• AVOCAD 24/7 PATARIA: RESTRUKTŪRIZAVIMAS KAIP ALTERNATYVA
 • AVOCAD 24/7 PATARIA: RESTRUKTŪRIZAVIMAS KAIP ALTERNATYVA

  Dauguma verslų įsitikinę, kad, susidūrus su finansiniais sunkumais, vienintelė išeitis – nutraukti įmonės veiklą bei bankrutuoti. Tačiau egzistuoja ir daugiau alternatyvų. Tai restruktūrizavimo procesas, kuris gali padėti įveikti finansinius sunkumus bei išsaugoti įmonės veiklą. Net neabejotina, kad COVID-19 paveiks daugelio įmonių mokumą. Reaguodama į šių dienų aktualijas, AVOCAD komanda parengė trumpą restruktūrizavimo atmintinę.

  Kaip įmonės restruktūrizavimas gali padėti COVID-19 situacijoje?

  • Restruktūrizavimo tikslas – padėti įmonei įveikti finansinius sunkumus. Jo metu         siekiama pagerinti įmonės finansinę veiklą, atsiskaityti su kreditoriais bei, žinoma, išvengti galimo įmonės bankroto. Kaip? Gaunant kreditorių pagalbą finansiniams         sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ar kitokias priemones.
  • Restruktūrizavimo procesas gali būti pradedamas bet kuriuo metu, kai išaiškėja įmonės finansiniai sunkumai, tačiau ji vykdo veiklą bei yra galimybių, kad jos tęstinumas     padės išspręsti finansinius sunkumus.
  • Kodėl tai gali padėti įmonei? Todėl, kad įmonei restruktūrizavimo metu suteikiama tam tikra apsauga – sustabdomi visi ieškojimai. Vėliau, įgyvendinus tam tikras sąlygas, įmonė įgauną dar platesnio pobūdžio apsaugą: nevykdomi išieškojimai, kreditoriai nebegali skaičiuoti netesybų, įmonė griežtai vykdo restruktūrizavimo plane numatytą veiklą, stabilizuojama įmonės finansinė situacija.
  • Restruktūrizavimo procesas nėra galimas, jei įmonė tapo nemoki. Įstatyme įtvirtinta, kad nemokumas – kai įmonė negali atsiskaityti su savo kreditoriais bei nėra jokios galimybės, kad įmonės mokumas ateityje pagerės.

  Kas gali kreiptis dėl įmonės restruktūrizavimo?

  Restruktūrizavimo procesą gali inicijuoti ne tik įmonės vadovas, tačiau ir kreditorius, kurio pradelstas reikalavimas viršija 10 MMA (6070 EUR). Iki 2020 m. sausio 1 d. kreditorius tokios galimybės neturėjo. Naujovė leidžia plačiau panaudoti šį institutą.

  Šio proceso sėkmė itin priklauso nuo įmonės valdymo organų aktyvių veiksmų vadovaujant įmonei. Todėl įmonės vadovas turėtų būti ypatingai įsitraukęs į restruktūrizavimo įgyvendinimą, nes vien tik kreditorių iniciatyvos nepakaks.

  Kokie „namų darbai“ laukia įmonių?

  Pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo įmonės vadovas ir/ar kreditorius paduoda apygardos teismui.

  Tačiau vien pareiškimo nepakanka. Įmonė turi iš anksto parengti ir restruktūrizavimo plano projektą, finansines ataskaitas, kreditorių/debitorių sąrašus, informaciją apie tarpinį finansavimą bei kitus dokumentus/duomenis.

  Tai itin atsakingas ir svarbus etapas, todėl tik kruopštus pasirengimas didina tikimybę, kad restruktūrizavimo procesas bus įgyvendintas sėkmingai.

  Ar inicijuojant restruktūrizavimą būtinas kreditorių sutikimas?

  Ne, ketinant inicijuoti įmonės restruktūrizavimą nėra būtina gauti kreditorių sutikimą; jų sutikimas buvo privalomas pagal ankstesnį teisinį reguliavimą. Nauji įstatymo pakeitimai palengvina restruktūrizavimo įgyvendinimą.

  Tačiau kreditorių pritarimą būtina gauti tvirtinant restruktūrizavimo planą.

  Kokią apsaugą gauna įmonė iškėlus restruktūrizavimo bylą?

  Pateikus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismui jį priėmus, iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo yra sustabdomi įmonės įsipareigojimų vykdymas ir tolimesnis įsipareigojimų vykdymo klausimas turi būti išsprendžiamas restruktūrizavimo plane. Pirmiausiai sustabdomi visi ieškojimai iš įmonės.

  Kai teismas patvirtina restruktūrizavimo planą, įmonė įgauną visapusišką apsaugą: kreditoriai nebegali skaičiuoti netesybų, griežtai vykdomas restruktūrizavimo planas.

  Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpis – 4 metai (su galimybe pratęsti vieneriems metams).

  Ar gali restruktūrizavimas trukti trumpiau nei 4 metai?

  Restruktūrizavimas gali baigtis ir anksčiau, jeigu:

  • yra atsiskaitoma su visais kreditoriais;
  • visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų arba
  • teismas patvirtina galutinę restruktūrizavimo ataskaitą, kuriai pritarė kreditorių susirinkimas.

  Ar restruktūrizavimas visada baigiasi sėkme?

  Restruktūrizavimo sėkmė priklauso nuo plano laikymosi, vadovo iniciatyvumo ir daugelio kitų faktorių. Deja, kartais susiklosto taip, kad įmonės finansinė padėtis ir toliau blogėja. Tokiu atveju teismas gali nutraukti restruktūrizavimo bylą bei ta pačia nutartimi iškelti bankroto bylą. Toks sprendimas priimamas, kai prieinama pagrįstos išvados, kad juridinis asmuo vis tik yra nemokus bei yra vienas įstatyme nurodytų pagrindų: nemokami mokesčiai, nevykdomas restruktūrizavimo planas ir pan.

  Svarbiausias AVOCAD patarimas: jei susidūrėte su mokumo problemomis arba jaučiate, kad jos gali atsirasti netolimoje ateityje, nedelsiant imkitės veiksmų. Įmonės restruktūrizavimas yra geras įrankis gelbstint įmonę, tačiau tai nėra paprastas procesas, todėl patikima profesionalų pagalba svarbi siekiant sėkmingai tai įgyvendinti. Tik tinkamas priemonių parinkimas ir restruktūrizavimo naudos toliaregiškas įvertinimas padės užtikrinti sėkmingą įmonės funkcionavimą.

  Todėl nedelskite tartis – savalaikis problemų sprendimas dažnai būna tinkamas kelias problemoms spręsti.

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus.

  Likite namuose, bet nelikite vieni!

  Jūsų verslo partneris AVOCAD

   

Skip to content