-->
 • AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: LIETUVOS AUKŠČIAUSIAS TEISMAS PAKEITĖ PRIEŠ 13 METŲ SUFORMUOTĄ TAISYKLĘ, KURI BUVO AKTUALI RANGOVO IR SUBRANGOVO TEISINIUOSE SANTYKIUOSE

  Praktikoje turime itin daug pavyzdžių, kai generaliniam rangovui tenka sumokėti užsakovui darbų trūkumų taisymo išlaidas, kuriuos atliko subrangovas (pvz. statybų sektorius). Tokiu atveju, generalinis rangovas įgyja teisę į nuostolių atlyginimą iš subrangovo. Teisinė praktika buvo tokia, kad ieškiniui pareikšti, subrangovas turėjo gana ilgą laiko tarpą. Tai yra, trejus metus. Tačiau dėl pasikeitusios teisminės praktikos (kuri gyvavo net 13 metų), tokį ieškinį reikėtų pateikti ženkliai skubiau. Kitu atveju, dėl nepakankamo rūpestingumo, teks patirti visas neigiamas pasekmes. 

  Pradedant viską nuo pradžių, paaiškiname, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau – LAT) 2007 m. buvo suformavęs taisyklę, jog reikalavimui dėl generalinio rangovo nuostolių, kurie susidarė sumokėjus užsakovui darbų trūkumų taisymo išlaidas, netaikomas CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas.

  Tai yra, generalinio rangovo pareikštas reikalavimas subrangovui dėl šių nuostolių atlyginimo yra ne reikalavimas dėl atliktų darbų trūkumų, o generalinio rangovo regresinis reikalavimas subrangovui dėl padarytos žalos atlyginimo, kuriam taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje.

  LAT suformuota taisykle, kuria kaip precedentine rėmėsi teismai, buvo taikytina netgi 13 metų. Tačiau šią vasarą, vienoje iš LAT nutarčių, buvo pateiktas išaiškinimas, kuriame buvo konstatuota, jog taisyklė yra keistina bei nebegali būti taikoma ateityje.

  LAT teisėjų kolegija išaiškino, kad generalinio rangovo reikalavimas subrangovui dėl nuostolių, kurie susidarė sumokėjus užsakovui darbų trūkumų taisymo išlaidas, yra reikalavimas dėl atliktų pagal rangos (subrangos) sutartį darbų trūkumų (CK 6.667 straipsnio 1 dalis), o ne regresinis (atgręžtinis) reikalavimas dėl padarytos žalos atlyginimo (CK 1.125 straipsnio 8 dalis).

  Todėl tokiam reikalavimui taikytinos CK 6.667 straipsnyje įtvirtintos specialiosios ieškinio senaties termino taisyklės, be kita ko, šio straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienerių metų ieškinio senaties terminas.

  AVOCAD rekomenduoja atkreipti dėmesį į pasikeitusią praktiką ir generaliniam rangovui teikiant ieškinį subrangovui dėl nuostolių, kurie susidarė sumokėjus užsakovui darbų trūkumų taisymo išlaidas pagal CK 6.667 straipsnio 1 dalį, nepraleisti 1 (vienerių) metų ieškinio senaties termino.

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus!

Skip to content