• Perdirbimo sektoriaus profesijos paveikslo ir mokymo programos sukūrimas ir įdiegimas

  Perdirbimo sektoriaus profesijos paveikslo ir mokymo programos sukūrimas ir įdiegimas

  Projektas: „Perdirbimo sektoriaus profesijos paveikslo ir mokymo programos sukūrimas ir įdiegimas“

  Projekto koordinatorius Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik – Universität Flensburg

  Projekto trukmė 2003.10.01 – 2005.09.30

  Projekto vadovas Dipl.-Biol. Jessica Blings

  Projekto svetainė www.recyoccupation.eu.tc

  Projekto tikslai

  1. Europos patariamosios tarybos sukūrimas atliekų perdirbėjo profesijos mokymo programos rėmimui ir socialinio dialogo inicijavimui.

  2. Egzistuojančios mokymo programos pritaikymas prie kiekvienos šalies mokymo planų.

  3. Europinių ir nacionalinių reikalavimų pritaikymas pagrindinei atliekų perdirbėjo mokymo programai.

  4. Vadovo mokytojams ir instruktoriams sukūrimas, atsižvelgiant į specifines šalių sąlygas.

  5. Įžanginių nacionalinių projektų, kaip gairių paruošimas, diegiant atliekų perdirbėjo mokymo programą.

  6. Svarbiausių programų dalykų sukūrimas mokomajam tinklui, kuris remtų ilgalaikį vystymąsi per pradinį mokymą uždaro ciklo perdirbimo ūkyje.

  7. Tinkamų mokymo medžiagų identifikavimas ir jų suskirstymas pagal didaktinę struktūrą.

  Mokymo uždaviniai

  Darbo procesas
  1. Uždaras medžiagų ciklas apimantis surinkimą, saugojimą, rūšiavimą, perdirbimą ir pardavimą.

  2. Įvairių medžiagų atliekų utilizavimas ir perdirbimas.

  3. Įrengimų, skirtų uždaro ciklo veikloms priežiūra, remontas ir pritaikymas.

  Darbinės užduotys, kurias turi atlikti kvalifikuoti darbininkai

  Bendrosios žinios (mokymo sritis: perdirbimas ir medžiagų srautų principai)

  1. Medžiagų atliekų identifikavimas ir rūšiavimas transportavimui, sandėliavimui ir perdirbimui.

  2. Medžiagų atliekų priėmimas, transportavimas ir sandėliavimas.

  3. Atliekų padavimas į uždarą ciklą.

  4. Atliekų teisinis reglamentavimas ir medžiagų utilizavimas.

  Susijusios (koherentinės) žinios (mokymo sritis: uždaro ciklo medžiagos)

  1. Kontaktai su klientais, jų lojalumo išlaikymas atliekų surinkimo, tiekimo ir naudotų medžiagų pašalinimo atvejais.

  2. Į kokybę orientuotas medžiagų frakcijų paskirstymas.

  3. Medžiagų ciklų saugumo užtikrinimas.

  4. Specifinės medžiagų srautų procedūros ir pavojingų atliekų pašalinimas.

  Detalios ir funkcinės žinios (mokymo sritis: naudotos medžiagos ir jų utilizavimas)

  1. Naudotų produktų (daiktų) išardymas.

  2. Organinių atliekų apdorojimas.

  3. Geležies ir ne geležinių metalų, naudotos medienos, plastmasės, popieriaus, stiklo ir statybinių atliekų apdorojimas.

  4. Likutinių atliekų apdorojimas.

  Kvalifikacinės ir specializuotos, sistemingai pagilintos žinios

  1. Funkcinių gedimų remontas ir problemų sprendimas.

  2. Įrengimų ir agregatų remontas proceso optimizavimui.

  3. Įrengimų įmonei projektavimas, montažas ir demontažas.

  Kilus klausimams prašome kreiptis:

  dr. Tercizijus Varkala

  Tel.: (37) 203483
  Faks.: (37) 208330
  E-paštas: terus@chamber.lt

Skip to content