• SVV įmonių socialinė atsakomybė

  SVV įmonių socialinė atsakomybė

  LEONARDO DA VINČI projektas „SVV įmonių socialinė atsakomybė“ (e-RESPYME)
  Nr. ES/07/LLP-LdV/TOI/149.022

  Projekto koordinatoriai ir partneriai:

  Alavos prekybos rūmai
  (Ispanija)
  Fondo Formación Euskadi
  (Ispanija)
  Esice Sistemas Formativos
  (Ispanija)
  Vitorijos miesto savivaldybė
  (Ispanija)
  ENAIP (ACLI National Agency of Vocational Training)
  (Italija)
  Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmai

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  Projekto trukmė: 2007/11/01 – 2009/10/31

  Projekto tikslas:
  Pagrindinis projekto tikslas yra įvertinti, atrinkti ir pritaikyti reikalingas praktines žinias SVV įmonių vadybininkams etinės ir socialinės atsakomybės įdiegimui. Projektas siekia palengvinti socialinės atsakomybės diegimą SVV įmonėse.

  Projekto uždaviniai ir laukiami rezultatai:
  • Remiantis projekto metu atrinktais metodais ir procedūromis išanalizuoti kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies mokymosi sistemas ir nustatyti reikalingas profesines kompetencijas etinės ir socialinės atsakomybės valdymui SVV įmonėse.
  • Sukurti mokymosi mechanizmą, kurio pagalba SVV įmonės galėtų susisteminti ir atlikti reikalingus veiksmus etinės ir socialinės atsakomybės valdymui.
  • Sukurti integruotą mokymosi sistemą, kurios pagalba bus plėtojamos visos kompetencijos, reikalingos praktiškai įgyvendinti socialinės atsakomybės metodus SVV įmonėse. Sistemą sudarys mokomoji medžiaga kompaktiniuose diskuose bei internete.

  Projekto rezultatų valorizacija:
  Valorizacija bus vykdoma tikslinėse grupėse, testuojant mokomąją programą. Vyks projekto sklaida, viešinimas per nacionalinius ir tarptautinius tinklus, siekiant, kad tikslinės grupės atstovai kuo lengviau ir paprasčiau rastų jiems naudingą informaciją apie projektą bei pasinaudotų jo metu sukurtais produktais.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose projektą įgyvendina Verslo plėtros skyrius

  Pirmas partnerių susitikimas Ispanijoje

  Pirmo partnerių susitikimo naujienlaiškis (anglų kalba):

  2008 m. spalio 16 – 17 d. Romoje vyko antrasis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo plėtros skyriaus darbuotojai. Projektas naudingas dar ir tuo, kad jame dalyvauja 3 šalių (Ispanijos, Bulgarijos ir Lietuvos) prekybos ir pramonės rūmų atstovai, glaudžiai bendradarbiaujantys su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir žinantys jų verslo poreikius. Bendras projektinis darbas, nauji ryšiai suteikia naujų galimybių ir verslo plėtrai didinant pardavimus tose šalyse ar ieškant gamybinės ir techninės kooperacijos parnerių.
  Susitikimo metu partneriai pristatė savo šalyje esančias bendrasias SVV įmonių socialinės – etinės atsakomybės kompetencijas, buvo atlikta analizė ir nustatytos bendrosios visų šalių įmonėms būdingos kompetencijos bei svarbiausios stiprinant įmonių požiūrį į socialiai orientuotą veiklą. Projekto rezultatai ir tarptautiniu mastu patikrintos rekomendacijos turėtų palengvinti socialinės atsakomybės diegimą SVV įmonėse, tobulinant mokymosi sistemas bei nustatant reikalingas profesines kompetencijas etinės ir socialinės atsakomybės valdymui SVV įmonėse. Pagal jau atliktus tyrimus ir specialistų apklausas bus siekiama plėtoti visas kompetencijas, reikalingas praktiškai įgyvendinti socialinės atsakomybės metodus SVV įmonėse – tam bus panaudota projekto partnerių sukurta integruota mokymosi sistema.

  Antro partnerių susitikimo naujienlaiškis (anglų kalba):

  2009 m. kovo 13 d. Sofijoje (Bulgarija) vyko trečiasis partnerių susitikimas. Jo metu partneriams buvo pristatytas kuriamos sistemos pirmas blokas (lietuvių kalba), paaiškintas sistemos veikimo principas. Buvo aptartas reikalingos sistemos kūrėjams informacijos pateikimo formatas. Susitikimo metu buvo pristatytas Kauno PPA rūmų atliekamų darbų eiliškumas.

  Trečio partnerių susitikimo naujienlaiškis (anglų kalba):

  2009 m. liepos 17 d. Kaune įvyko ketvitas projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo plėtros skyriaus darbuotojai. Programinės įrangos kūrėjai pristatė sistemos prototipą su dalinai įkeltais duomenimis visomis partnerių kalbomis (ispanų, italų, lietuvių, bulgarų ir anglų). Projekto partneriai turėjo galimybę įvertinti sistemos funkcionalumą, pateikti pasiūlymus tolimesniam tobulinimui. Buvo aptarta vartotojo sąsaja ir jos išdėstymas. Taip pat nagrinėtos tolimesnės sistemos įvertinimo ir valoziracijos veiklos.

  Ketvirtas partnerių susitikimas Kaune

  Ketvirto partnerių susitikimo naujienlaiškis (anglų kalba):

  2009 m. spalio 22 d. Vitorijoje (Ispanija) vyko paskutinis, penktasis, projekto partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija. Projekto koordinatoriai pristatė bendrai sukurtą galutinę mokymo medžiagą, ataskaitos reikalavimus. Projekto partneriai pristatė planuojamas sklaidos tarp įmonių planus ir priemones, viešinimo būdus bei ekspertų iš įmonių ir ryšių su visuomene organizacijų pasiūlymus.

  Baigiamoji projekto konferencija Vitorijoje
Skip to content