• Paprojektis “Praktinis verslumo ugdymas – norvegų patirtis”

  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras vykdo Norvegijos finansinių mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ paprojektį „Praktinis verslumo ugdymas – norvegų patirtis“. Paprojektis įgyvendinamas bendradarbiaujant su ilgamečiais Kauno miesto partneriais iš Norvegijos, Vestfoldo grafyste, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei viešąja įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“.

  Verslumo ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose yra viena iš esminių kompetencijų, į kurias orientuojamas atnaujintų Bendrųjų programų ugdymo turinys. Šios kompetencijos ugdymas – novatyvus, integracinis, reikalaujantis mokymo(si) kaitos, procesas. Iškyla visų švietimo lygmenų darbuotojų tobulinimo(si) būtinybė.

  Europos šalyse jau keletą dešimtmečių verslumui ir jo ugdymui skiriamas ypatingas dėmesys. Pažymėtina, jog Norvegijos patirtis, sukurta ugdymo sistema pripažįstama kaip itin vertinga tarptautiniu mastu. Šiuo metu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose verslumas ugdomas ekonomikos pamokų metu, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas tik teorinių žinių perteikimui. Tuo tarpu Norvegijos mokyklose prioritetinis aspektas suteikiamas praktinių įgūdžių lavinimui, o į ugdomąjį procesą įtraukiama visa bendruomenė: vietos valdžia, mokyklų vadovai, mokytojai bei verslininkai. Taigi, šiuo paprojekčiu bus siekiama perimti norvegų patirtį verslumo ugdymo srityje ir pritaikyti ją Kauno mieste.

  Paprojekčio tikslas – plėtoti aukštesnio lygmens švietimo darbuotojų, mokyklų vadovų, mokytojų kompetencijas perimant pažangią Norvegijos verslumo ugdymo patirtį bei siekiant švietimo sistemos kokybės gerinimo ir partnerių bendradarbiavimo stiprinimo.

  Paprojekčio tikslinė grupė – Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų ekonomikos mokytojai, mokyklų vadovai, Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojai, pareiškėjo ir partnerių darbuotojai.

  Numatomos šios paprojekčio veiklos: teoriniai/ praktiniai seminarai, verslo įgūdžių formavimo mokymai, paskaita, edukacinė išvyka į Norvegiją, dalyvavimas prekybinėje mugėje Kaune, leidinio parengimas ir išleidimas, baigiamoji respublikinė konferencija.

  Numatomi paprojekčio pasiekimai:
  • aukštesnio lygmens švietimo darbuotojų kompetencijų plėtojimas verslo ugdymo srityje;
  • mokyklų vadovų kompetencijų (švietimo politikos išmanymo, ugdymo proceso, žmogiškųjų išteklių valdymo) plėtojimas;
  • mokytojų bendrakultūrinės, profesinių bei bendrųjų kompetencijų plėtojimas;
  • ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas;
  • miesto verslo bendruomenės atstovų įtraukimas į verslumo ugdymo procesą;
  • bendradarbiavimas su Norvegijos partneriais, perimant jų patirtį ugdant verslumą.

  Pridėtinė šio paprojekčio vertė mokymo programų, tobulinančių tikslinės grupės kompetencijas bei parengto leidinio novatyvumas, Lietuvos ir Norvegijos partnerių bendradarbiavimo tinklo stiprinimas.

  Paprojekčio įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. spalio mėn. – 2010 m. rugpjūčio mėn

  Paprojekčio vykdytojas:
  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
  Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas
  tel./faks.8-37 324157
  el.p. info@kpkc.lt

  www.kpkc.lt

  Paprojekčio partneriai:

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
  K. Donelaičio g. 8, LT-44213 Kaunas
  tel. 8-37 203483
  faks. 8-37 208330
  el. p. aurelija.meskiene@chambers.lt

  www.chamber.lt

  Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“
  A.Goštauto g. 12-121, LT-01108 Vilnius
  tel. 8-5 2616413
  faks. 8-5 2626032
  el.p. jalith@lja.lt

  Vestfold fylkeskommune (Vestfold county)
  Svend Foynsgate 9 N-3126 Tønsberg, Norway
  tel. +4733344000
  faks. +4733344200
  el.p. firmapost@vfk.no

Skip to content