• Verslumo skatinimas ir pagalba naujai steigiamam verslui

  Verslumo skatinimas ir pagalba naujai steigiamam verslui

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-02-01 iki 2018-07-31.

  Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos Regioninės Plėtros Fondo; (Intereg V-A) Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programos.

  Projekto pavadinimas: „Lietuvos – Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“ (angl. LT-PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship).

  Projekto numeris: LT-PL-1R-048.

  Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas.

  Projekto partneriai – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (projektas daugiausiai vykdys Marijampolėje: sustiprinsime ir pagerinsime verslo konsultavimo paslaugas ir verslumą Marijampolės apskrityje), Alytaus kolegija, Tauragės rajono savivaldybė, Balstogės technologijos universitetas, Mokslo ir technologijų parkas Suvalkuose.

  Projekto esmė:

  Veiklos yra skirtos didinti verslumą ir paskatinti Lietuvos – Lenkijos Bendradarbiavimo Programos regionų ekonomikos augimą, gerinti verslo paramos organizacijų teikiamų paslaugų kokybę.

  Partneriai dalinsis žiniomis ir gerąja patirtimi, kompetenciją kels verslo paramos organizacijų personalas, kad suteiktų kokybiškas paslaugas jauniems verslams. Taip siekiama padidinti naujai įkurtų inovatyvių verslų skaičių ir jų kokybę.

  Sprendžiama problema: jaunimo nedarbas, verslininkystės įgūdžių trūkumas.

  Projekto tikslas – skatinti verslo kūrimąsi, vystymą ir kooperaciją naudojantis geresnėmis verslo paramos paslaugomis.

  Projekto tikslinė grupė:

  1. Jaunimas ir kita visuomenės dalis, kurios tikslas – įsteigti savo verslą.
  2. Smulkios ir vidutinės įmonės.
  3. Visuomenė.

  Projekto rezultatai:

  1. Naujų idėjų ir projektų konkursai „BIG Idea“ (konkursų metu atrenkamos perspektyvios verslo idėjos / projektai, su idėjų komandomis dirbama viso projekto metu iki įmonių įkūrimo).
  2. LT-PL KooPlatforma – metodinės gairės pagal du modulius (www.istartup.eu):

  2.1. „Gera praktika: kaip tapti verslininku?“

  • Projekto vadybos įgūdžiai.
  • Laiko planavimas.
  • Trumpas idėjos, verslo pristatymas, viešas kalbėjimas.
  • Komunikavimo įgūdžiai.
  • Komandos formavimas.
  • Derybos.
  • Pardavimai.
  • Problemų sprendimas / spendimo priėmimo procesas.
  • Kūrybiškumas.
  • Kita (gali būti papildyti gairių kūrimo procese).

  2.2. „Gera praktika: kaip įmonėms įgauti pagreitį ir plėstis?“

  • Idėja, hipotezės, testavimas, rinkos analizė / strategija, verslo planas (kokią problemą sprendžia mano verslo idėja, ką pakeis rinkoje mano produktas ar paslauga, ar klientas mokės pinigus už paslaugą /produktą ar sprendimą ar pažįstame konkurentus, kokie mano skirtumai ir pranašumai, kiek reikia investicijų, resursų ir kada atsipirks, kt.).
  • Verslo pradžia. Produkto / paslaugos plėtra.
  • Vertė klientui (kokią vertę kuria verslas).
  • Verslo modeliavimas (būdas kaip generuojamos pajamos ir pelnas, verslo efektyvumas).
  • Naujų produktų / paslaugų įvedimas į rinką ir vystymas.
  • Finansinis modeliavimas.
  • Verslo modelio patvirtinimas.
  • Kapitalo pritraukimas (minios finansavimas, investitorių paieška).
  • Augimas (proporcingas verslo augimas, aukštesnė pozicija rinkoje).
  • Intelektinė nuosavybė.
  • Kita (gali būti papildyti gairių kūrimo procese).

  3. Konferencijos – tarptautiniai verslininkystės mokymai (2), baigiamoji konferencija.
  4. Seminarai internetu (4) anglų kalba.
  5. Mentorystė – konsultacijos tikslinei grupei. Individualios konsultacijos verslo vystytojams / komandoms pagal poreikį.
  6. Įkurtos įmonės: planuojama, kad projekto metu bus įkurtos 5 įmonės.
  7. Viešinimas: facebook (LT-PL CooPlatform), platforma (www.istartup.eu), straipsniai ir kt.
  8. Nauda partneriams: kooperacija taikant geresnes verslo paramos paslaugas regione dalinantis žiniomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Verslo paramos paslaugų kokybės gerinimas.
  9. Nauda regionui: verslo įmonių kūrimas ir regiono ekonominis augimas.

  Kviečiame aktyviai dalyvauti projekte norinčius kurti verslą ar plėtojantiems naujas verslo idėjas ar projektus, jau įsteigtose įmonėse: daiva.vysniauskiene@chamber.lt
  , 8687 36240.

Skip to content