• AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: PASIBAIGUS KARANTINUI MIGRACIJOS KLAUSIMAI BUS TVARKOMI ĮPRASTAI

  Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną, buvo pasikeitęs ir prašymų, susijusių su užsieniečių migracija, sprendimas.

  Šiuo laikotarpiu Migracijos departamentas lanksčiau žiūrėjo į laikinų leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – LLG) ir nacionalinių vizų pratęsimo bei kitus su migracija susijusius klausimus, nebaudė asmenų, laiku negalėjusių/nesuspėjusių prasitęsti minėtų dokumentų ir neturėjusių galimybės palikti Lietuvos Respublikos.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. birželio 10 d. pakeitus atitinkamus teisės aktus dėl karantino apribojimų, buvo atnaujintos ne tik migracijos galimybės, bet ir įprasta valstybės institucijų, įskaitant Migracijos departamentą, veikla – nuo 2020 m. birželio 17 d. Migracijos departamentas atnaujino prašymų, susijusių su migracija nagrinėjimą.

  Nors Migracijos departamento pajėgumai dėl susikaupusių darbų yra riboti, pabrėžiame, kad asmenys, kurių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantys dokumentai pasibaigė karantino metu, turėtų suskubti ir prašymus pratęsti minėtų dokumentų galiojimą pateikti per 2 mėnesius nuo karantino pabaigos, t.y. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

  Iki šios datos prašymų nepateikus, tokių asmenų atžvilgiu kaip ir anksčiau bus priimami sprendimai dėl grąžinimo į kilmės šalį bei taikoma administracinė atsakomybė už neteisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje.

  Taip pat primename, kad atnaujinta ir pareiga informuoti Migracijos departamentą apie tai, jog karantino metu užsienietis darbuotojas pakeitė darbdavį, ir apie šį pakeitimą Migracijos departamentas iki šiol nebuvo informuotas.

  Žinoma, negalima teigti, kad tokie sprendimai bus priimami visais atvejais – bus atsižvelgiama į individualią situaciją, tačiau, siekiant išvengti dviprasmiškų situacijų, rekomenduojama nepraleisti anksčiau minėto termino atitinkamiems dokumentams pateikti.

  AVOCAD komanda yra pasiruošusi teikti teisines konsultacijas ir atsakyti į visus kylančius klausimus! 

   

   

Skip to content