• Mokymo naujovės Inovatyvios neformalaus mokymosi kompetencijų kūrimo ir mobilizacijos priemonės)

  Mokymo naujovės Inovatyvios neformalaus mokymosi kompetencijų kūrimo ir mobilizacijos priemonės)

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendina tarptautinį Leonardo da Vinči projektą „Mokymo naujovės“ (Inovatyvios neformalaus mokymosi kompetencijų kūrimo ir mobilizacijos priemonės), projekto Nr. ES/09/LLP-LdV/TOI/149050.

  Projekto trukmė

  2009-10-01 – 2011-09-30.

  Projekto koordinatoriai ir partneriai

  • Fondo Formación Esukadi (Ispanija)

  • Instituto de Máquina Herramienta (Ispanija)

  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)

  • Turku School of Economics of the University of Turku (Suomija)

  • AOF Center (Danija)

  Pagrindinis projekto tikslas

  Tarptautiniu mastu kurti, plėtoti ir pritaikyti mokymo vadovą formalaus ir neformalaus mokymo mokytojams / dėstytojams jų kompetencijų, susijusių su inovatyviu mokymu, gerinimui.

  Specifinis projekto tikslas

  • Apžvelgti ir vystyti neformalių kompetencijų, susijusiu su inovatyvumu, mokymo planus.

  • Pagerinti tarptautiniu mastu mokymo kokybę, įskaitant naujoves viso gyvenimo mokymosi procese.

  • Skatinti įvairių mokymo institucijų ir įmonių, susijusių su neformaliais mokymais, tarptautinį bendradarbiavimą.

  • Sukurti neformalių kompetencijų, susijusių su naujovių perkėlimu, mokymo planus ir medžiagą, skirtus formalaus bei neformalaus mokymosi mokytojams ir dėstytojams.

  • Pilotinių mokymų metu išbandyti su mokymų organizavimo specialistais (formalaus bei neformalaus mokymo dėstytojais) sukurtą programinę įrangą projekto įgyvendinime dalyvaujančiose šalyse.

  • Plėtoti sukurtą produktą tarptautiniu mastu.

  Pagrindinė projekto tikslinė grupė

  Formalaus bei neformalaus mokymo dėstytojai ir mokytojai.

  Projekto partnerystė

  Projektą įgyvendins 5 partneriai iš 4 ES šalių. Partnerystė sieks panaudoti geriausią egzistuojančią Europos praktiką neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo srityje, kadangi kiekviena projekte dalyvaujanti šalis turi savo metodus ir procedūras, kaip, beje, ir skirtingą teisinę aplinką.

  Projekto rezultatų valorizacija

  Valorizacija bus vykdoma tikslinėse grupėse, testuojant mokomąją programą. Vyks projekto sklaida, viešinimas per nacionalinius ir tarptautinius tinklus, siekiant, kad tikslinės grupės atstovai kuo lengviau ir paprasčiau rastų jiems naudingą informaciją apie projektą bei pasinaudotų jo metu sukurtais produktais.

  master_training_innovation.zip
  (931,556 kB)

Skip to content