• Kreditų perkėlimo ir kokybės užtikrinimo sistemų pritaikomumas Europos profesiniame mokyme, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013284

  Kreditų perkėlimo ir kokybės užtikrinimo sistemų pritaikomumas Europos profesiniame mokyme

  Projekto teikėjas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

  Siunčiančios organizacijos: Kauno mechanikos mokykla, M.Rimkevičaitės technologinė mokykla, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

  Numatomi 3 dienų trukmės vizitai (2015-2016 m. m.):

  į Nyderlandus;

  į Suomiją.

  Priimantys partneriai:

  Albeda College, www.albeda.nl;

  Omnia the joint authority of education in Espoo region, https://www.omnia.fi;

  Projekto tikslas:

  Padėti profesinio mokymo dalyviams įgyvendinti mobilumo strategijas pagal ECVET principus, tikslingai taikyti ECVET ir EQAVET mokymo tikslams tampriai tarpusavyje bendradarbiaujant institucijoms, atsakingoms už kvalifikuoto darbininko parengimą – mokymo institucijoms, darbdaviams, amatų rūmams, kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

  Projekto trukmė: 2015.06.01 – 2016.06.01.

  Projekto sklaida:

  Bus organizuojami seminarai savo mokymo įstaigose, regiono ir šalies profesinio mokymo įstaigoms, darbdaviams, bus bendradarbiaujama su ŠMPM ir ŠMM rengiant gaires ECVET ir EQAVET įrankių pritaikomumui profesinio mokymo įstaigose, dalijamasi gerąja patirtimi, pasakojamos šalių, kuriose lankėsi dalyviai, sėkmės istorijos tam, kad parodyti, jog ECVET ir EQAVET įrankiai padeda sėkmingai bendrauti ir bendradarbiauti skirtingų šalių profesinio mokymo įstaigoms, darbdaviams siekiant bendro tikslo – kvalifikuoto darbininko paruošimo europiniame lygmenyje.

  Projekto dalyviai:

  Nacionaliniai ECVET ekspertai ir asmenys, atsakingi už kokybės užtikrinimą institucijose, susijusiose su profesiniu mokymu. Dalyviai bus atrinkti pagal jų tiesioginį darbą, susijusį su ECVET ir EQAVET.

  Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Skip to content