• AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: ĮVYKO REIKŠMINGI PASIKEITIMAI DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA

   

  Greičiausiai daugeliui darbdavių yra puikiai žinoma, kad po Darbo kodekso (toliau – DK) reformos 59 str., buvo įtvirtinta paprastesnė bei lankstesnė procedūra darbo sutartį su darbuotoju nutraukiant darbdavio iniciatyva. Tokiu atveju, suėjus įspėjimo terminui, darbuotojui yra išmokama ne mažesnės kaip 6 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o nutraukimo priežastys neretai buvo tik formalūs pagrindai.

  Tačiau visai neseniai, Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau – LAT) priėmė (ne) tikėtą išaiškinimą su kuriuo turėtų susipažinti kiekvienas darbdavys, kuris ketins inicijuoti darbo sutarties nutraukimą DK 59 str. pagrindu.

  Trumpai pristatome bylos fabulą. Darbuotojui buvo įteiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo DK 59 str. pagrindu. Įspėjime nurodyta atleidimo priežastis – darbuotojo elgesys, kuriantis įtampą tarp bendrovės darbuotojų ir neigiamai veikiantis darbinę aplinką. Pasibaigus įspėjimo terminui, darbo sutartis su darbuotoju buvo nutraukta bei buvo išmokėta jo šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Darbuotojas su atleidimu nesutiko bei kreipėsi į Darbo ginčų komisiją su prašymu atleidimą pripažinti neteisėtu ir grąžinti jį į darbą bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą.

  Teisminis ginčas pasiekė LAT, kuriame buvo sprendžiamas vienas iš klausimų, ar darbuotoją atleidžiant DK 59 str. pagrindu, darbdavys turi pareigą pagrįsti priežastis, nulėmusias darbo sutarties nutraukimą. Nagrinėjamoje byloje LAT nutarė, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai sprendė, jog pagal DK 59 str. įtvirtintą reglamentavimą, darbdavys neprivalo įrodyti darbuotojo elgesio pavyzdžių, kurie lemtų objektyvią išvadą, kad tolesni darbo santykiai yra negalimi, neprivalo įvardyti ir vėliau objektyviai įrodyti darbuotojo elgesio neteisėtumo ar netinkamumo kaip darbo santykių nutraukimo priežasties.

  LAT išaiškino, kad įspėjime nutraukti darbo sutartį, darbdavys turi nurodyti darbo sutarties nutraukimo priežastį, o atleistam iš darbo darbuotojui inicijavus darbo ginčo nagrinėjimą, darbdavys privalo įrodyti tos priežasties, kuria jis grindė darbo sutarties nutraukimą buvimą. Jos neįrodžius darbdaviui gali atsirasti neigiamų teisinių pasekmių.

  AVOCAD rekomenduoja, jog prieš priimant sprendimą dėl darbuotojo atleidimo DK 59 str. pagrindu, vertėtų įsivertinti bei turėti objektyvias (realias) darbo sutarties nutraukimo priežastis, kurias kilus ginčui, būtų galimybė įrodyti.

   

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus!

Skip to content