• Bauda „kitam atsakingam asmeniui“ taikoma itin retai, kodėl?

  „Juridinio asmens vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims“ – ši formuluotė itin dažnai minima Administracinių nusižengimų kodekse, kai kalbama apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį. Visgi, praktikoje tokios baudos „kitiems atsakingiems asmenims“ skiriamos itin retai. Kodėl?

  Įmonių vadovai dažnai savo darbuotojams paveda atlikti tam tikras užduotis, užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi ar atlikti kitus veiksmus. Nors įmonės vadovas turi teisę įgalioti / deleguoti kitą asmenį atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau nustačius pažeidimus galiausiai administracinėn atsakomybėn vis tiek yra traukiamas būtent vadovas.

  To priežastis – neaiški pavedimo apimtis. Pasitaiko atvejų, kai įmonės vadovas išleidžia įsakymą ar išduoda įgaliojimą, kuriais darbuotojui formaliai paveda atlikti atitinkamą užduotį, tačiau nedetalizuoja pavedimo apimties. Dažnai nurodoma, kad darbuotojui pavedama atlikti įstatymu juridiniam asmeniui nustatytas pareigas ar užtikrinti, kad įmonė atitiktų teisės aktų reikalavimus. Tačiau įmonės vadovas, siekdamas išvengti jam galinčios kilti administracinės atsakomybės, turėtų įsivertinti, kad tokios abstrakčiai pateikiamos informacijos gali neužtekti

  Pirma, reikėtų įvertinti, ar pavedimas yra surašytas darbuotojui suprantama kalba. Tuo atveju, kai darbuotojo gimtoji kalba yra ne lietuvių, pavedimas privalo būti išverstas į jam suprantamą kalbą.

  Antra, darbuotojas turėtų pasirašyti, jog susipažino su pavedimu.

  Trečia, jeigu darbuotojui yra pavedama atlikti užduotis, kurias numato įstatymas, ar jam pavedama vykdyti teisės aktų reikalavimus, šių dokumentų turinys darbuotojui privalo būti suprantamas. Taip pat reikėtų įvertinti, ar ir šiems dokumentams nereikia vertimo į darbuotojui suprantamą kalbą.

  Ketvirta, darbuotojas turi būti kvalifikuotas ir apmokytas įvykdyti jam pavestą įgaliojimą. Be to, jam turi būti suteikiamos priemonės šiems įgaliojimams atlikti.

  Penkta, jeigu reikia, turi būti nurodomas objektas, vieta, kurioje bus atliekama užduotis. Verta viską konkretizuoti, pateikti aiškiai, nesuabsoliutinti užduoties atlikimo objekto ar vietos.

  Tai – pagrindiniai aspektai, į kuriuos dėmesį kreipia teismai, kai sprendžia, ar yra pagrindas įmonės vadovo administracinei atsakomybei, ar atsakomybėn turėtų būti traukimas „kitas atsakingas asmuo“.

  Todėl, prieš pavedant darbuotojams tam tikrus įgaliojimus, derėtų įsitikinti, ar jie yra aiškūs ir išsamūs, darbuotojai susipažino su pavedimais ir juos supranta, pavedimai suformuoti jiems suprantama kalba, jie turi kvalifikaciją šiems pavedimams atlikti.

Skip to content