• AB „Citadele“ banko pasiūlymai įmonėms
 • AB „Citadele“ banko pasiūlymai įmonėms

  AB „Citadele“ banko pasiūlymai įmonėms

  AB „Citadele“ bankas dėkoja Jums už galimybę pasiūlyti savo paslaugas, visų pirma – kreditus įmonėms ir American Express korteles palankiomis sąlygomis. Trumpai priminsime, kad „Citadele“ finansinių paslaugų Grupės padaliniai veikia Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje ir kitose šešiose šalyse. Banko akcininkai yra žinoma tarptautinė finansų institucija Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei Latvijos valstybė. AB „Citadele“ banko padalinių tinklą sudaro filialai ir klientų aptarnavimo skyriai didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje. Bankas kartu su partneriais turi 230 bankomatų tinklą.

  Per dešimt š.m. mėnesių „Citadele“ bankas, kartu su dukterine bendrove UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, uždirbo 10,4 mln. Lt konsoliduoto neaudituoto pelno. Bankas vykdo visus Lietuvos banko nustatytus normatyvus: kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 11 01 datai buvo 21,82 proc. (normatyvas – 8,0 proc.), likvidumo rodiklis 2013 11 01 datai buvo 37,41 proc. (normatyvas – 30,0 proc.).

  AB „Citadele“ banko veiklos prioritetas – smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas. „Citadele“ bankas ypatingą dėmesį skiria SVV įmonių finansavimui ir, INVEGOS bei ŽŪPGF duomenimis, pagal išduotų paskolų skaičių bei sumas „Citadele“ bankas šiemet kas mėnesį išdavė daugiausia paskolų su šių garantijų fondų garantijomis lyginant su kitais bankais, todėl paskolų su garantijomis srityje galime Jums daug patarti.

  Norėdami tapti Jūsų finansuotoju, kasdienių finansinių paslaugų tiekėju bei verslo partneriu, maloniai kviečiame naudotis konkrečią pridėtinę vertę Jūsų įmonei sukursiančiomis banko paslaugomis. Norėtume pažymėti, kad 2013 metais AB „Citadele“ bankas jau suteikė virš 150 mln. litų paskolų įmonėms, o 2014 metais bankas planuoja dar aktyviau finansuoti SVV įmones, todėl maloniai kviečiame pasinaudoti šia galimybe.

  Pateikiame detalesnę informaciją apie paslaugų ir produktų sąlygas:

  Verslo finansavimo sprendimai

  Trumpalaikis kreditas suteikiamas laikotarpiui iki 2 metų apyvartinėms lėšoms papildyti.

  Ilgalaikis kreditas suteikiamas virš 1 metų laikotarpiui verslui plėtoti, investiciniams projektams (paprastai iki 7 metų laikotarpiui) finansuoti. Tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams kreditams yra galimybė gauti INVEGA ar ŽŪPGF garantiją (priklausomai nuo įmonės veiklos sektoriaus), kuri padeda gauti kreditą, jei trūksta užstato, o taip pat pasinaudoti palūkanų dalinio kompensavimo galimybe bendradarbiaujant su INVEGA.

  Kredito linija – tai paskola apyvartinėms lėšoms papildyti, garantijoms bei laidavimams teikti, dokumentiniams akredityvams leisti. Turėdami kredito liniją, galėsite naudotis pinigais pagal poreikius – pasiskolinti visą ar dalį kredito linijos sumos, reikalui esant, grąžinti panaudotas lėšas anksčiau nustatyto termino, o prireikus – vėl paimti.

  Overdraftas – tai trumpalaikio kreditavimo forma, suteikianti galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu ir skirta papildyti laikiną lėšų stygių mokėjimams, jei sąskaitoje laikinai pritrūksta lėšų mokėjimams atlikti.

  Overdraftas sąskaitai suteikiamas be užstato, todėl maksimalus overdraftas gali siekti iki 50% vidutinių mėnesio įplaukų į atsiskaitomąją sąskaitą, įmonei turint 3 metų veiklos patirtį.

  Kreditai iš banko lėšų teikiami litais, eurais ir JAV doleriais. Kreditų palūkanų marža nustatoma atsižvelgiant į projekto dydį bei kredito paskirtį ir ji yra tuo žemesnė, kuo daugiau paslaugų įmonė naudoja. Preliminarus atsakymas apie kredito suteikimo galimybę ir sąlygas pateikiamas per 2 darbo dienas nuo sprendimui priimti reikalingos informacijos pateikimo bankui. Sutvarkome dokumentus garantinių fondų garantijoms gauti, konsultuojame, patariame – ir visa tai darome nemokamai, jei įmonė pasinaudoja banko kreditu.

  Kreditai iš „Atviro kreditų fondo“ įmonės plėtrai

  „Atviras kreditų fondas“ (AKF) – tai INVEGOS fondo, įsteigto 2009 m. balandžio 7d. Finansavimo sutartimi, finansų inžinerijos priemonė.

  Šie kreditai – puiki galimybė investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti, jei plečiama įmonės veikla. Kreditai teikiami litais arba eurais. Ilgiausias šių kreditų terminas – iki 2018 metų pabaigos, tačiau šį terminą planuojama pratęsti. Bendra galima AKF kreditų suma vienai įmonei per vienerius metus – iki 4 mln. litų. Kredito palūkanos priklauso nuo kliento pasirinktos kredito valiutos:

  – jeigu kredito valiuta litai – finansavimo sandoriui taikoma kintama 3 mėn. VILIBOR + 3,10 proc. dydžio palūkanų norma (bet ne didesnė nei 8 proc.);

  – jeigu kredito valiuta eurai – finansavimo sandoriui taikoma kintama 3 mėn. EURIBOR + 3,10 proc., dydžio palūkanų norma (bet ne didesnė nei 6 proc.).

  Jums pasinaudojus kreditais su INVEGA garantijomis, kurių bendra vertė neviršija 2,5 mln. litų, yra galimybė susigrąžinti iki 50 proc. Jūsų sumokėtų palūkanų.

  Lizingo paslaugos

  Palankiomis sąlygomis teikiame ilgalaikio ir trumpalaikio įrangos, įvairių transporto priemonių ir kitų objektų lizingo paslaugas. Sprendimas dėl finansavimo priimamas per vieną dieną nuo dokumentų pateikimo.

  Finansuojame įvairių rūšių naujos ir naudotos įrangos įsigijimą (įskaitant žemės ūkio įrangą). Įsigyjant naują įrangą yra galimybė gauti INVEGA ir ŽŪPGF garantiją, kuri leidžia sumažinti pradinę lizinguojamo turto įmoką.

  Indėliai

  Siūlome puikias indėlių sąlygas Jūsų įmonės lėšoms taupyti. Uždirbkite papildomų lėšų, pasirinkę terminuotąjį arba trumpąjį verslo indėlį. Sudarę terminuotojo indėlio sutartį AB „Citadele“ banke, galite lanksčiai pasirinkti valiutą, terminą, kada bus mokamos palūkanos – laikotarpio pabaigoje arba kas mėnesį. Trumpasis verslo indėlis skirtas tiems, kurie turi laisvų lėšų trumpą laiką: minimalus indėlio terminas yra 7 dienos, minimali indėlio suma 10 000 LTL arba ekvivalentas EUR, USD, palūkanos išmokamos indėlio terminui pasibaigus.

  Metinės terminuotųjų indėlių palūkanos verslo klientams:

  Terminas mėnesiais

  Terminas dienomis

  Palūkanos %*, LTL

  Palūkanos %*, EUR

  Palūkanos %*, USD

  3-4

  92-122

  0.60

  0.50

  0.40

  6-7

  184-213

  1.20

  1.20

  0.80

  9-10

  275-305

  1.50

  1.45

  1.20

  >24

  >731

  1.80

  1.80

  1.75

  * Metinės palūkanų normos galioja nuo 2013 m. spalio 1 d.

  Dalyvaukite AB „Citadele“ banko indėlių lojalumo programoje ir gaukite iki 0,15 proc. punkto didesnes palūkanas!

  Indėlių sutartį galite sudaryti bet kuriame AB „Citadele“ banko klientų aptarnavimo skyriuje arba naudodamiesi „Citadele“ interneto banko sistema.

  Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą banke laikomi indėliai yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

  ________________________________________________________________________________________

  „American Express®“ kredito kortelės – kortelės, duodančios realią naudą

  AB „Citadele“ banko išleidžiamos „American Express“ kredito kortelės – išskirtinės kortelės Lietuvoje, savo privalumų visuma duodančios apčiuopiamą naudą. Jomis patogu ir naudinga atsiskaityti už kasdienius pirkinius Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvoje „American Express“ kortelėmis galima atsiskaityti jau daugiau nei 70 proc. bendro kortelių aptarnavimo tinklo vietų.

  Kredito kortelės „Blue iš American Express“ privalumai:

  Finansinė nauda

  • Iki 1 % finansinė grąža: pasibaigus kiekvieniems kortelės naudojimo metams, bankas perveda į kortelės sąskaitą iki 1 % visų kortele apmokėtų pirkinių sumos (didžiausia grąžinama suma – 1.000 Lt).

  • Net iki 45 dienų galite naudotis kreditu be palūkanų: jei už pirkinį atsiskaitysite kortele pasinaudodami kreditu, palūkanos iki kito mėnesio 15-tos dienos nuo pirkinio dienos nebus skaičiuojamos.

  Draudimas

  • Net iki 75.000 € medicininių išlaidų draudimas kelionėje kortelės turėtojui ir jo šeimos nariams; iki

  50.000 € repatriacijos ir medicininio pervežimo, iki 1.000 € juridinė pagalba.

  • Pirkinių apsauga – net 90 dienų po pirkinio įsigijimo galioja apsauga nuo žalos pirkinio vagystės atveju.

  Jei įmonė naudojasi atlyginimų pervedimo darbuotojams į bet kokią banko kortelę paslauga, teikiamos didelės nuolaidos visoms kitoms paslaugoms, įskaitant kreditus. Išsamią informaciją šiuo klausimu teikia visi laiško pabaigoje išvardinti banko darbuotojai.

  Auksinės kredito kortelės „The American Express® Gold Card“ privalumai:

  Finansinė nauda

  • Net iki 45 dienų galite naudotis kreditu be palūkanų: jei už pirkinį atsiskaitysite kortele pasinaudodami kreditu, palūkanos iki kito mėnesio 15-tos dienos nuo pirkinio dienos nebus skaičiuojamos.

  • Iki 100 % kortelės metų mokesčio nuolaidos pagal kortelės apyvartą per metus.

  Draudimas

  • Iki 100.000 € medicininių išlaidų ir iki 200.000 € nelaimingų atsitikimų draudimai kelionėje net tik kortelės turėtojui, bet ir su juo keliaujantiems šeimos nariams.

  • Nepatogumų kelionėje draudimas: skrydžio vėlavimas, jungties nesutapimas, atšaukimas ir atsisakymas suteikti vietą, vėluojantis, prarastas ar sugadintas bagažas, civilinės atsakomybės, juridinės pagalbos draudimas, paso draudimas. Pirkinių apsauga – net 90 dienų po pirkinio įsigijimo galioja apsauga nuo žalos pirkinio vagystės atveju.

  Prizus teikianti lojalumo programa „Membership RewardsTM“

  • Auksinių kortelių turėtojai, tapę programos dalyviais, už atsiskaitymus kortele renka taškus ir už kiekvieną litą gauna po 1 tašką. Sukauptus taškus iškeisite į prizus, o iškeitus į „BalticMiles“ taškus – jie gali būti panaudojami skrydžiams lėktuvu.

  Kredito kortelės „The Platinum Card®“ privalumai

  Finansiniai instrumentai

  • Net iki 45 dienų galite naudotis kreditu be palūkanų: jei už pirkinį atsiskaitysite kortele pasinaudodami kreditu, palūkanos iki kito mėnesio 15-tos dienos nuo pirkinio dienos nebus skaičiuojamos.

  • Metų ataskaitoje bus surašytos visos Jūsų išlaidos, atsiskaitant „The Platinum Card“ kortele per praėjusius 12 mėnesių.

  • Papildomos kortelės suteikia visus „The Platinum Card“ kortelės privalumus artimiausiems žmonėms, Jums pageidaujant galėsite užsisakyti iki trijų „The Platinum Card“ papildomų kortelių.

  Kelionių paslaugos „The Platinum Card“ kortelės turėtojams

  • „Priority Pass®“ paslauga suteikia galimybę nemokamai naudotis VIP laukiamaisiais visame pasaulyje. „Citadele“ bankas „The Platinum Card“ kortelės turėtojui suteikia 6 nemokamus asmeninius apsilankymus per vienerius kalendorinius metus.

  • „American Express“ partnerių viešbučių programos suteiks išskirtines privilegijas „Fine Hotels and Resorts“ ir „Small Luxury hotels“ viešbučių tinkluose.

  • „The Platinum Card“ kortelė suteikia Jums galimybę tapti „American Express“ partnerių elitinių lojalumo programų „Club CarlsonSM“ ir „Hertz #1 Club Gold“ nariu ir mėgautis išskirtiniais privalumais.

  Draudimas

  „The Platinum Card“ kortelės privalumas – palankios draudimo sąlygos kelionių metu Jums ir Jūsų šeimai bei pirkinių draudimas:

  • Iki 200.000 € medicininių išlaidų kelionėje draudimas, nelaimingų atsitikimų draudimas iki 250.000 €, nepatogumų kelionėje draudimas: skrydžio vėlavimas, skrydžio atšaukimas, atsisakymas suteikti vietą, skrydžių jungties nesutapimas, vėluojantis, prarastas ar sugadintas bagažas, juridinės pagalbos draudimas, paso draudimas.

  • Pirkinių apsauga – net 90 dienų po pirkinio įsigijimo galioja apsauga nuo žalos pirkinio vagystės atveju.

  Išskirtinės privilegijos

  Prizus teikianti lojalumo programa „Membership RewardsTM“ – „The Platinum Card“ kortelių turėtojai, tapę programos dalyviais, už atsiskaitymus kortele renka taškus – už 1 kortele išleistą litą po 1 tašką. Sukaupus reikiamą sumą taškų, juos galima iškeisti į pasirinktus programos partnerių prizus, o iškeitus į „BalticMiles“ taškus – gali būti panaudojami skrydžiams lėktuvu.

  Konsjeržas visada Jūsų paslaugoms. „The Platinum Card“ kortelės turėtojai gali paskambinti patyrusiam ir paslaugiam konsjeržui, kuris užsakys norimus bilietus, nupirks ir pristatys dovanas, užsakys vietas restorane, teatre, pasivažinėjimą limuzinu ar skrydį privačiu lėktuvu.

  „American Express Selects“ – tai išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos, galiojančios daugelyje pasaulio šalių, visiems „American Express“ kortelių turėtojams. Visus „American Express Selects“ pasiūlymus Lietuvoje ir pasaulyje rasite www.amexnetwork.com/selects/lt
  .

  Visas akcijas, lojalumo programas bei partnerių nuolaidas Lietuvoje ir užsienyje rasite www.americanexpress.lt
  .

  Debeto mokėjimo kortelės

  „Maestro“ kortelė – tai debeto kortelė, su kuria galite atsiskaityti prekių ir paslaugų teikimo vietose Lietuvoje ir užsienyje ar išsigryninti lėšas bankomatuose. Kortelės administravimo mokesčiai nedideli, todėl ši kortelė prieinama kiekvienam.

  „Maestro“ kortelės privalumai:

  • kortelėje įdiegta padidinto saugumo lusto technologija, kuri užtikrina Jūsų mokėjimo kortelės apsaugą, bankas, gavęs iš Jūsų informaciją apie prarastą kortelę, nedelsiant blokuoja kortelės sąskaitą ir taip apsaugo Jūsų lėšas nuo neteisėto panaudojimo;

  • į kortelės sąskaitą galite pervesti darbo užmokestį, socialines pašalpas, pensijas, stipendijas bei įvairias kitas išmokas, kortelės sąskaitą galite papildyti, pervesdami lėšas iš kitos Jūsų sąskaitos bei įmokėdami grynųjų pinigų sumą;

  • „Maestro“ kortelę aptarnauja „MasterCard Worldwide“ tinklas, su ja galite atsiskaityti visur, kur yra „Maestro“ prekės ženklas;

  • Jums pageidaujant, kortelės sąskaita gali būti atidaroma ir tvarkoma litais, eurais arba JAV doleriais.

  ________________________________________________________________________________________

  Mokėkite mažiau už kasdienes banko paslaugas

  Pasirinkite lengvatinius įkainius (žr. Priedą Nr. 1) ir MOKĖKITE MAŽIAU už bankines operacijas:

  Kasdienės bankinės operacijos

  Įkainis

  Sąskaitos atidarymas

  Nemokamas

  interneto banko sutarties sudarymas ir DIGIPASS 260 prietaiso išdavimas

  Nemokamas

  Vietiniai pervedimai tarp savo sąskaitų litais interneto banke

  Nemokami

  Vietiniai pervedimai tarp savo sąskaitų užsienio valiuta („Citadele“ interneto banke)

  Nemokami

  Litų pervedimo į kliento sąskaitą AB banko viduje administravimas

  Nemokamas

  Grynų pinigų įnešimas į savo sąskaitą litais, eurais ir JAV doleriais

  Nemokamas

  Taip pat taikomos nuolaidos valiutos konvertavimui ir tarptautiniams pavedimams, jei šiomis paslaugomis naudojamasi nuolat. Kasdienėms operacijoms taikomi mažesni mokesčiai visus 12 mėn. Išsamesnę informaciją rasite prie šio laiško pridėtame priede (1 priedas).

  Maloniai kviečiame pasinaudoti AB „Citadele“ banko siūlomomis paslaugomis. Maloniai laukiame Jūsų ir visais iškilusiais klausimais Jums informaciją suteiks banko atsakingi darbuotojai:

  Arūnas Drūlia, Kauno filialo valdytojas, tel.: (37) 409 300, 8612 12727, el.p. arunas.drulia@citadele.lt
  ;

  Giedrė Ūselytė, Verslo finansavimo projektų vadovė, tel.: (37) 787 125, 8682 71843,

  el. p. Giedre.Uselyte@citadele.lt
  ;

  Erikas Bagdonavičius, Verslo finansavimo vadybininkas, tel.: (37) 409 309, 8614 85521,

  el. p. Erikas.Bagdonavicius@citadele.lt
  ;

  Jovita Stankevičienė, „American Express“ kortelių pardavimo vadovė, tel.: (37) 787 105, 8610 49635,

  el. p. Jovita.Stankeviciene@citadele.lt
  ;

  Vida Šimanskienė, „American Express“ kortelių pardavimo vadybininkė, tel.: (37) 787 109, 8687 09899,

  el. p. Vida.Simanskiene@citadele.lt
  .

  Nuoširdžiai Jūsų,

  Alma Vaitkunskienė

  Valdybos pirmininkė, Administracijos vadovė

  1 Priedas. AB „Citadele“ banko specialus pasiūlymas Jūsų įmonei

  Paslauga

  Standartinis įkainis

  Specialus

  pasiūlymas

  Sąskaitos banke atidarymas

  Nemokamai

  DIGIPASS 260 prietaiso išdavimas

  49 Lt

  Pirmasis – nemokamai

  Mokėjimo pavedimai į AS „Citadele banka“ Latvija (atliekami banke ir „Citadele“ interneto banke)

  Litais, latais

  7 Lt

  3,50 Lt

  Užsienio valiuta

  20 Lt

  10 Lt

  Išsirinkite Jums aktualiausius 2 krepšelius iš 4 pateiktų

  Paslaugų krepšelis

  Standartinis įkainis

  Specialus

  pasiūlymas

  Vietiniai pavedimai litais, atliekami „Citadele“ interneto banke

  Vietiniai mokėjimo pavedimai litais:

  Pervedimai tarp savo sąskaitų

  Nemokamai

  Banko viduje

  0,80 Lt

  Nemokamai

  Paprasti mokėjimo pavedimai į kitus Lietuvoje registruotus bankus

  1,20 Lt

  0,60 Lt

  Skubūs mokėjimo pavedimai į kitus Lietuvoje registruotus bankus

  4,00 Lt

  2,00 Lt

  Pavedimai užsienio valiuta (tarptautiniai ir vietiniai) atliekami „Citadele“ interneto banke

  Mokėjimo pavedimai konvertuojama valiuta:

  Paprastas tarptautinis mokėjimo pavedimas (SHA / OUR)

  45 / 80 Lt

  30 / 60 Lt

  Skubus tarptautinis mokėjimo pavedimas (SHA / OUR)

  100 / 140 Lt

  70 / 100 Lt

  Vietiniai mokėjimo pavedimai užsienio valiuta:

  Pervedimai tarp savo sąskaitų

  Nemokamai

  Banko viduje

  1 Lt

  0,50 Lt

  Į kitus Lietuvoje registruotus bankus

  45 Lt

  30 Lt

  Įplaukų, gautų iš kitų bankų, administravimas

  Litų pervedimo į kliento sąskaitą AB „Citadele“ banko viduje administravimas

  Nemokamai

  Litų pervedimo į kliento sąskaitą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų administravimas

  1,20 Lt

  0,60 Lt

  Litų pervedimo į kliento sąskaitą iš užsienyje registruotų bankų administravimas

  5 Lt

  2,50 Lt

  Užsienio valiutos pervedimo į kliento sąskaitą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų administravimas

  5 Lt

  2,50 Lt

  Užsienio valiutos pervedimo į kliento sąskaitą iš užsienyje registruotų bankų administravimas

  20 Lt, eurams iš ES šalių – 5 Lt*

  10 Lt, eurams iš ES šalių – 3 Lt*

  Operacijos grynais pinigais

  Sąskaitinių pinigų išmokėjimas

  0,70%, min. 3,50 Lt

  0,40%, min. 3 Lt

  Grynų pinigų įnešimas į savo sąskaitą LTL, EUR ir USD

  0,05 % nuo sumos, min. 1 Lt

  Nemokamai

  * jeigu pervedimo suma neviršija 50 000 eurų, pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko kodas BIC, mokesčiai SHA.

  Įmonės pavadinimas

  Prašau taikyti pasirinktus įkainius AB „Citadele“ banke

  Įmonės antspaudas, vadovo vardas, pavardė, parašas

  Data

  Specialūs įkainiai pradeda galioti per 7 dienas nuo banko sąskaitos sutarties sudarymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

Skip to content