• Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose

  Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose

  Projekto pavadinimas: „Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“

  Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-029

  Projekto vertė: 844157 Lt.

  Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas

  Projekto trukmė: 2014-01-15 – 2015-01-14

  Pareiškėjas: Viešoji įstaiga „Nacionalinė regionų plėtros agentūra“

  Registracija nemokamoms konsultacijoms

  Projekto partneriai:

  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  • Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  • Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  • Viešoji įstaiga „Lietuvos verslo kolegija“

  Projekto tikslas – verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose.

  Pagrindinis projekto uždavinys – visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumo skatinimas.

  Nėra nieko svarbesnio, kaip skatinti žmonių iniciatyvą kurti verslą, steigti naujas darbo vietas, padėti veikiančioms įmonėms išlaikyti ir plėsti savo veiklą (ieškoti naujų rinkų, finansavimo šaltinių, didinti eksportą). Steigiantis naujiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams atsiranda verslo informacijos poreikis. Siekiant didinti smulkiojo ir vidutinio verslo gyvybingumą, eksporto rinkų plėtrą, darbo vietų išsaugojimą, naujų kūrimą projekto įgyvendinimo metu pasitelkiant projekto partnerių ilgametę darbo patirtį ir kompetencijas teikiamos aukštos kokybė, prieinamos konsultacijos, informacinės paslaugos (ypač jaunimo ir moterų verslumui skatinti).

  Projekto veiklos:

  1. Informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų SVV subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę. Iš viso numatyti 57 informaciniai renginiai.

  2. Teikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei asmenims, planuojantiems pradėti verslą, siekiant pažangių veiklos rezultatų, užtikrinant efektyvius įmonės verslo valdymo procesus. Iš viso numatytos 1492 konsultacijos.

  Planuojami rezultatai :

  • Įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos -400

  • Įsteigti nauji SVV subjektai – 10

Skip to content