• Alkoholis po eismo įvykio, kol aplinkybės dar nenustatytos?
 • Alkoholis po eismo įvykio, kol aplinkybės dar nenustatytos?

  Vairuoti neblaiviam draudžiama. Priklausomai nuo nustatytų promilių kiekio tai baudžiama administracine tvarka, o viršijus 1,51 promilės asmuo traukiamas net baudžiamojon atsakomybėn. Bet ar gali būti baudžiamas asmuo, kuris alkoholį vartojo jau po sukelto autoįvykio?

  Tarkime, asmuo namo kieme parkuoja automobilį ir apgadina greta stovinčią transporto priemonę. Apie įvykį niekam nepraneša, o grįžęs namo išlenkia taurelę stipraus gėrimo. Po valandos sulaukia policijos pareigūnų vizito, kurie paprašo patikslinti įvykio aplinkybes, tikrina jo blaivumą ir nustato daugiau kaip 1,51 promilės neblaivumą. Atrodytų, kas čia tokio? Juk asmuo vairavo dar prieš tai, įvykio metu buvo blaivus. Ką apie tai sako Baudžiamasis kodeksas, ar gali asmuo būti nuteistas, o jo automobilis konfiskuotas?

  BK 281-1 straipsnyje įstatymo leidėjas nustatė baudžiamąją atsakomybę už transporto priemonių vairavimą, kai vairuoja neblaivus asmuo. Šio straipsnio pirmoje dalyje išskirti trys alternatyvūs būtinieji nusikalstamos veikos objektyviosios pusės požymiai: 1) vairavimas transporto priemonės, esant neblaiviam (1,5 ir daugiau promilių neblaivumas); 2) vengimas neblaivumo patikrinimo, kai asmeniui buvo nustatyti neblaivumo požymiai; 3) alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir asmeniui nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas.

  Taigi, nesvarbu, ar asmuo vairavo neblaivus, ar jis alkoholį vartojo jau po eismo įvykio. Jei iki aplinkybių nustatymo asmuo vartos alkoholį, o patikrinus bus nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, jis bus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Už tokia veiką Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.

  Sąlyga dėl baudžiamosios atsakomybės už „streso nuėmimą“ alkoholiu po eismo įvykio ganėtinai aiški, tačiau kada konfiskuojamas automobilis? Atrodytų, jei asmuo eismo įvykio metu buvo blaivus, iš jo automobilis neturėtų būti konfiskuotas, ar ne?

  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog sprendžiant atsakomybės taikymo klausimą dėl alkoholio vartojimo po eismo įvykio yra aktualus ir Kelių eismo taisyklių 221 punktas, kuriame įtvirtinta, kad su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai iškart po eismo įvykio privalo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotinių priemonių, psichotropinių ir kitų svaigiųjų medžiagų), kol bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba atsisakyta tai atlikti. Sprendžiant dėl baudžiamosios atsakomybės pagal BK 281-1 straipsnio 1 dalį už šią alternatyvią veiką, kiekvienu atveju būtina nustatyti, kad: 1) asmuo, vairuodamas transporto priemonę, padarė eismo įvykį, 2) po to vartojo alkoholį, iki bus nustatytos to įvykio aplinkybės, ir 3) asmeniui buvo nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas. Vadinasi, tokiu atveju privalomos sąlygos atsakomybei kilti pagal BK 281-1 straipsnio 1 dalį neatsiejamos nuo transporto priemonės vairavimo ir tokios nusikalstamos veikos padarymas be transporto priemonės yra neįmanomas. Būtent dėl to ir konfiskuojamas automobilis.

  BK 72 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais.

  Taigi, ar asmuo eismo įvykį sukėlė vairuodamas neblaivus, ar alkoholį vartojo po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, jam gali kilti ne tik administracinė ar baudžiamoji atsakomybė, tačiau ir taikoma automobilio konfiskacija.

  Nepaisant to, kiekvieną atvejį teismas vertina individualiai ir, surinkus reikiamus įrodymus, teismas gali ne tik netaikyti baudžiamosios atsakomybės, bet ir turto konfiskacijos.

Skip to content