• Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje

  Projekto pavadinimas

  Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje

  Projekto sutarties Nr.

  LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644

  Trukmė, projekto pradžia

  13 mėn., 2011 m. birželio 01 d.

  Projekto pabaiga

  2012 m. birželio 30 d.

  Projekto koordinatorius

  Vilkijos žemės ūkio mokykla (Vilkija, Lietuva)

  Projekto partneriai (Priimančiosios organizacijos)

  • Ventspils Profesionālā vidusskola (Ventspils, Latvija);

  • Polarsirkelen videregående skole (Mo I Rana, Norvegija);

  • Šolski center Postojna (Postojna, Slovėnija)

  Projekto partneriai (Siunčiančiosios organizacijos)

  • Vilkijos žemės ūkio mokykla

  • Kauno statybininkų rengimo centras

  • VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

  • Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos

  • Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai

  • Inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija

  Projekto tikslas

  Inovatyvių verslumo mokymo formų ir metodų perėmimas, atnaujinat profesinio mokymo dalykų metodinę medžiagą aktualiu Europos šalių darbo rinkai turiniu.

  Projekto rezultatas

  12 profesijos mokytojų dėstančių paslaugų asmenims, inžinerines, verslo ir jo administravimo disciplinas, 4 socialinių partnerių profesinio mokymo specialistai 1 savaitės trukmės vizitų užsienyje metu įgis inovatyvių verslumo mokymo įgūdžių, perims partnerių patirtį ugdant profesinius ir bendruosius mokinio gebėjimus, skatinančius jo kūrybiškumą ir konkurencingumą ES darbo rinkoje, įgis naujos tarptautinio bendradarbiavimo patirties, pagerins savo profesines kompetencijas, užsienio kalbos žinias, praplės savo socio- kultūrinį akiratį. Projekto metu bus parengtos verslumo ugdymo profesinio mokymo dalykuose metodinės rekomendacijos ir metodinė medžiaga.

  Dotacija

  Veikla finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas – 19.247,00 Eur.

  Daugiau informacijos

  http://www.vilkijosm.aiva.lt

  Medžiaga atspindi tik dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei galimą informacijos panaudojimą.

Skip to content