• Stresas darbe LYGU neefektyvi įmonės veikla ir gerų darbuotojų tekamumas

  Stresas darbe LYGU neefektyvi įmonės veikla ir gerų darbuotojų tekamumas

  Verslo atstovai tvirtina, kad sėkmė versle neatsiejama nuo vadovų ir vadybininkų bendrųjų kompetencijų ugdymo. Nuolat kintančioje verslo aplinkoje neužtenka vien puikiai išmanyti darbą. Beveik kiekvieną dieną tenka susidurti su naujomis, nestandartinėmis užduotimis. Nuolatinė įtampa darbe tapo kasdieniniu palydovu, todėl vis didesnis dėmesys turi būti skiriamas dirbančiųjų fizinei ir psichologinei savijautai. Juk būtent stresas darbe – viena iš didžiausių problemų tiek ES, tiek Lietuvoje. Mokslininkai pastebėjo, kad apie 60-90 proc. dirbančiųjų į gydytojus kreipiasi dėl streso darbe sukeltų sveikatos sutrikimų. Bendrosios kompetencijos, tokios kaip atvirumas pokyčiams, konfliktų valdymas, lankstumas, kūrybiškumas, etc. leidžia susidoroti su naujais iššūkiais, pasiekti gerų veiklos rezultatų, tuo pačiu sumažina ir stresą darbe.

  fit-Managers tai Leonardo da Vinči Naujovės vystymo projekto tikslas – parengti ugdomojo vadovavimo metodiką, leidžiančią ugdyti bendrąsias kompetencijas ir sumažinti streso poveikį darbe.

  Ugdomojo vadovavimo (angl business coaching) metodai jau kurį laiką efektyviai taikomi vadovų dalykinių kompetencijų vystymo kontekste tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje. Kita vertus, trūksta vadovų bendrųjų kompetencijų ugdymo metodikų, kurios būtų prieinamos ne tik didelių (kurios gali pirkti brangius mokymus), bet ir MVĮ aukščiausio ir vidutinio lygio vadovams.

  Šiuo projektu siekiama sukurti mokymo programą, kuri padėtų vadovams ugdyti bendrąsias kompetencijas, naudojant HEALTH-SPORT-NUTRITION-ATTITUDES ugdomojo vadovavimo metodą. Europoje atlikti tyrimai parodė, kad būtent šių bendrųjų kompetencijų ugdymas koreliuoja su efektyvesne įmonės veikla ir darbuotojų tekamumo mažėjimu.

  Įgyvendinant projektą Ispanijoje, Rumunijoje, Belgijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje bus atliekami kokybiniai ir kiekybiniai streso darbe tyrimai, kuriama ir testuojama streso darbe mažinimo, naudojant bendrųjų kompetencijų ugdymo metodą, mokymo medžiaga, skirta tiek šios srities konsultantams, tiek vadovams.

  Projekto koordinatorius – Ispanijos darbdavių asociacija. Lietuvoje šį projektą koordinuoja KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Personalo ugdymo centras, kuris apjungė tris fakulteto katedras – Vadybos, Kokybės vadybos ir Marketingo. Lietuvos partneris taip pat atlieka šio projekto kokybės vertinimą.

  Vykdant projektą jau sukurta bendruomenė internete, kurioje galima diskutuoti, siūlyti, gauti naujienas apie projekto metu vykdomas veiklas. Kviečiame įmonių vadovus, ugdomojo vadovavimo konsultantus, tyrėjus jungtis ir tapti projekto komandos nariais http://www.fitmanagers.eu/

  Jei jums įdomi ši idėja ir turite klausimų bei pasiūlymų, rašykite Aušrai Rūtelionei (ausra.rutelione@ktu.lt
  )

Skip to content