• Naujos stilisto specialybės kūrimas – išvaizdos ir įvaizdžio kūrėjo tęstinės studijos

  Naujos stilisto specialybės kūrimas – išvaizdos ir įvaizdžio kūrėjo tęstinės studijos

  Pranešimas spaudai dėl projekto „Naujos stilisto specialybės kūrimas – išvaizdos ir įvaizdžio kūrėjo tęstinės studijos“

  Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo mokykla 2001 m. Leonardo da Vinči programai teikė ir laimėjo projektinį siūlymą „Naujos stilisto specialybės kūrimas – išvaizdos ir įvaizdžio kūrėjo tęstinės studijos“.

  Projekto tikslas – aprašyti profesines kompetencijas naujai stilisto – išvaizdos ir įvaizdžio kūrėjo specialybei, siekiant jų pripažinimo partnerių institucijose bei, remiantis jomis, sukurti „Mokymo vadovą“, per struktūrinius elementus suteikiantį galimybę tarptautiniam mokinių, dirbančiųjų ir mokytojų kvalifikavimui.

  Per 5 pagrindinius modulius: kirpimo, kosmetikos, siuvimo, mados – individualaus stiliaus projektavimas ir verslumo – bus suteikiama teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, supažindinama su mokymo ir mokymosi perspektyvomis partnerių šalyse bei nacionalinio ir tarptautinio kvalifikavimo dabartimi ir tendencijomis.

  Projektinis siūlymas, visų pirma, skirtas profesinių mokyklų/kolegijų moksleiviams/ studentams bei mados ir grožio industrijos srities dirbantiesiems, turintiems bazinių vienos iš trijų profesijų – kirpimo, siuvimo, kosmetikos – žinių ir įgūdžių ir norintiems persikvalifikuoti ar patobulinti savo kvalifikaciją. Be abejo, parengti kvalifikuoti specialistai turėtų sudominti būsimus darbdavius. Projekto įgyvendinimas prisidės prie dalyvaujančių mokyklų mokytojų profesinės kompetencijos kėlimo.

  Šis bandomasis projektas – tai ilgalaikio ir nuoseklaus partnerių bendradarbiavimo rezultatas. Pagrindą suteikė profesinio meistriškumo konkursai su Latvijos, Estijos panašiomis mokyklomis, kurie vėliau peraugo į tarptautinius renginius „Baltijos šalių dienos“ bei įtakojo tarptautinius moksleivių ir studentų mainų projektus.

  Projekto tema – naujos stilisto specialybės kūrimas – pasirinkta ne atsitiktinai. Mados ir grožio sektoriaus tyrimai Lietuvoje, Latvijoje Suomijoje ir Prancūzijoje parodė, kad šiuo metu darbo rinkai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, gebančių kurti visaapimantį individualų kliento stilių. Naujai rengiami kvalifikuoti darbuotojai turėtų užpildyti darbo rinkos nišą tarp eilinių kirpimo, siuvimo, kosmetikos salonų ir aukštosios mados namų. Kita vertus, atsižvelgiant į šiuolaikines tarptautinės darbo rinkos tendencijas, profesiniame rengime suvokiama būtinybė, jog jaunus žmones reikia mokyti pagal aukštesnius – tarptautinių standartų sąlygotus – reikalavimus, kurie jiems suteiktų ateities perspektyvų.

  Taigi, galima teigti, kad projekto sėkmę lėmė keturių šalių mokymo institucijų tamprios partnerystės ryšiai, orientacija į naują veiklos sritį bei tarptautinio sertifikavimo siekimas.

  Projekte be Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo mokyklos taip pat dalyvauja Helsinkio mados, grožio ir kulinarijos meno koledžas, Lijono privatus kirpėjų licėjus, Latvijos 34 mados ir siuvėjų profesinė ir Purvciemos siuvėjų profesinė mokyklos. Modulius naujai specialybei kuria ir Kolpingo kolegija bei KTU Dizaino fakultetas, metodinę paramą teikia VDU Profesinio rengimo centras. Sukurtos mokymo programos aprobavimu partnerių institucijose rūpinsis Profesinio rengimo metodikos centras ir Latvijos Švietimo ir mokslo ministerija. Projekte dalyvauja socialiniai partneriai: Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmai, firma „Vilagra“.

  Projekto įgyvendinimui kiekvienoje iš dalyvaujančių mokyklų suburta eksperimentinė studentų grupė, kuri bus pagrindinė projekto dalyvė, vertintoja ir vartotoja. Ši grupė aktyviai dalyvauja mados šou „Romantika“ rengime ir pristatyme. Šių metų tarptautinio projekto „Baltijos šalių dienos“, kuris vyks gegužės mėnesį Rygoje, tema skirta būtent romantikai. Mokyklos moksleiviai sukūrė ir pasiuvo kolekciją, specialiai pritaikė grimą ir šukuosenas.

Skip to content