• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – įmonių žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – įmonių žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

  Kauno prekybos

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vykdo projektą „Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – įmonių žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ (BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0090).
  Projektas skirtas ugdyti KPPA rūmų narių įmonių žmogiškųjų išteklių kompetenciją ir didinti dirbančiųjų sugebėjimus prisitaikyti prie rinkos pokyčių kiek tai yra susiję su įmonių reikmių tenkinimu taip gerinant įmonių veiklos kokybę.
  Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas, taip pat projektą remia Lietuvos Respublika.
  Projekto pradžia: 2006-03-06, projekto pabaiga 2008-06-30.
  Projektas vykdomas pagal: BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ remiamos veiklos srities ,,Parama pramonės ir verslo įmonių dirbančiųjų mokymui“ pagrindinį tikslą – „kelti pramonės ir verslo įmonių dirbančiųjų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygį, didinti dirbančiųjų sugebėjimus prisitaikyti prie rinkos pokyčių, kiek tai yra susiję su įmonių reikmių tenkinimu“.
  Pagrindinis projekto tikslas: Didinti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių įmonių konkurencingumą, investuojant į mokymus ir įgūdžių formavimą, siekiant kelti darbuotojų kvalifikaciją bei padėti jiems prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių.
  Projekto uždaviniai:
  1. Pakelti projekto pareiškėjo ir partnerių vadovų bei darbuotojų bendrąją kvalifikaciją, susijusią su inovacijomis ir žinių ekonomika bei padidinti jų konkurencingumą darbo rinkoje (269 vadovai ir darbuotojai).
  2. Padidinti įmonių, sistemingai keliančių savo darbuotojų kvalifikaciją skaičių (13 įmonių);
  3. Sukurti projekto pridėtinę 5,3 mln. Lt vertę per metus.
  Projekto dalyviai: Projekte dalyvaujančios įmonės (Kauno prekybos, pramonės ir amatų Rūmai
  , Baltic Software Solutions UAB
  , Baltijos programinė įranga UAB
  , Būsto modernizavimo grupė UAB
  , Columbus IT Partner UAB
  , Festo UAB
  , Hitech UAB
  , Santaviltė UAB
  , Sekasoft UAB
  , Selteka UAB
  , Skaitos kompiuterių servisas UAB
  , Projektų gama UAB
  , Proringas UAB
  ) yra inovatyvios, aktyvios savo veikloje taikančios aukštąsias technologijas, besidominčios pažanga, todėl žinių siekimas tokioms įmonėms yra ypač aktualus. Šios įmonės pretenduoja tapti Mokslo ir technologijų miestelio Kaune „Technopolio“ narėmis.
  Šio projekto poveikis:
  • Labiau kvalifikuoti, novatoriški ir kompetentingi darbuotojai;
  • Efektyvesnis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių įmonių prisitaikymas prie rinkos pokyčių;
  • Modernesnis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių įmonių darbo organizavimas;
  • Lengvesnė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių įmonių skvarba į užsienio rinkas.
  Planuojami tiesioginiai projekto pasiekimai
  BPD priemonės lygmens:
  Projekto metu mokysis 269 įmonių darbuotojai iš 13 įmonių.
  Projekto lygmens:
  Bus surengti 28 mokymo modulių mokymai, 25 iš jų parengti inovatyvioms įmonėms.
  Viso bus surengtos 2923 mokymo dienos (skaičiuojant pagal visų projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojų mokymosi dienų skaičių).
  Projekto rezultatai:
  BPD priemonės lygmens:
  Darbdavių, organizuojančių mokymą įmonėse pirmą kartą, dalis -5 proc.
  Projekto lygmens:
  Įmonių vadovų, pakėlusių kvalifikaciją skaičius – 99
  Įmonių darbuotojų, pakėlusių kvalifikaciją skaičius – 170
  Sukurta projekto pridėtinė vertė – 5,3 mln Lt per metus.
  Parengė
  Projekto vadovė Daiva Vyšniauskienė.
  Paskelbta 2006-04-10.

  separator

  Informacija apie įmones – projekto partnerius

  Inovatyvių įmonių mokymo projekte dalyvauja darbuotojai iš 13 inovatyvių, gamybos ir paslaugų sektoriuje dirbančių įmonių. Visos įmonės įsikūrusios Kaune.

  Pavadinimas

  Įkūrimo metai

  Bendras darbuotojų skaičius įmonėje

  Darbuotojų, dalyvaujančių projekto MOKYMUOSE, skaičius

  Trumpas veiklos aprašymas

  Kauno PPA rūmai

  1996

  22

  15

  Atstovavimas teisėtiems verslo interesams, verslo informacinės, konsultacinės paslaugos.

  Baltic Software Solutions UAB

  2001

  38

  24

  Programinės įrangos kūrimas ir diegimas finansinių paslaugų įmonėms. Verslo valdymo sprendimai viešojo ir privataus sektoriaus bendrovėms. Konsultavimas verslo optimizavimo, panaudojant naujausias IT technologijas, klausimais; klientų adaptuotos programinės įrangos kūrimas; sprendimų įgyvendinimas ir diegimas; duomenų migracija; įdiegtų sistemų palaikymas ir priežiūra.

  Baltijos programinė įranga UAB

  1999

  49

  39

  Programinės įrangos konsultacijos; individualių programų kūrimas ir jų įforminimas; suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas, mokymas; programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos teikimas.

  Būsto modernizavimo grupė UAB

  2003

  5

  5

  Konsultacijos IT ir energetikos srityje, IT, e-miesto projektai (e-miesto strategija, miestiečio kortelė, e-bilietas, e-švietimas, e- komunalinės paslaugos). Energetika – energetiniai auditai, investiciniai projektai.

  Columbus IT partner UAB

  1999

  50

  39

  Verslo valdymo sprendimų NAVISION, AXAPTA, XAL analizė, projektavimas, diegimas.

  Festo UAB

  1992

  15

  12

  Pneumatikos pardavimai, valdymo sistemos, projektavimas, techninės konsultacijos, pramonės automatizavimas, mechatronikos spec. mokymas.

  Hitech UAB

  1995

  8

  6

  Didmeninė prekyba gamybos automatizavimo elementais: hidraulika, transporterių juostomis, pavarų diržais, aliuminio profiliais. Hidraulinių stočių ir aliuminio konstrukcijų projektavimas ir gamyba, konsultacijos.

  Santaviltė UAB

  2003

  7

  5

  Techninė įmonė, atliekanti projektavimo, konsultavimo, ekspertizės, techninės ir autorinės priežiūros darbus: Automatika, programuojami loginiai valdikliai (PLV) ir pramoniniai kompiuteriai, PLV ir SCADA programavimas, pastatų automatikos (valdymo) sistemos – BMS, HPS System Technik mokymo įranga, kompresoriai ir orapūtės, biologinis vandens valymas, BIOCOS technologijos, jutikliai ir valdymo pulteliai.

  Sekasoft UAB

  1994

  25

  23

  Kompiuterizuoto dokumentų valdymo ir įmonės administravimo sprendimų kūrimas ir diegimas.

  Selteka UAB

  1997

  248

  30

  Konstruoja, gamina ir parduoda konkurentabilius televizoriams skirtus gaminius bei siūlo stlikti OEM ir EMS paslaugas.

  Skaitos kompiuterių servisas UAB

  1995

  50

  43

  IT Technologijos, IT sprendimai įmonėms, pramonės automatizacijos komponentai, IT paslaugos

  Projektų gama UAB

  2003

  15

  8

  Investicijų valdymo konsultacijos, techninis projektavimas

  Proringas UAB

  1995

  31

  20

  Apskaitos ir verslo valdymo programų paketas „PRAGMA“, programinės įrangos apsaugos įrenginiai „SENTINEL“.

  Viso

  269

  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną.
  Paskelbta 2006-07-28.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas rugpjūčio mėn.

  • liepos 5d. įvyko projekto valdymo grupės posėdis; posėdžio metu partneriams pateikta projekto administravimo pažangos ataskaita už 2006-03 /06;
  • Suformuota projekto administravimo grupė;
  • Rengiami mokymo modulių ir mokymo paslaugų organizavimo pirkimo dokumentai (25 moduliai) – stadija: techninė užduotis ir kita dokumentacija;
  • Rengiami IT mokymo paslaugų organizavimo pirkimo dokumentai (3 moduliai) – techninė užduotis ir kita dokumentacija;
  • Atlikta audito tiekėjų apklausa, įvykdytas pirkimas;
  • Atlikta stendo gamybos tiekėjų apklausa, įvykdytas pirkimas;
  • Atlikta biuro prekių tiekėjų apklausa, įvykdytas pirkimas;
  • Paruoštos pirkimų taisyklės ir kiti su tuo susiję dokumentai;
  • Pateikti agentūrai biudžeto keitimo dokumentai (04.19);
  • Suderintos pirkimų plano eilutės;
  • Vykdomas projekto viešinimas (straipsnis Rūmų žiniose (05 mėn.), internete (05 mėn.) Europos dienos minėjimo konferencijoje (05.09);
  • Pakoreguotas projekto veiklų planas, derinamas su agentūra (05, 06 mėn.);
  • Parengta įmonių apklausos dėl mokymo modulių rengimo ir mokymo paslaugų teikimo anketa, surinkti duomenys, apibendrinta informacija;
  • Surengtas susitikimas su įmonėmis, kurios lankys IT mokymus – dėl mokymo apimčių ir temų (07.01);
  • Parengtas mokėjimo prašymas Nr. 1, pateiktas audito vertinimui;
  • parengtas paskutinis vadybinių mokymų techninės užduoties variantas ir visa pirkimų dokumentacija;
  • parengtas, su Europos socialinio fondo agentūra suderintas ir liepos 21d. pagamintas projekto viešinimo stendas;
  • liepos 24d. pasirašytas projekto sutarties pakeitimas – dėl biudžeto keitimo, dalis lėšų perkelta į draudimo avanso išlaidas. Naujas biudžetas pateiktas partneriams;
  • liepos 31d. su valdymo grupės nariais suderinta vadybinių mokymų techninė užduotis;
  • vadybinių mokymų pirkimo dokumentai perduoti į Europos socialinio fondo agentūrą derinimui;

  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną.

  Paskelbta 2006-08-30.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas rugsėjo mėn.

  • rengiamas ir su partneriais derinamas IT mokymų temų bei jų pasiskirstymo pagal dalyvius planas;
  • rengiama IT mokymų techninė užduotis ir pirkimų dokumentacija;
  • parengtas ir ESFA pateiktas biudžeto pakeitimas, „kitose išlaidose“ numatant eilutę, skirtą viešųjų pirkimų skelbimams laikraštyje;
  • atlikta tiekėjų apklausa viešojo pirkimo konkurso skelbimo paslaugoms teikti;
  • tęsiami projekto vykdytojo (Kauno PPAR) statuso perkančiosios – neperkančiosios organizacijos atžvilgiu tikslinimo darbai;

  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną.

  Paskelbta 2006-09-28.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas spalio mėn.

  • IT mokymų paslaugos pirkimo dokumentų ruošimas, mokymo temų, įmonių darbuotojų dalyvavimo mokymuose intensyvumo bei darbo valandų skaičiaus derinimas. IT mokymuose apimčių, temų bei tvarkaraščio intensyvumo derinimas ir koregavimas. Susitikimas 2006-10-30 su IT mokymų partneriais Kauno PPA Rūmuose.
  • Kauno PPA rūmų perkančiosios ar neperkančiosios organizacijos statuso aiškinimasis su Viešųjų pirkimų tarnyba.
  • Projekto viešinimo darbai. Atnaujinta informacija apie projekte dalyvaujančias įmones Kauno PPA Rūmų internetiniame tinklapyje www.chamber.lt
  .
  • Mokėjimo prašymo Nr. 3 parengimas ir pristatymas į paramos fondą ESF agentūrą.
  • 25 vadybinių mokymų pirkimo dokumentų keitimas pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, jų derinimas, pateikimas paramos fondui ESF agentūrai įvertinimui; pirkimų skelbimo paruošimas, derinimas su agentūra.

  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną.

  Paskelbta 2006-10-30.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas lapkričio mėn.

  • 2006.11.03 Viešųjų Pirkimų Tarnybos seminaras Vilniuje. Vizitas į paramos fondą ESF agentūrą, pirkimų dokumentacijos derinimas.
  • IT mokymų paslaugos pirkimo dokumentų ruošimas (keitimas) pagal Viešųjų Pirkimų reikalavimus. IT mokymo paslaugos Viešojo Pirkimo skelbimo parengimas, pateikimas ESFA derinimui
  • Projekto pirkimų plano pakartotinis ruošimas bei derinimas po tapimo perkančiąja organizacija.
  • 25 vadybinių modulių ir IT mokymų pirkimų dokumentų derinimas su paramos fondu ESF agentūra.
  • Biuro dokumentacijos tvarkymas, duomenų bazių atnaujinimas, segtuvų kiekvienai įmonei – projekto partneriui suformavimas, kiti ofiso darbai.
  • Ataskaitos partneriams už veiklas 2006 m. 10/11 mėn. ruošimas.
  • KPPAR sąskaitos, skirtos projekto lėšoms, išrašo pateikimas ESFA.
  • Paaiškinimo dėl pasikeitusių IT mokymo temų trukmės ir darbo valandų parengimas, pateikimas paramos fondui ESF agentūrai.
  • Planuojamų deklaruoti išlaidų 2007 m. pagal teikiamus mokėjimo prašymus grafiko derinimas, pateikimas paramos fondui ESF agentūrai.
  • 25 vadybinių modulių mokymų skelbimo išsiuntimas į Viešųjų pirkimų tarnybą.

  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną.

  Paskelbta 2006-11-30.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas gruodžio mėn.

  • Suderinta IT modulių mokymo pirkimų dokumentacija su paramos fondu ESF agentūra.
  • IT modulių mokymų pirkimo išsiuntimas į Viešųjų pirkimų tarnybą.
  • 25 vadybinių modulių mokymų ir IT modulių mokymų pirkimų paskelbimas informaciniuose pranešimuose.
  • 25 vadybinių modulių mokymų ir IT modulių mokymų pirkimų pasiūlymų vertinimas.
  • Sutarčių projektų dėl modulių rengimo ir organizavimo rengimas
  • Mokėjimo prašymo Nr. 4 rengimas.
  • Tarpinės ataskaitos rengimas.
  • Projekto administravimui reikalingų dokumentų analizė, pasirengimas susitikimui su projekto partneriais.
  • Veiklų derinimas su valdymo grupės pirmininku.

  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną.

  Paskelbta 2006-12-22.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų sausio mėn.

  • Viešųjų pirkimų konkursų dėl 25 mokymo modulių mokymų ir IT modulių mokymų pirkimų procedūrų atlikimas ir laimėtojų paskelbimas
  • Sutarčių su paslaugų teikėjas parengimas, suderinimas su teikėjais bei pristatymas derinimui į ESFA
  • Vizitai į ESFA: konsultacijos su projekto vadovu ir projekto finansininku
  • Dalyvavimas ESFA organizuotame seminare dėl tarpinių ataskaitų pildymo
  • Įvyko valdymo grupės posėdis, 2007-01-11
  • Įvyko posėdis su projekto partnerių finansininkėmis 2007-01-19
  • Partnerių dalyvių sąrašų, indėlio tikslinimas
  • Mokymų tvarkaraščio parengimas ir derinimas su partneriais. I
  • Mokėjimo prašymo Nr. 4 parengimas ir pristatymas į ESFA
  • Tarpinės ataskaitos Nr. 1 parengimas ir pristatymas į ESFA

  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną.

  Paskelbta 2007-01-31.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų vasario mėn.

  • Pasirašytos mokymo paslaugų teikimo sutartys su vadybinių ir IT mokymų tiekėjais.
  • Galutinai su partneriais ir mokymo paslaugų tiekėjais suderinti ir patvirtinti mokymų tvarkaraščiai, mokymų dalyviai paskirstyti į grupes.
  • Parengtas AL1 4 dienų (32 val.) modulis „Inovacijų samprata, inovatyvių produktų / projektų rizikos valdymas bei inovatyvių projektų finansavimo galimybės“. Modulį parengė VšI „Žinių visuomenės institutas“.

  • Parengtas VL1 3 dienų (24 val.) modulis „Inovacijų samprata, inovatyvių produktų / projektų rizikos valdymas bei inovatyvių projektų finansavimo galimybės“. Modulį parengė VšI „Žinių visuomenės institutas“.

  • Parengtas VA1 7 dienų (56 val.) modulis „Inovacijų samprata, inovatyvių projektų ir finansavimo galimybės“. Modulį parengė VšI „Žinių visuomenės institutas“, UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“, M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.

  • Parengti trys IT moduliai: I lygio IT modulis, II lygio IT modulis, III lygio IT modulis. Modulius parengė UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Prasidėjo vadybiniai ir IT mokymai:
  – vasario 14 – 15 d. įvyko 2 d. trukmės IT mokymai tema „Užklausų rašymas Microsoft SQL Server 2005 aplinkoje“ (Nr. 2778). Dalyvavo 6 UAB „Columbus IT Partner“ darbuotojai. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – vasario 26 – 28 d. įvyko 3 d. trukmės IT mokymai tema „Microsoft SQL Server 2005 duomenų bazių kūrimas“ (Nr. 2779). Dalyvavo 2 UAB „Columbus IT Partner“ ir 2 UAB „Proringas“ darbuotojai. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – vasario 22 – kovo 2 d. įvyko 4 dienų trukmės AL1 G1 mokymai tema „Inovacijų samprata, inovatyvių produktų/projektų rizikos valdymas bei inovatyvių projektų finansavimo galimybė“. Dalyvavo 16 darbuotojų iš 8 įmonių – projekto partnerių.
  • Vasario 19 d. ESF agentūra atliko projekto patikrą vietoje. Dalyvavo ir atstovai iš įmonių – projekto partnerių (L.Braziulienė UAB „Proringas“, K.Kavaliauskas UAB „Baltic Software Solutions“, M.Maziliauskas UAB „Projektų Gama“). Dėl projekto administravimo, dokumentavimo, darbo su partneriais organizavimo pastabų nebuvo gauta.
  • Įmonių – projekto partnerių įsakymų ir pažymų dėl į mokymus siunčiamų darbuotojų pildymas, tikslinimas.
  • Jungtinės veiklos sutarties 5.2 punkto dėl likusios partnerių piniginio įnašo dalies datos pakeitimas.
  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-02-28.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų kovo mėn.

  Vadybiniai mokymai:
  – Trims grupėms išdėstytas 4 dienų (32 val.) trukmės modulis AL1 „Inovacijų samprata, inovatyvių produktų / projektų rizikos valdymas bei inovatyvių projektų finansavimo galimybės„. Modulį parengė bei mokymus pravedė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“.
  – Parengtas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis AL2 „Strateginis inovatyvios įmonės valdymas„. Modulį parengė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“. Šis modulis pradėtas dėstyti pirmai grupei.
  – Vienai grupei išdėstytas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis VL1 „Inovacijų samprata, inovatyvių produktų / projektų rizikos valdymas bei inovatyvių projektų finansavimo galimybės„. Modulį parengė ir mokymus pravedė UAB „Žinių visuomenės institutas“.
  – Parengtas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis VL2 „Inovatyvių projektų valdymas“ ir pradėtas dėstyti dviems grupėms. Modulį parengė ir mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“ ir M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Parengtas 2 dienų (16 val.) trukmės modulis VL3 „Bendradarbiavimas inovatyvioje organizacijoje„. Modulį parengė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“ ir M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Vienai vadybininkų grupei išdėstytas 7 dienų (56val.) trukmės modulis VA1 „Inovacijų samprata, inovatyvių produktų rengimas bei finansavimo galimybės„. Mokymai vyko kovo 7, 8, 9, 15, 16, 19, 20 dienomis. Modulį parengė bei mokymus pravedė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“, UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“ bei M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Parengtas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis VA2 „Inovatyvių įmonių produktų pardavimo būdai ir technikos“ ir pradėtas dėstyti vienai grupei. Modulį parengė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  IT mokymai:
  – Kovo 5 – 9 d. įvyko 5 d. (40 val.) trukmės IT mokymai tema „Microsoft Windows Server 2003 aplinkos valdymas ir priežiūra (Nr.2273)„. Dalyvavo 3 UAB „Columbus IT Partner“ ir 3 UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ darbuotojai. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Kovo 22 – 23 d. įvyko 2 d. (16 val.) trukmės IT mokymai tema „Microsoft Windows Server 2003 tinklų infrastruktūros įdiegimas: darbo vietų kompiuteriai tinkle (Nr. 2276)„. Dalyvavo 3 UAB „Columbus IT Partner“ darbuotojai. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Įvyko 1 d. (8 val.) trukmės III lygio IT mokymai tema dviems grupėms „Microsoft atestacijos programa 70-290„.
  Kita veikla:
  • Atliktas projekto auditas, parengtas ir ESFA pateiktas tarpinis mokėjimo prašymas.
  • Koreguojami tvarkaraščiai.
  • Patikrintos tiekėjų ataskaitos.
  • Išsiųsti moduliai įmonėms.
  • Vykdoma kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-03-29.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų balandžio mėn.

  Vadybiniai mokymai:
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio AL2 „Strateginis inovatyvios įmonės valdymas“ mokymai dviems grupėms. Mokymus vedė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“.
  – Parengtas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis AL4 „Darbas aukščiausio lygio vadovų komandoje„. Mokymus vedė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“.
  – Parengtas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis VL4 „Marketingo planavimas, rinkodaros strategijos parengimas„. Mokymus vedė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“ ir M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Parengtas bei vienai aukščiausio lygio vadovų grupei išdėstytas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis AL3 „Inovatyvios įmonės konkurencinė aplinka ir vadovo veiksmai šioje aplinkoje. Konkurencinės aplinkos prognozavimo metodikos“ (baigti grupės mokymai gegužės mėn.). Mokymus vedė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“.
  – Parengtas bei 2 vadybininkų grupėms išdėstytas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis VA3 „Inovatyvių įmonių produktų pardavimo psichologija„. Mokymus vedė VŠĮ „Žinių visuomenės institutas“ ir UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VL2 „Inovatyvių projektų valdymas“ mokymai penkioms vidurinio lygio vadovų grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“ ir M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VL3 „Bendradarbiavimas inovatyvioje organizacijoje“ mokymai dviems grupėms. Mokymus vedė M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VA2 „Inovatyvių įmonių produktų pardavimo būdai ir technikos“ mokymai trims grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  IT mokymai:
  – Įvyko 5 d. (40 val.) trukmės I lygio IT mokymai tema „Microsoft Windows Server 2003 tinklų infrastruktūros diegimas, valdymas ir priežiūra: tinklo paslaugos (Nr.2277)„.
  – Įvyko 5 d. (40 val.) trukmės I lygio IT mokymai tema „Microsoft Windows Server 2003 tinklų infrastruktūros planavimas ir priežiūra“ (Nr. 2278)„.
  – Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  Kitos veiklos:
  • Rengiami dokumentai projekto terminui pratęsti.
  • Išsiųsti moduliai įmonėms.
  • Patikrintos paslaugų teikėjų ataskaitos.
  • Koreguojami tvarkaraščiai pagal poreikius.
  • Nuvežti moduliai įmonėms.
  • Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-04-30.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų gegužės mėn.

  Vadybiniai mokymai:
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio AL3 „Inovatyvios įmonės konkurencinė aplinka ir vadovo veiksmai šioje aplinkoje. Konkurencinės aplinkos prognozavimo metodikos“ mokymai vienai grupei. Mokymus vedė VšĮ „Žinių visuomenės institutas“.
  – Dviems grupėms išdėstytas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis AL4 „Darbas aukščiausio lygio vadovų komandoje“ (antra grupė baigta birželio mėn.). Mokymus vedė VšĮ „Žinių visuomenės institutas“.
  – Parengtas 3 dienų (24 val.) modulis VL5 „Padalinio veiklos planavimas ir valdymas aukštųjų technologijų įmonėje„. Modulį parengė VšĮ „Žinių visuomenės institutas“ ir M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Parengtas bei dviems aukščiausio lygio vadovų grupėms išdėstytas 2 dienų (16 val.) trukmės modulis AL5 „Darbuotojų veiklos (rezultatų) valdymas inovatyvioje įmonėje„. Modulį parengė“ ir mokymus vedė M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Parengtas bei vienai grupei išdėstytas 2 dienų (16 val.) trukmės modulis AL6 „Efektyvūs valdymo sprendimai, pokyčių inicijavimas ir valdymas inovatyvioje įmonėje“ (baigėsi birželio mėn.). Modulį parengė ir mokymus vedė VšĮ „Žinių visuomenės institutas“.
  – Parengtas ir trims grupėms išdėstytas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis VL4 „Marketingo planavimas, rinkodaros strategijos parengimas„. Modulį parengė ir vedė VšĮ „Žinių visuomenės institutas“ ir M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Parengtas bei 4 vadybininkų grupėms išdėstytas 2 dienų (16 val.) trukmės modulis VA4 „Įtikinanti prezentacija„. Modulį parengė ir mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Parengtas 3 dienų (24 val.) modulis VL5 „Padalinio veiklos planavimas ir valdymas aukštųjų technologijų įmonėje“ – Parengtas 2 dienų (16 val.) modulis VA5 „Klientų aptarnavimo principai ir įgūdžiai“
  IT mokymai:
  – Įvyko 3 d. (24 val.) trukmės II lygio IT mokymai tema „Duomenų bazių kūrimo įgūdžių atnaujinimas iki Microsoft SQL Server 2005 (Nr.2734)„.
  – Įvyko 5 d. (40 val.) trukmės I lygio IT mokymai tema „Windows Server 2003 Active Directory infrastruktūros planavimas, diegimas bei priežiūra (Nr. 2279)„.
  – Įvyko 3 d. (24 val.) trukmės II lygio IT mokymai tema „Microsoft SQL Server 2005 duomenų bazių priežiūra (Nr.2780)„.
  – Įvyko 3 d. (24 val.) trukmės II lygio IT mokymai tema „Užklausų optimizavimas Microsoft SQL Server 2005 aplinkoje (Nr.2784)„.
  – Įvyko 5 d. (40 val.) trukmės I lygio IT mokymai tema „Microsoft Windows Server 2003 Active Directory ir tinklų infrastruktūros projektavimas (Nr. 2282)„.
  – Įvyko 5 d. (40 val.) trukmės I lygio IT mokymai tema „Microsoft SQL Server 2000 duomenų bazių administravimas (Nr. 2072)„.
  – Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  Kita veikla:
  • Parengti ir su projekto partneriais suderinti dokumentai projekto terminui pratęsti. Dokumentai išsiųsti į ESFA, pateiktas papildomas paaiškinimas ESFA dėl projekto laikotarpio pratęsimo.
  • Išsiųsti moduliai įmonėms.
  • Patikrintos paslaugų teikėjų ataskaitos.
  • Koreguojami tvarkaraščiai pagal poreikius.
  • Patikrinti įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  • Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-05-31.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų birželio mėn.

  Vadybiniai mokymai:
  – Parengtas bei dviems grupėms išdėstytas 3 dienų (24 val.) trukmės modulis AL7 „Finansai ne finansų vadovams„. Modulį parengė bei mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“
  – Parengtas 2 dienų (16 val.) trukmės modulis VL6 „Komandos formavimas ir valdymas„. Modulį parengė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VL5 „Padalinio veiklos planavimas ir valdymas aukštųjų technologijų įmonėje“ mokymai keturioms grupėms. Mokymus vedė VšĮ „Žinių visuomenės institutas“ ir M.Gurskienės TŪB „Verslo vadovų mokymo centras“.
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VA2 „Inovatyvių įmonių produktų pardavimo būdai ir technikos“ mokymai vienai grupei. mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VA4 „Įtikinanti prezentacija“ mokymai vienai grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VA5 „Klientų aptarnavimo principai ir įgūdžiai“ mokymai trims grupėms. mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“
  – Parengtas bei dviems grupėms išdėstytas 2 dienų (16 val.) trukmės modulis VA6 „Sudėtingų aptarnavimo situacijų valdymas„. Modulį parengė ir mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“
  IT mokymai:
  – Įvyko 3 d. (24 val.) trukmės II lygio IT mokymai tema „Daugiadimensinių sprendimų architektūros projektavimas naudojant Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services“ (Nr.2796K, ankstesnės versijos 2074 atitikmuo).
  – Įvyko 3 d. (24 val.) trukmės III lygio IT mokymai vienai grupei tema „Paruošiamoji tema prieš atestacijos programą„.
  – Įvyko 1 d. (8 val.) trukmės III lygio IT mokymai dviems grupėms tema „Microsoft atestacijos programa 70-290„.
  – Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  Kitos veiklos:
  – Parengtas mokėjimo prašymas Europos Socialinio Fondo Agentūrai.
  – Įvyko susitikimas su UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ ir įmonių, kurios dalyvauja IT mokymuose atstovų susitikimas dėl tolimesnės veiklos.
  – Įvyko susitikimas su vadybinių mokymų paslaugų teikėjais dėl tolimesnių mokymų organizavimo.
  – Patikrinti įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Parengtas kokybinis mokymų ketvirčio įvertinimas.
  – Išsiųsti moduliai įmonėms.
  – Koreguojami mokymų tvarkaraščiai pagal poreikį.
  – Patikrintos paslaugų teikėjų ataskaitos.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-06-29.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų liepos mėn.

  • Vadybiniai mokymai:
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VL6 „Komandos formavimas ir valdymas“ mokymai dviems vidurinio lygio vadovų grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VA2 „Inovatyvių įmonių produktų pardavimo būdai ir technikos“ mokymai vienai vadybininkų grupei. mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“
  • IT mokymai:
  – Įvyko 2 d. (16 val.) trukmės II lygio IT mokymai tema „Verslo analitikos sprendimų projektavimas įmonėms naudojant Microsoft SQL Server 2005„. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Kitos veiklos:
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Išsiųsti moduliai įmonėms.
  – Pratęsta projekto vykdymo sutartis iki 2008-04-30.
  – Pratęstos sutartys su projekto paslaugų teikėjais iki 2008-03-31.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-07-31.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų rugpjūčio mėn.

  Parengtas modulis „Komandos formavimas ir valdymas inovatyvioje įmonėje„, AL8 (08) skirtas aukščiausios grandies vadovams“. Modulį parengė UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  • IT mokymai:
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-270. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Kitos veiklos:
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Rengiamas mokėjimo prašymas Nr. 7.
  – Pasirašyta sutartis su draudimo bendrove dėl projekto avanso draudimo.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-08-31.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų rugsėjo mėn.

  Parengti moduliai viduriniosios grandies vadovams „Susirinkimų parengimas ir pravedimas„, VL9 (17), „Pardavimo proceso valdymas„, VL 7 (15), „Derybos„, VL 8 (16). Modulį parengė UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  • Vadybiniai mokymai:
  – Įvyko 3 dienų mokymai tema“ Inovatyvios įmonės konkurencinė aplinka ir vadovo veiksmai šioje aplinkoje“ Konkurencinės aplinkos prognozavimo metodikos“., 2 dienų mokymai tema „Efektyvūs valdymo sprendimai, pokyčių inicijavimas ir valdymas inovatyvioje įmonėje“ įmonių vadovams. Mokymus vedė VšI „Žinių visuomenės institutas“.
  – Įvyko 2 dienų mokymai 2 grupėms tema „Komandos formavimas ir valdymas inovatyvioje įmonėje“, 2 dienų mokymai 2 grupėms tema „Pardavimo proceso valdymas“ įmonių vadovams, 2 dienų mokymai 2 grupėms įmonių vadybininkams tema“ Klientų aptarnavimo principai ir įgūdžiai“. Mokymus vedė UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  • IT mokymai:
  – Įvyko 2 d. mokymai tema „Ataskaitų infrastruktūros sprendimų projektavimas naudojant Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (Nr. 2030).
  – Įvyko 2 d. mokymai tema „ETL sprendimų projektavimas naudojant Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (Nr.2092)“
  Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Kitos veiklos:
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Rengiamas mokėjimo prašymas Nr. 7.
  – Rengiamasi valdymo grupės posėdžiui.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė
  Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-09-28.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų spalio mėn.

  • Vadybiniai mokymai:

  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VL7 „Pardavimo proceso valdymas mokymai“ vienai vidurinio lygio vadovų grupei. Mokymus vedė UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VA6 „Sudėtingų aptarnavimo situacijų valdymas“ dviems vadybininkų grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VL8 „Derybos“ mokymai trims vidurinio lygio vadovų grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“ ir VšI „Žinių visuomenės institutas“.
  – Įvyko 1 dienos (8 val.) trukmės modulio VL9 „Susirinkimų parengimas ir pravedimas“ mokymai vienai vidurinio lygio vadovų grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.

  • IT mokymai:

  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-290. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Įvyko 5 d. (40 val.) trukmės IT mokymai tema „Microsoft Windows XP Professional diegimas ir priežiūra“ (Nr. 2272). Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Įvyko 5 d. (40 val.) trukmės IT mokymai tema „Microsoft SQL Server 2005 duomenų bazių priežiūra“ (Nr. 2780). Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Įvyko 3 d. (24 val.) trukmės IT mokymai tema „Microsoft SQL Server 2005 duomenų bazių kūrimas“ (Nr. 2779). Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.

  • Kitos veiklos:
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Parengtas mokėjimo prašymas Nr. 7 ir pristatytas į ESFA.
  – Įvyko projekto valdymo grupės posėdis. Pristatyta projekto ataskaita ir priimti sprendimai dėl projekte sutaupytų PVM lėšų.
  – Rengiama papildomų mokymų pirkimų dokumentacija. Parengta partnerių apklausos dėl papildomų mokymų temų anketa, apibendrinti poreikiai.
  – Kita projekto administravimo veikla.

  Informaciją parengė Egidijus Žekas,
  Projekto administratorius atsakingas už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-10-31.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų lapkričio mėn.

  Parengtas modulis: vadybininkams „DiSC klientų aptarnavimas“ VA7 (24), modulį parengė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“

  Vadybiniai mokymai:

  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VL6 „Komandos formavimas ir valdymas“ vienai vidurinio lygio vadovų grupei. Mokymus vedė UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 1 dienos (8 val.) trukmės modulio VL9 „Susirinkimų parengimas ir pravedimas“ mokymai dviems vidurinio lygio vadovų grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VA5 „Klientų aptarnavimo principai ir įgūdžiai“ mokymai vienai vadybininkų grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.

  • IT mokymai:

  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-297. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko 3 d. (24 val.) paruošiamoji tema prieš atestacijos programą Nr. PP IT G2. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-291. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Įvyko 5 d. (40 val.) trukmės IT mokymai tema „Microsoft SQL Server 2005 duomenų bazių priežiūra“ (Nr. 2780). Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-270. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-431. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-290. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.

  • Kitos veiklos:
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Rengiamas mokėjimo prašymas Nr. 8.
  – Rengiama papildomų mokymų pirkimų dokumentacija. Vyko partnerių apklausa dėl poreikių.
  – Kita projekto administravimo veikla.

  Informaciją parengė Jelena Veršinina,
  Projekto administratorė atsakinga už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-11-30.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2007 metų gruodžio mėn.

  Parengtas modulis: „Inovacijų supratimas (apibrėžimas ir procesas), inovatyvi komanda. Inovatyvūs projektai, jų finansavimo galimybes. Inovatyvių projektų realizavimas“ (BK, 25). Modulis skirtas visiems įmonių darbuotojams. Modulį parengė TŪB M. Gurskinės „Verslo vadovų mokymo centras“.

  IT mokymai:
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-270. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.

  • Kitos veiklos
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Rengiamas mokėjimo prašymas Nr. 8.
  – Parengtas projekto biudžeto keitimas, pristatytas į ESFA.
  – Parengta nauja projekto pirkimų plano redakcija, pristatyta į ESFA.
  – Parengtas ir atspausdintas „Lietuvos žiniose“ projekto viešinimo straipsnis.
  – Vyko vizitai pas projekto partnerius, tikslas derinti projekto finansinius dokumentus ir papildomų mokymų pirkimų užduotis.
  – Kita projekto administravimo veikla.

  Informaciją parengė Jelena Veršinina,
  Projekto administratorė atsakinga už projekto stebėseną
  Paskelbta 2007-12-24.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2008 metų sausio mėn.

  • Vadybiniai mokymai:
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VL3 „Bendradarbiavimas inovatyvioje organizacijoje dviems vidurinio lygio vadovų grupėms. Mokymus vedė Žinių visuomenės institutas.
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VA3 „Inovatyvių įmonių produktų pardavimo psichologija“ mokymai vienai vadybininkų grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“ ir Žinių visuomenės institutas.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio VA5 „Klientų aptarnavimo principai ir įgūdžiai“ mokymai vienai vadybininkų grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VA7 „DiSC klientų aptarnavimas“ mokymai dviems vadybininkų grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  • IT mokymai:
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-431. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-270. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Kitos veiklos:
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Parengtas ir pristatytas mokėjimo prašymas Nr. 8.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė Jelena Veršinina,
  Projekto administratorė atsakinga už projekto stebėseną
  Paskelbta 2008-01-31.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2008 metų vasario mėn.

  • Vadybiniai mokymai:
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio VA3 „Inovatyvių įmonių produktų pardavimo psichologija“ mokymai dviems vadybininkų grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“ ir Žinių visuomenės institutas.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio AL6 „Efektyvūs valdymo sprendimai, pokyčių inicijavimas ir valdymas inovatyvioje įmonėje“ mokymai vienai aukščiausio lygio vadovų grupei. Mokymus vedė Žinių visuomenės institutas.
  • IT mokymai:
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-297. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-431. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-293. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Kitos veiklos:
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Rengiamas mokėjimo prašymas Nr. 9.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė Jelena Veršinina,
  Projekto administratorė atsakinga už projekto stebėseną
  Paskelbta 2008-02-29.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2008 metų kovo mėn.

  • IT mokymai:
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-290. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-431. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-291. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-445. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-431. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-270. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-294. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-293. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Vyko Microsoft atestacijos programa Nr. 70-291. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Baigiamoji konferencija:
  – Įvyko projekto baigiamasis renginys „Inovacijų supratimas (apibrėžimas ir procesas), inovatyvi komanda. Inovatyvūs projektai, jų finansavimo galimybės. Inovatyvių projektų realizavimas“.
  • Kitos veiklos:
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Rengiamas mokėjimo prašymas Nr. 9.
  – Vykdoma papildomų mokymų pirkimo procedūra
  – Sudaryta sutartis dėl papildomų mokymų pirkimo
  – Derinami tvarkaraščiai su įmonėmis
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė Jelena Veršinina,
  Projekto administratorė atsakinga už projekto stebėseną
  Paskelbta 2008-03-31.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2008 metų balandžio mėn.

  • Vadybiniai mokymai:
  – Įvyko 3 dienų (24 val.) trukmės modulio PM-01 ISM „Efektyvus ir sėkmingas vadovavimas“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 1 dienos (8 val.) trukmės modulio PM-01 ZVI „Kolektyvinio supratimo įmonėje formavimas koncepcijų žemėlapio pagrindu“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė Žinių visuomenės institutas.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio PM-03 ISM „Inovatyvių įmonių pardavimo darbuotojų įgūdžių tobulinimas“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio PM-02 ZVI „Kolektyvinio supratimo įmonėje formavimas koncepcijų žemėlapio pagrindu“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė Žinių visuomenės institutas.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio PM-04 ISM „Kaip išsiugdyti iniciatyvius ir savarankiškus darbuotojus“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 4 dienų (32 val.) trukmės modulio PM-06 ISM „Verslo proceso gyvavimo ciklai, produktyvumo platforma“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 1 dienos (8 val.) trukmės modulio PM-05 ISM „Biudžetinių įstaigų apskaitos principai ir modeliai“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 1 dienos (8 val.) trukmės modulio PM-07 ISM „Savikainos apskaitos verslo valdymo sistemos specifika su Inventory II“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  • IT mokymai:
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio „Windows Vista taikomųjų programų ir sisteminių įrankių konfigūravimas, temos Nr. 5116“ mokymai. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Kitos veiklos
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Parengtas ir pristatytas mokėjimo prašymas Nr. 9.
  – Parengtas atnaujintas projekto biudžetas, atnaujintas veiklų planas.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė Jelena Veršinina,
  Projekto administratorė atsakinga už projekto stebėseną
  Paskelbta 2008-04-30.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2008 metų gegužės mėn.

  • Vadybiniai mokymai:
  – Įvyko 1 dienos (8 val.) trukmės modulio PM-08 ISM „Kaštų apskaita ir valdymas: tradiciniai kaštai, apskaitos metodai ir jų ribotumai, veiklos kaštų apskaita (activity Based Costing) ir valdymas“ mokymai vienai dalyvių grupei. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  – Įvyko 2 dienų (16 val.) trukmės modulio PM-02 ISM „Vidinės komunikacijos tobulinimas įmonėje“ mokymai dviems dalyvių grupėms. Mokymus vedė UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“.
  • IT mokymai:
  – Įvyko 5 dienų (40 val.) trukmės modulio „Kompiuterinių tinklų saugos pagrindai pagal CompTIA Security+“ mokymai. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  – Įvyko 4 dienų (32 val.) trukmės modulio „Kompiuterinių Projektų valdymo profesionalų (PMP) paruošimo programa“ mokymai. Mokymo paslaugos tiekėjas – UAB „Kompetencijos ugdymo centras“.
  • Kitos veiklos
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Rengiamas mokėjimo prašymas Nr. 10.
  – Pasirašyta projekto pratęsimo sutartis, parengtas naujas pirkimų planas.
  – Parengtas ir paskelbtas projekto viešinimo straipsnis.
  – Vykdoma verslo knygų pirkimo veikla.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė Jelena Veršinina,
  Projekto administratorė atsakinga už projekto stebėseną
  Paskelbta 2008-05-30.

  separator

  Informacija apie projekto veiklas 2008 metų birželio mėn.

  • Kitos veiklos
  – Tikrinami įmonių finansiniai projekto dokumentai.
  – Rengiamas mokėjimo prašymas Nr. 10.
  – Kita projekto administravimo veikla.
  Informaciją parengė Jelena Veršinina,
  Projekto administratorė atsakinga už projekto stebėseną
  Paskelbta 2008-06-20.
Skip to content