• Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas Chemical Movetech ”Profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas” – 2013-1-TR1-LEO05-47543

  Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas  Chemical Movetech ”Profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas” - 2013-1-TR1-LEO05-47543

  Projekto trukmė: 2013/12/01 – 2015/11/30

  Projekto koordinatorius: Istanbul Chemicals and Chemical Products’ Association (Turkija)

  Projekto partneriai:

  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)

  • 36,6 Competence Centre (Lenkija)

  • FONDO FORMACIÓN EUSKADI (Ispanija)

  • TURKISH PLASTICS INDUSTRY FONDATION (Turkija)

  Pagrindinis projekto tikslas:

  Parengti profesinio mokymo kursus, skirtus mokyti chemijos pramonės darbuotojus darbo vietoje, apie pažangius gamybos ir perdirbimo metodus bei technologijas. Siekiant palengvinti prieigą tęstiniam profesiniam mokymui projekte, bus taikomi atvirojo ir nuotolinio mokymosi ir mokymo metodai.

  Pagrindiniai uždaviniai:

  • Padėti MVĮ padidinti savo žmogiškųjų išteklių pajėgumus keliant naujų ir esamų darbuotojų kvalifikaciją

  • Didinti darbo jėgos pasiūlą ir įgūdžius chemijos sektoriuje

  • Suteikti mokymo ir mokymosi galimybes jaunimui, vyresnio amžiaus ir žemos kvalifikacijos darbuotojams

  • Remti chemijos pramonę kuriant tvarų ekonomikos augimą, pavyzdžiui, efektyviai panaudojant žaliavas, perdirbant atliekas ir t.t.

  • Sukurti išsamią e-mokymosi platformą su integruotu mokymosi turiniu

  • Patikrinti, optimizuoti ir validuoti mokymosi sprendimus ir pristatyti juos besimokantiems (po 20 dalyvių kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje)

  Projekto poveikis:

  Projektas „Chemical Movetech“ prisidės nustatant techninių įgūdžių plėtros standartus pasirinktame chemijos pramonės subsektoriuje. Projekto rezultatai bus integruoti į profesinio rengimo sistemas ir praktikas, tokiu būdu skatinant MVĮ asociacijas, verslininkų asociacijas naudoti medžiagą savo mokymo veiklose.

  Projektas suteiks inovatyvų modulinį įrankį švietimo įstaigoms, kurios palengvins mokymąsi mažų įmonių darbuotojams, be to, produktas bus naudingas ir savarankiškai besimokantiesiems.

Skip to content