• 1,51 promilės už vairo – garantuotas teistumas?
 • 1,51 promilės už vairo – garantuotas teistumas?

  2019 metais įsigalioję Baudžiamojo kodekso pakeitimai nustatė baudžiamąją atsakomybę neblaiviems vairuotojams – tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, laikomas padariusiu nusikaltimą ir yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

  Už šį nusikaltimą nuteistas asmuo laikomas teistu kaip padaręs nesunkų nusikaltimą ir gali būti baudžiamas bauda nuo 2 100 iki 84 000 eurų arba areštu nuo 15 iki 45 parų, arba net laisvės atėmimu iki vienerių metų.

  2019 metais buvo užregistruotos 3 574 tokios nusikalstamos veikos, 2020 metais – 4 548, o 2021 metais – 4 316. Taigi, šios veikos statistika išlieka panaši, per mėnesį vidutiniškai užregistruojama apie 360 atvejų, kai sulaikomi asmenys vairuoja neblaivūs ir jiems nustatomas daugiau kaip 1,51 promilės girtumas.

  Ar turi galimybę asmuo, padaręs tokį nusikaltimą, išvengti teistumo, ar, visgi, visais atvejais į jo gyvenimo aprašymą tam tikrą laiką bus įrašytas žodis „teistas“?

  Baudžiamajame kodekse numatyta galimybė asmenį, padariusį nusikalstamą veiką, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Atleistas nuo baudžiamosios atsakomybes asmuo nelaikomas teistu, jam negali būti taikomos įstatyme nustatytos bausmės – bauda, areštas ar laisvės atėmimas.

  Kalbant apie asmens, kuris vairavo neblaivus, atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės svarbus Baudžiamojo kodekso 40 straipsnis. Jame numatyta, jog teismas atleidžia asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, kai laiduotojas pateikia prašymą perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą.

  Laiduotoju gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Teismas turi įsitikinti, kad laiduotojas yra glaudžiai susijęs su kaltininku ir gali šiam daryti teigiamą įtaką. Be to, laiduotojo asmenybė turi teismui kelti pasitikėjimą.

  Teismų praktikoje asmenimis, vertais teismo pasitikėjimo, laikomi pilnamečiai asmenys, turintys autoritetą nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui ir galintys daryti jam teigiamą įtaką. Pripažįstant asmenį turinčiu pasitikėjimą ir galinčiu būti laiduotoju turėtų būti atsižvelgiama į asmenines laiduotojo savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui, jo charakteristiką bei kitus duomenis, pavyzdžiui, argumentus, kuriais grindžiamas laidavimo prašymas, taip pat nustatoma, ar jis nebuvo teistas arba baustas administracine tvarka, ar teistumai yra išnykę, panaikinti ir pan.

  Laiduotojui, be kita ko, keliami reikalavimai atskleisti savo požiūrį į kaltininko padarytą veiką, įvertinti veikos pavojingumą, nurodyti savo būsimos teigiamos įtakos pobūdį atleidžiamam nuo baudžiamosios atsakomybės asmeniui.

  Esant laiduotojui, kuriuo teismas pasitiki, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės asmuo turi būti:

  1) pirmą kartą padaręs nusikalstamą veiką, nėra ankščiau teistas;

  2) visiškai pripažinęs savo kaltę ir gailėtis dėl padarytos nusikalstamos veikos;

  3) bent iš dalies atlyginęs ar pašalinęs padarytą žalą arba įsipareigojęs ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta;

  4) sudaręs pagrindą manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

  Tik įgyvendinus visas šias sąlygas asmuo gali tikėtis palankaus teismo verdikto. Galiausiai, tik teismas nusprendžia, ar asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

  Atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą pilnamečiam asmeniui gali būti skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės. Dažnai tai teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, automobilio, su kuriuo buvo padaryta nusikalstama veika, konfiskacija, nemokami darbai.

  Teismas, tenkinęs asmens prašymą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, gali nustatyti nuo vienerių iki trejų metų laidavimo terminą. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, šiuo laikotarpiu padaro naują baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas.

  Taigi, pradėtas ikiteisminis tyrimas ar net baudžiamasis procesas teisme dar negarantuoja asmeniui apkaltinamojo nuosprendžio ir teistumo, todėl kiekvienu atveju reikėtų pasikonsultuoti su profesionaliais teisininkais dėl galimybės būtų atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės.

Skip to content