 8-686-61933, kaunas.mokymas@sdg.lt

  Užpildytas anketas prašome siųsti el. paštu kaunas.mokymas@sdg.lt

  Konferencijos

  Būkime saugūs ir sveiki darbe!

  dienotvarkė

  09.30 – 10.00 Dalyvių registracija. Rytinė kava

  10.00 – 10.30 PRAKTINIAI Patarimai darbdaviams, kaip įgyvendinti norminių teisės aktų pasikeitimus įmonėse

  Pranešėjas: VDI atstovas

  10.30 – 11.15 INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ TEIKIMO VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI TVARKA. AKTUALIJOS

  Pranešėjas: Lina Vaitkevičienė, UAB „SDG“ konsultacijų departamento direktorė – ekspertė

  11.15 – 11.45 TEISMINĖ PRAKTIKA, SUSIJUSI SU DARBO TEISE

  Pranešėjas: Evelina Jasaitė, UAB „SDG“ teisės departamento vadovė, teisininkė

  11.45 – 12.15 MOKYMO IR ATESTAVIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS BENDRŲJŲ NUOSTATŲ NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS

  Pranešėjas: Karolina Žekaitė, UAB „SDG“ mokymo departamento direktorė

  12.15 – 13.00 Pietų pertrauka

  13.00 – 13.30 PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS. KAS AKTUALU ŠIANDIEN?

  Pranešėjas: Alvydas Kizevičius, UAB „SDG“ rizikų departamento direktorius – ekspertas

  13.30 – 14.00 STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS AKTUALIJOS

  Pranešėjas: Nijolė Petrauskienė, UAB „SDG“ inžinerijos departamento vyresn. inžinierė

  14.00 – 14.30 SVEIKATINIMO GALIMYBĖS DARBO KOLEKTYVUOSE. SVEIKATOS STIPRINIMAS DARBE.

  Pranešėjas: Lietuvos sporto universiteto atstovas

  14.30 – 15.00 Priemonės, skatinančios darbuotojų fizinį aktyvumą bei padedančios įmonei siekti pagrindinių verslo tikslų, pristatymas

  Pranešėjas: Vincas Benevičius, UAB „De Futuro“ direktorius

  15.00 – 15.45 PATOGIAI AR TAUPANT? DARBDAVIO MOTYVACIJA PARENKANT IR DARBUOTOJO MOTYVACIJA DĖVINT ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES

  Pranešėjas: Saulius Kubertavičius, UAB „SDG kodas“ generalinis direktorius

  15.45 – 16.00 APTARIMAS. DISKUSIJA

  Kodas/ Skyrius

  REGISTRACIJOS FORMA:

  Į konferenciją BŪKIME SAUGŪS IR SVEIKI DARBE!

  Data

  Vieta*

  Dalyvio vardas, pavardė

  Pareigos

  Mob. tel.

  El. paštas

  Įmonė

  Įmonės kodas

  Adresas

  PVM kodas

  Tel./faksas

  * Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio vietą.

  Konferencijos dalyvio mokestis: 199 Lt + PVM.

  179 Lt + PVM – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams.

  Dalyvis konferencijos metu gaus: metodinę medžiagą, žingsniamatį, dalyvio pažymėjimą, rašymo priemonę, kavą/ arbatą, sausainius/bandelę, pietus.

  Ši konferencija atitinka Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą, pagal kurią bus išduodami pažymėjimai, įskaitytos 7 akademinės kvalifikacijos kėlimo valandos.

  Būtina išankstinė registracija.

  Informacija teikiama tel.: 8-37-407531, 8-686-61933, el. paštu kaunas.mokymas@sdg.lt

  Užpildytas anketas prašome siųsti el. paštu kaunas.mokymas@sdg.lt

  Už konferenciją galima mokėti pavedimu UAB „SDG“, į/k 135899565, PVM kodas LT358995610, a/s LT177044060007709934, AB „SEB bankas“, banko kodas 70440 arba atvykus į konferenciją sumokėti grynais.

  Registracijos formą užpildžiusio asmens:

  Vardas, pavardė ___________________________________

  Parašas __________________________________________

  Data _____________________________________________

Skip to content