• Verslo asistentas – verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP

  Verslo asistentas - verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra - VIPPP

  Projekto pavadinimas: „Verslo asistentas – verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP“. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Asistentas-4“

  Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008

  Projekto vertė: 1.043110,00 Lt.
  Finansuoja: ES Europos regioninės plėtros fondas
  Projekto trukmė: 2014 m. vasario mėn. – 2015 m. liepos mėn.

  Pareiškėjas: Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“

  Registracija nemokamoms konsultacijoms

  Projekto partneriai:

  • Kauno PPA rūmai

  • VšĮ „Kauno kolegija“

  • Kauno statybininkų rengimo centras

  • VšĮ Vilniaus verslo kolegija

  • VšĮ „Praeventi“

  Projekto esmė

  Projektu siekiama parinkti inovatyvias paslaugas ir būdus verslumo įgūdžiams stiprinti, paskatinti verslo kūrimą ir naujų darbo vietų kūrimą bei esamų išsaugojimą projekto savivaldybėse (Marijampolė, Kazlų rūda, Vilkaviškis, Šakiai, Kalvarija, Vilnius, Kaunas, Kėdainiai, Tauragė, Jonava, Ukmergė).

  Projekto tikslinė grupė: Lietuvos medienos pramonės įmonių ir vertės grandinėje esančių įmonių atstovai, projekto savivaldybėse gyvenančių jaunimo, moterų ir kitų visuomenės grupių atstovai. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir pasiūlyta inovatyvių paslaugų ir priemonių, kaip sustiprinti verslumą savivaldybėse, paskatinti inovatyvių verslo idėjų, atitinkančių įmonių konkrečiose savivaldybėse poreikius, atsiradimą ir SVV kūrimą savivaldybėse. Šios paslaugos įgyvendinamos bendradarbiaujant su visais partneriais, ir toliau gyvuos savivaldybėse. Taip pat bus pasiūlyta aukštos kokybės inovatyvių paslaugų, kurios leis sukurti ir išsaugoti darbo vietas. Projekte dalyvauja partneriai, kurie užtikrina bendradarbiavimą tarp verslo, asocijuotų struktūrų, aukštojo mokymo ir profesinio rengimo įstaigų bei savivaldos institucijų.

  Projekto tikslas – teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą ar išsaugoti darbo vietas.

  Projekto uždavinys – organizuoti informacinius, verslo kūrimą skatinančius renginius ir suteikti aukštos kokybės konsultacinių paslaugų. Projektu siekiama, kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti.

  Projekto įgyvendinimo metu partneriai:

  • Suorganizuos 60 informacinių ir konsultacinių renginių, skirtų verslumui skatinti, kurti naujus SVV subjektus bei diegti inovacijų kultūrą versle, siekiant sukurti ir išsaugoti darbo vietas jau veikiančiuose subjektuose, skatinti visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą.

  • Suteiks 2537 val. konsultacijų ir renginių, kurie leis ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų paramos paslaugų sklaidą bei gauti aukštos kokybės konsultacijas.

  Projekto teikiama nauda – verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos.

  Tikimasi, kad pasitelkus aukštos kokybės partnerių ekspertinį potencialą, padidės susidomėjimas inovacijų paramos paslaugomis bei verslo kūrimu ir inovatyviu vystymu.

  Planuojami rezultatai:

  • Dalyvaus 750 unikalių dalyvių viso projekto metu;

  • Įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos – 30;

  • Įsteigti nauji SVV subjektai – 10;

  • Verslo aplinkos gerinimo projektas – 1.

Skip to content