• Tarptautinio mobilumo konsultacijos amatų sektoriui
 • Tarptautinio mobilumo konsultacijos amatų sektoriui

  Leonardo da Vinči projektas „MOBILINT“: „Tarptautinio mobilumo konsultacijos amatų sektoriui“/ „International mobility counceling in the skilled crafts sector“ D/2004/B/P/PP-146146

  Anotacija

  Nuo 2004 m. spalio1 d. iki 2006 m. rugsėjo 30 d. vykusiame pilotiniame Leonardo da Vinči programos finansuotame projekte „MOBILINT“ („Tarptautinio mobilumo konsultacijos amatų sektoriui“) dalyvavo 9 septynių šalių partnerių organizacijos, kurios kūrė amatų sektoriaus konsultavimo sistemos koncepciją. Lietuvą atstovavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
  Mokymosi koncepciją sudaro trys moduliai, apjungiantys tolesnio mokymosi medžiagą tarptautinio mobilumo konsultavimo srityje. Mokymosi medžiaga ir praktiniai mokymai suteiktų daugiau patirties konsultuojant amatų sektoriuje dirbančius žmones. Koncepcija yra paruošta aštuoniomis kalbomis: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, latvių, olandų bei lenkų. Visus susidomėjusius „MOBILINT“ projektu kviečiame apsilankyti tinklapyje www.mobilint.org

  Projekto tikslas

  Tai siekis apibendrinti šalių partnerių specifinių konsultavimo struktūrų patirtį tema „Tarptautinio mobilumo konsultacijos amatų sektoriui“, dirbant su amatų įmonėmis. Siekiant įgyvendinti tarptautinį mobilumą visose projekte dalyvaujančiose šalyse partnerėse, buvo tiriama ir vertinama konsultavimo situacija kiekvienoje šalyje. „MOBILINT“ siekia vystyti individualius gebėjimus ir kompetencijas ir tobulinti įmonių personalą tarptautiniu mastu. Globalios ekonomikos sąlygomis amatų įmonėms yra labai svarbus tarptautinių kompetencijų įsisavinimas. Konsultavimas padeda jas vystyti ir stiprina konkurencingumą bei padeda išlaikyti ekonominę gerovę.
  Šių tikslų įgyvendinimui projekto metu buvo parengti trys mokymosi modeliai kartu su išsamiai paruošta mokymosi medžiaga bei sukurta internetinė svetainė www.mobilint.org , kurių tema – mobilumas mokymosi tikslais. Taip konsultantams suteikiama papildoma tarptautinio mobilumo konsultavimo amatų sektoriuje kvalifikacija grindžiant ją jau turimomis kompetencijomis. Mokymosi koncepcija galima rasti internete (www.mobilint.org
  ).

  Projekto tikslinė grupė

  Ši mokymosi koncepcija skirta tiems, kurie jau konsultuoja įmonėse atliekančius praktiką ar dirbančius mokinius, kvalifikuotus darbuotojus, gamybos įmonių savininkus, o taip pat Prekybos pramonės ir amatų rūmų, draugijų, darbo agentūrų, darbo biržų, mokymo centrų, profsąjungų, profesinių mokyklų atstovams, profesijos mokytojams ir kitiems. Remiantis konsultacinės veiklos patirtimi, dalyviai įgyja papildomą tarptautinio mobilumo kvalifikaciją.

  Projekto uždaviniai

  • Sukurti „Mobilumo konsultanto“ mokymosi koncepciją.
  • Tobulinti konsultavimo sistemą ruošiant specialistus konsultavimo srityje.
  • Sukurti Tarptautinio mobilumo konsultacijoms vieningą sistemą (www.mobilint.org
  ), kurioje galima būtų ne tik rasti reikalingą informaciją, bet ir bendradarbiauti, konsultuotis.
  • Pasidalinti patirtimi su projekte dalyvaujančiomis šalimis partnerėmis apie konsultavimo sistemos specifiką, esančią jų šalyje.
  „Mobilumo konsultanto“ mokymosi koncepcija yra išversta visomis projekte dalyvavusių šalių kalbomis bei anglų kalba, tačiau mokymosi medžiaga viena nuo kitos šiek tiek skiriasi, nes ji buvo paruošta atsižvelgiant į kiekvienos šalies ekonominę, politinę bei švietimo situaciją. „MOBILINT“ mokymosi koncepcija pirmiausiai orientuota į atstovavimą amatų sektoriuje ir į mažas bei vidutines įmones, o taip pat į įstaigas, kurios amatų įmonėms ir jų partneriams galėtų pasiūlyti kvalifikuotas tarptautinio mobilumo konsultavimo paslaugas.

  Kuo pagrįsta projekto metu sukurta mokymosi koncepcija?

  Koncepcija susideda iš trijų modulių. Remiantis esama patirtimi konsultacinėje veikloje, perteikiama papildoma tarptautinio mobilumo konsultavimo amatų srityje kvalifikacija.

  1 modulis.

  „Motyvacijos vystymasis – tarptautinio mobilumo nauda amatams“ Šis modulis perteikia pagrindines konsultavimo žinias. Konsultantas turi žinoti, kaip įmonėse atliekantiems praktiką ar dirbantiems mokiniams, kvalifikuotiems darbuotojams galėtų pristatyti mobilumo priemonių naudą, juos motyvuodamas.

  2 modulis.

  „Informacijos šaltinių, skirtų konsultavimui ir bendradarbiavimui, naudojimas“ Šiame modulyje pateikta informacija supažindina konsultantą su svarbiausiais informacijos šaltiniais tarptautiniam mobilumo konsultavimui tobulinti, o taip pat nurodo, kur šią informaciją būtų galima rasti.

  3 modulis.

  „Konsultacijos metodai ir priemonių planavimas“ Šis modulis padės konsultantui įsisavinti konsultavimo metodus ir pademonstruoti tarptautinio mobilumo konsultanto galimybes. Tarptautinis mobilumas yra neatsiejamas nuo karjeros planavimo ir tuo pačiu turi derėti su asmens individualiu gyvenimo būdu. Jis neturėtų būti laikomas trumpalaike priemone darbinėje veikloje.
  Pageidaujantiems gauti daugiau informacijos prašome kreiptis į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, profesinio rengimo specialistę Virginiją Boželytę tel. (37) 206679 arba el. paštu: virginija.bozelyte@chambers.lt
  .

Skip to content