• AVOCAD 24/7 INFORMUOJA: INDIVIDUALUS KONSTITUCINIS SKUNDAS

  Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Konstitucijos pataisos, suteikusios teisę visiems fiziniams ir juridiniams asmenims tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) dėl savo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo, t. y. įtvirtintas individualaus konstitucinio skundo institutas.

  Taigi, jau beveik metai, kai KT individualų skundą gali teikti visi LR piliečiai, kitų valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, o taip pat privatūs ir viešieji juridiniai asmenys.

  Skundas KT gali būti pateikiamas klausiant, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymas ar kitas Seimo aktas, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktas. Žemesnės teisinės galios teisės aktų konstitucingumą nagrinėja administraciniai teismai. Asmuo savo kreipimesi gali ginčyti ne teismo procesinį sprendimą ar viešojo administravimo subjekto aktą, kuriuo galimai pažeistos jo konstitucinės laisvės ar teisės.

  Kreipdamasis asmuo turi būti išnaudojęs kitas teisinės gynybos priemones, pvz., pasinaudojęs privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, kreipęsis į teismą dėl jo teises ar laisves pažeidžiančio sprendimo, apskundęs nepalankų teismo sprendimą apeliacine ir kasacine tvarka (jei kasacija galima). T. y. kreiptis galima tik turint galutinį ir neskundžiamą teismo sprendimą. Skundas pateikiamas tiesiogiai KT raštu ar el. forma.

  Skundas turi būti surašytas tam tikra forma, nurodant privalomus dalykus: adresatą, skundą teikiančio asmens duomenis, teisės aktą priėmusios institucijos duomenis, įrodymus, kad kitos priemonės išnaudotos, savo pozicijos teisinius argumentus, Konstitucijos normas ir pan.

  KT statistika rodo, kad kol kas labai maža dalis pateikiamų skundų yra priimami ir nagrinėjami. Skundus atsisakoma nagrinėti dėl šių dažniausiai pasitaikančių priežasčių: kreipiamasi dėl teismų sprendimų, abejojama žemesnės galios teisės aktais, prašoma įvertinti teisėjų, Seimo narių, valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų veiksmus arba dėl galutinių ir neskundžiamų teismų sprendimų, kurie įsiteisėjo iki individualaus skundo atsiradimo.

  Nors skundą pateikiantis asmuo (fizinis ar juridinis) neprivalo turėti advokato, tačiau skundų atsisakymo priežastys leidžia daryti išvadą, jog advokato dalyvavimas surašant skundą arba vėliau jį nagrinėjant leistų tinkamai nustatyti pagrindus kreiptis į KT, teisingai surašyti skundą ir jo teisinius argumentus bei (skundo priėmimo atveju) užtikrintų kokybišką teisinę gynybą. Kvalifikuota teisinė pagalba leistų sutaupyti daug laiko.

  Daugiau informacijos: https://www.lrkt.lt/lt/informacija-asmenims/dazniausiai-uzduodami-klausimai/1610

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus.

  Nelikite vieni!

Skip to content