• AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: MIGRACIJA
 • AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: MIGRACIJA

  Šalyje paskelbtas karantinas, be abejonės, apribojo ir užsieniečių darbuotojų galimybę laisvai judėti tarp jų kilmės šalies ir Lietuvos Respublikos. 

  Vadovaujantis bendrąja taisykle, užsienietis, kurio vizos ar laikinojo leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas pasibaigia ir nėra pratęsiami, turi nedelsdami išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

  Tačiau akivaizdu, kad dėl paskelbto karantino, užsieniečių migracija yra labai apribota, ir minėto reguliavimo tinkamas įgyvendinimas yra faktiškai neįmanomas.

  Atsižvelgiant į tai, karantino laikotarpiu yra taikoma užsieniečių migracijos nuostatų taikymo išimtis – užsieniečiai, net ir neturėdami galiojančio dokumento, suteikiančio teisę būti Lietuvos Respublikoje, gali likti šalyje tol, kol pasibaigs karantinas, ir asmenys įgis realią galimybę išvykti iš šalies. Šiuo laikotarpiu užsieniečių atžvilgiu nebus taikoma priverstinės deportacijos procesas.

  Toks Migracijos departamento sprendimas yra logiškas ir praktiškas, tačiau, siekiant apriboti asmenų piktnaudžiavimą susiklosčiusia situacija, užsieniečiai individualiai apie jų atvejį turi informuoti Migracijos departamentą nustatyta tvarka, nurodydami ir veiksmus, kurių užsienietis ėmėsi siekdamas grįžti į savo gyvenamosios vietos valstybę.

  Užsieniečiai, taip pat tie, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl grąžinimo, bet laikotarpis savanoriškai išvykti baigėsi karantino metu, gali likti Lietuvoje karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu, tačiau privalės išvykti pasibaigus karantinui Lietuvos Respublikoje per nustatytą toleravimo laikotarpį (apie tai Migracijos departamentas praneš papildomai).

  Lietuvoje esantys ir grįžti į savo gyvenamosios vietos valstybę norintys užsieniečiai gali tai padaryti su savo šalies kompetentingomis institucijomis suderintais būdais. Dėl to jiems reikia kreiptis į savo šalies institucijas, pirmiausia – Lietuvos Respublikoje esančias tų valstybių ambasadas ar konsulines įstaigas. Kartu Migracijos departamentas pataria pasirūpinti sveikatos draudimu buvimo Lietuvoje metui.

  Taigi, iš vienos pusės yra suteikiama teisė „aklai“ nesivadovauti teisės aktuose įtvirtintu reguliavimu dėl objektyvių ir šalyje, ir pasaulyje susiklosčiusių priežasčių, iš kitos pusės, yra siekiama suvaldyti jau minėtą piktnaudžiavimą suteikiama teise.

  Kas nutiktų, jei dalis tokių asmenų pareigos informuoti Migracijos departamentą neįvykdytų? Ar tai suteiktų pagrindą teigti, kad minėti asmenys Lietuvos Respublikoje yra neteisėtai, nors ir objektyviai negali palikti šalies? Nuo kada tokiems asmenims galėtų būti taikomos sankcijos? Kokios tai būtų sankcijos? Tai jau nauja diskusijų tema.

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus. Nelikite vieni!


  Jūsų verslo partneris AVOCAD


Skip to content