• Novatoriškų, patirtimi grįstų mokymo(si) metodų diegimas vadovų mokyme

  Novatoriškų

  Leonardo da Vinčio Naujovių perkėlimo projektas
  „Novatoriškų, patirtimi grįstų mokymo(si) metodų diegimas vadovų mokyme“
  No. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0028

  Projekto kontraktorius:
  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB; www.ism.lt

  Projekto vadovė – Prof. Dr. Asta Pundzienė, asta.pundziene@ism.lt

  Kontaktinis asmuo – Rasa Stasiukynaitė, rasa.stasiukynaite@ism.lt

  Projekto partneriai:
  1. University of Tartu, www.ut.ee

  2. NAVIGATOR Consulting Group Ltd., www.navigator-consulting.com

  3. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, www.chamber.lt
  (kontaktinis asmuo – Jelena Veršinina, jelena.versinina@chambers.lt
  )
  4. European Case Clearing House, www.ecch.com

  Projekto trukmė: 2008/10/01 – 2010/10/31

  Specifinis projekto tikslas – įtvirtinti „atvejo“ (angl. case) analizės mokymo-mokymosi metodą mokant vadovus bei suteikti dėstytojams ir instruktoriams „atvejo“ rengimo ir jo taikymo mokymuose kompetencijas.

  Bendras projekto tikslas – perkelti ir išvystyti novatoriškus, verslo patirtimi grįstus mokymo(si) metodus, skirtus gerinti vadovų mokymo kokybę.

  Projekto uždaviniai:
  – Įvertinti esamą atrinktų dėstytojų ir instruktorių kompetenciją, rašant atvejus ir jais mokant. Parinkti aktualias temas atvejų rengimui;
  – Apmokyti 25 dėstytojus ir instruktorius, kaip rašyti atvejus;
  – Paruošti 5 atvejus apie Lietuvos ir Estijos verslo vystymą(si) (2 verslo vystymosi atvejai ir 3 atvejai specifinėmis valdymo temomis);
  – Apmokyti 25 dėstytojus ir instruktorius, kaip mokyti atvejo analizės metodu;
  – Paruošti atvejo analizės mokymo medžiagą ir atlikti bandomąjį 5 atvejų mokymą su grupe vadovų;
  – Pakoreguoti 5 atvejų netikslumus, iškilusius po bandomojo mokymo;
  – Išleisti vadovėlį apie atvejų rašymą ir mokymą jais, remiantis projekto patirtimi;
  – Paruošti 1 straipsnį apie atvejo analizės metodą, mokant suaugusiuosius;
  – Skleisti projekto rezultatus 2 tarptautinėse konferencijose

  Projekto tikslinės grupės yra: tiesioginė tikslinė grupė – dėstytojai ir instruktoriai, mokantys vadovus. Netiesioginė grupė – vadovai.

  Projekto naudos gavėjai: dėstytojai ir instruktoriai, įmonės, dėstytojų ir instruktorių mokymo institucijos ir mokymų teikėjai.
  Atsižvelgiant į projekto tikslus ir uždavinius pasirinkti kvalifikuoti partneriai iš įvairių šalių: DB, Graikijos, Estijos ir Lietuvos.

  Projekto rezultatai: 25 apmokyti dėstytojai ir instruktoriai, 5 atvejai anglų, lietuvių ir estų kalbomis, 5 atvejų instrukcijos dėstytojui, vadovėlis apie atvejų rašymą ir mokymą/si jais, 1 straipsnis Baltic Journal of Management http://www.emeraldinsight.com/bjm.htm
  ), bei 2 tarptautinės konferencijos.

  Skirta projekto dotacija: 200 634 EUR.


Skip to content