• Atnaujintas FATF šalių sąrašas – kam reikia susirūpinti pinigų plovimo grėsmėmis?

  Finansinių veiksmų darbo grupė (angl. Financial Action Task Force, FATF) yra tarpvyriausybinė organizacija, nustatanti tarptautinius standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui bei teroristų finansavimui (toliau – PPTF). FATF stebi įvairias valstybes, taip siekia užtikrinti, kad jos visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintų iškeltus standartus, ragina atsiskaityti tas, kurios nesilaiko nustatytų normų.

  Vasario mėnesį FATF nusprendė pridėti Kaimanų salas, Maroką, Burkina Fasą bei Senegalą į sąrašą šalių, kuriomis taikoma padidinta stebėsena. Šalys, įtrauktos į šį sąrašą, turi didesnę PPTF riziką, tačiau jos oficialiai įsipareigojo aktyviai bendradarbiauti su FATF, ruošti veiksmų planus ir pašalinti strateginius trūkumus.

  Nustatyti trūkumai skiriasi kiekvienoje jurisdikcijoje. Pavyzdžiui, FATF pranešime teigiama, kad Kaimanų salos yra svarbus finansų centras, dėl to iš šios šalies tikimasi proporcingų priemonių rizikos valdymui. Vienas iš tikslų, numatytų veiksmų plane Kaimanų saloms, yra skirti tinkamas ir veiksmingas sankcijas tais atvejais, kai atitinkami asmenys (įskaitant juridinius asmenis) nepateikia tikslios, adekvačios ir naujausios informacijos apie galutinius naudos gavėjus.

  Kuo tai svarbu ir į ką turėtų atkreipti dėmesį finansų įstaigos įsteigtos ar veikiančios Lietuvoje?

  Pabrėžiama, kad FATF sprendimas nereiškia, kad finansų įstaigos negali bendradarbiauti su klientais, kurie reziduoja į sąrašą įtrauktose šalyse, tačiau reikėtų suprasti, kad, atliekant sandorius su klientais iš šių šalių, kyla daug didesnė rizika, kurią svarbu atitinkamai įvertinti.

  Taip pat, vertinant klientų riziką, reikėtų atsižvelgti į kriterijų visumą, t. y. atkreipti dėmesį ne vien į teritoriją, bet ir į kliento tipą bei produktą. Potencialaus kliento rezidavimo šalis yra tik viena iš daugelio dedamųjų vertinant asmenų riziką, tačiau tai gali būti lemiamas punktas priimant galutinį sprendimą dėl bendradarbiavimo.

  AVOCAD komanda rekomenduoja atnaujinti naudojamą padidintos rizikos šalių sąrašą, įtraukti į jį minėtas valstybes. Taip pat svarbu nepamiršti, atkreipti dėmesį ir į esamus klientus, kurių šalis yra FATF sąraše. 

Skip to content