• Asociacija “Šviesuva” kviečia

  Asociacija "Šviesuva" kviečia

  Asociacija „Šviesuva“

  UAB „Pirmas žingsnis“, konferencijų salėje

  Kaunas, Raudondvario pl. 150

  2013 m. gruodžio 12 d. (ketvirtadienis)

  16.00 – 17.30

  DIENA SU VYDŪNU

  Vydūno draugijos vicepirmininkas gyd. TOMAS STANIKAS ir draugijos narys doc.dr. JUOZAS ŠIDIŠKIS, LSMU Neurochirurgijos klinikos funkcinės stereotaksinės neurochirurgijos sektoriaus vadovas.

  Vydūno draugija įkurta 1988 m. Vilniuje. Tai savanoriška organizacija, vienijanti besidominčius Vydūno kūryba, norinčius prisidėti prie atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, idėjų įgyvendinimo tautos gyvenime. Vydūno draugija siekia įgyvendinti tautos gyvenime Vydūno idėjas kaip vieną reikšmingiausių jos dvasinio atgimimo versmių; rūpinasi Vydūno kūrybinio palikimo tyrimu, aktualizavimu ir populiarinimu; organizuoja renginius, parodas, konferencijas, kūrybos skaitymus; rengia stovyklas, organizuoja leidybinį darbą, skatina rašančius vydūnistine tematika; palaiko ryšius su užsienio vydūnistikos centrais.

  Akademikas Jurgis Brėdikis : „Pagal filosofinės minties gylį, plotį ir indėlį į tautos kultūros lobyną Vydūną reikėtų gretinti su Čiurlioniu“.

  Antanas Vaičiulaitis: „Vydūnas yra minties ir kūrybos atsiskyrėlis, nors beveik visą gyvenimą nuolat dirbo visuomeninį ir draugijinį darbą. Tik tas atsiskyrimas nėra bėgimas nuo minios, bet pasikėlimas virš jos ir kvietimas į tas aukštumas prikopti visiems, kurie sau ir tautai trokšta šviesos ir žinojimo“.

  Vydūnas. Dalinininkas Kazys Šimonis.

  LIETUVIŲ GIESMĖ

  Mes Lietuvos vaikai stovėsim vienširdžiai,

  Tvirta dora, rankoj ranka

  Visi už Lietuvą, Tėvynę Lietuvą.

  Ir seksim probočius į šviesą tikinčius.

  Akis šviesop, širdis Dievop,

  Gražiai nušvis visa Tėvynė Lietuva.

  Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu

  Gyvensime ir švęsime

  iš bočių mylimą Tėvynę Lietuvą.

  O meilė, ką yra pati aukšta šviesa,

  Lai šventina ir laimina

  Visus ir Lietuvą, Tėvynę Lietuvą.

  Vydūno Lietuvių giesmė –Vydūno draugijos himnas

  P.S. Sveikatingumo metų proga bus pristatomas naujas Vydūno knygos „Sveikata. Jaunumas. Grožė“ leidimas ir ją, taipogi ir kitas Vydūno knygas bus galima įsigyti.

Skip to content