• AVOCAD 24/7 INFORMUOJA – UŽSIENIEČIŲ DARBAS

  Susiklosčius sudėtingai ekonominei situacijai ir verslo subjektams įvairiais būdais „veržiantis diržus“ – mažinant darbuotojų skaičių, darbuotojų darbo užmokesčius – nuošalyje nelieka ir tiesiogiai su šia tema susiję užsieniečių darbuotojų padėties klausimai.

  Gvildenant šią temą, aktualu tai, kad, vadovaujantis įstatymo raide, aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų darbo užmokestis šiuo metu negali būti mažesnis nei 2 038 EUR. Atlyginimui mažėjant, darbdavys per 7 dienas turi privalomai informuoti Migracijos departamentą apie pasikeitusią situaciją. Šis reikalavimas galioja ir karantino metu.

  Svarbus momentas tas, kad pats atlyginimo sumažėjimo faktas žemiau nurodytos sumos suteikia darbuotojui ir darbdaviui du pasirinkimo variantus:

  a) kreiptis dėl laikino leidimo išdavimo pakeitimo (pasikeičia laikino leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje pagrindas, nes užsienietis nebelaikomas aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotoju);

  b) išvykti iš Lietuvos Respublikos nebeturint teisinio pagrindo būti Lietuvoje.

  Vėlgi, atsiranda problema – nors, sakykime, atlyginimas sumažėjo laikinai, tačiau formalūs reikalavimai išlieka. Šioje situacijoje užsieniečiui kreipiantis dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje pakeitimo pasikeitus pagrindui tikėtina, kad prašymo nagrinėjimas užtruktų tiek, kad užsieniečio atlyginimo dydis per prašymo nagrinėjimo laikotarpį būtų grąžintas į prieš tai buvusį, todėl prašymas pakeisti laikiną leidimą pasikeitus pagrindui iš esmės nebetektų prasmės. Antra vertus, pasirinkus kitą opciją (išvykimą iš šalies), ši galimybė yra apribota iki karantino pabaigos, ir nors užsieniečiai šiuo laikotarpiu nėra priverstinai deportuojami, jie turėtų išvykti iš šalies atsiradus pirmai galimybei.

  Apibendrinant, šiuo laikotarpiu į aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų atlyginimo sumažėjimą tikriausiai būtų tikslinga žiūrėti šiek tiek atlaidžiau. Viena iš galimybių būtų, pavyzdžiui, nustatyti 3 mėn. po karantino pabaigos intervalą, per kurį aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečio atlyginimas būtų grąžintas į ne mažesnį nei 2 038 EUR lygį. Tokiu atveju būtų išvengta ne tik atsakingų institucijų apkrovimo papildomų prašymų nagrinėjimu, tačiau ir šalyje būtų išsaugomi darbo rinkoje reikalingi kitataučiai specialistai.

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus. Nelikite vieni! 

  Jūsų verslo partneris AVOCAD

Skip to content