• AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: PRIEKAIŠTAI DĖL STATINIO DEFEKTŲ – TIESIAI RANGOVUI
 • AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: PRIEKAIŠTAI DĖL STATINIO DEFEKTŲ – TIESIAI RANGOVUI

   

  Asmeniui įsigijus turtą iš trečiojo asmens pastate, per garantinį laikotarpį neretai išaiškėja nemažai defektų. Tokiais atvejais iškyla klausimas, ar nekilnojamojo turto savininkas, įgijęs turtą iš trečiojo asmens, kurio nesieja jokie sutartiniai santykiai su rangovu, gali reikšti ieškinį dėl defektų pašalinimo tiesiogiai rangovui?

  Būtent apie tokią turto savininko teisę pasisakė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) vienoje iš savo nutarčių.

  LAT atkreipia ypatingą dėmesį į vieną iš svarbiausių rangovo pareigų – sukurti saugų ir stabilų statinį bei pareigą garantuoti, kad statinys tam tikrą įstatymo nustatytą terminą būtų kokybiškas. Šios rangovo pareigos nulemtos įstatymo ir yra imperatyviosios.

  Nutartyje buvo pažymėta, jog rangovo pareigos pabaigus statybos darbus nepasibaigia, kadangi egzistuoja įstatymuose nustatyti garantiniai terminai bei rangovo pareigos per garantinius terminus.

  Rangovo pareigos, nukreiptos į statinio saugumo ir stabilumo užtikrinimą, yra nulemtos viešosios teisės normų ir, kaip minėta anksčiau, yra imperatyviosios bei skirtos ne tik kitos šalies, bet ir trečiųjų asmenų, visuomenės interesams apsaugoti. Tai yra svarbu nustatant, ar rangovo pareiga garantuoti statinio kokybę kyla tik iš sutartinių santykių, ar tai imperatyvi įstatymo pareiga, susijusi su pačiu statiniu ir galiojanti visiems asmenims.

  LAT teigia, kad Statybos įstatyme nustatyti būtent statinio garantiniai terminai, vadinasi, garantija yra suteikiama visam statiniui. Visa tai reiškia, kad statinio garantinis terminas yra įstatymo nustatytas terminas, per kurį galioja ir rangovo garantija, jog statinys nesugrius bei bus kokybiškas įstatymo nustatytą laikotarpį.

  Todėl prieinama išvados, jog jei eksploatuojamas statinys perleidžiamas vieno asmens kitam, ir ne vieną kartą, tai rangovo pareiga kartu su nuosavybės teise pereina statinį įsigijusiems asmenims. Jie atitinkamai perima teisę reikalauti iš rangovo, kad šis įvykdytų įsipareigojimus pagal garantiją. Ši rangovo pareiga garantuoti statinio kokybę per įstatymo nustatytą garantinį terminą yra taikoma ir rangovui, kuris pastatė statinį ūkio būdu.

  Atsižvelgiant į tai, nesvarbu, jog nekilnojamojo turto savininkas šį turtą įgijo iš trečiojo asmens bei tai, jog savininko ir rangovo nesieja jokie sutartiniai santykiai – nekilnojamojo turto savininkas turi teisę reikšti ieškinį tiesiai rangovui ir prašyti atlyginti žalą natūra, t. y. neatlygintinai pašalinti atsiradusius pastato defektus arba prašyti atlyginti patirtus nuostolius šalinant defektus.

  Vis dėlto, jei sulaukėte nekilnojamojo turto savininko pretenzijos dėl pastato defektų, neskubėkite jų šalinti.

  AVOCAD pataria: pirmiausia įsivertinkite, ar defektai, nustatyti per garantinį terminą, atsirado tikrai dėl Jūsų kaip rangovo kaltės, nes priežastys gali būti įvairios: dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo, užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto, užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Tik įvertinę šias aplinkybes imkitės atitinkamų veiksmų, susijusių su defektų šalinimu.

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus!

Skip to content