• Subalansuotumas ir socialinė atsakomybė per mokymąsi SVĮ

  Subalansuotumas ir socialinė atsakomybė per mokymąsi SVĮ

  2008 spalio 1 d. startavo Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Subalansuotumas ir socialinė atsakomybė per mokymąsi SVĮ“ (Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021). Projektui vadovauja KTU Ekonomikos ir vadybos, Marketingo katedros doc. dr. Aušra Rūtelionė.

  Pagrindinis projekto tikslas yra perkelti ir toliau plėtoti inovatyvią metodologiją, orientuotą į Įmonių Socialinės Atsakomybės (ĮSA) vystymą mažose ir vidutinėse Europos įmonėse. Projektu siekiama padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms sistemiškai plėtoti socialinės atsakomybės veiklas. Tai bus daroma plėtojant esamas veiklas ir planuojant naujas, kas leis padidinti įmonių produktyvumą.

  Projektas siūlo įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo „žingsnis po žingsnio“ procesą, skatinantį integruotą į darbo veiklą mokymąsi smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Tai yra originali priemonė, sukurta specialiai smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir jose testuota, siekiant suprasti tapsmo socialiai atsakingu svarbą, taip pat savęs įvertinimo sistema, pagrįsta subalansuotu apskaitos požiūriu, kuris verčia SVĮ apgalvoti socialiai atsakingą veiklą: dialogo su ĮSA konsultantais rezultatai padės atrasti įmonių stipriausius aspektus, taip pat identifikuoti sritis, kurias reikia tobulinti. Šitas „žingsnis po žingsnio“ procesas gali būti svarbus pradinis taškas, nuo kurio būtų pradėtas viso gyvenimo mokymosi kompanijoje skatinimas, patobulinta vidinė ir išorinė komunikacija, vadovavimo kokybė, įmonės įvaizdis, santykiai vietiniame lygmenyje, produktyvumas ir padidintas klientų skaičius.

  Projekto tiesioginės tikslinės grupės yra konsultantai ir instruktoriai iš konsultavimo ir mokymo institucijų, MVĮ savininkai ir vadovai, MVĮ valdymo darbuotojai, MVĮ socialiniai partneriai.

  Projekto metu bus atlikta SVĮ mokymosi poreikių ĮSA kontekste analizė Lietuvoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Rumunijoje ir Kipre, siekiant pritaikyti projekto produktą kiekvienai nacionalinei situacijai, parengtas metodologijos paketas, skirtas į ĮSA aspektus orientuoto mokymosi SVĮ vystymui, anglų kalba ir jis adaptuotas kitomis kalbomis, atsižvelgiant į kiekvieno partnerio poreikius, atliktas adaptuotos ĮSA mokymosi koncepcijos testavimas Lenkijos, Bulgarijos, Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos, Latvijos, Kipro ir Portugalijos mažosiose ir vidutinėse įmonėse, parengtas su ĮSA susijusio mokymosi vystymo SVĮ paketas, skirtas SVĮ konsultantams.

  Projekto trukmė – dveji metai (2008-2010).

  Daugiau informacijos apie projektą: http://www.socialsme.org/

Skip to content