Rūmų naujienos

Lankėsi LR Prezidentės patarėja

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose lankėsi LR Prezidentės patarėja ekonomikos ir verslo klausimais Kristina Biraitė. Susitikime dalyvavo rūmų viceprezidentai Zigmantas Dargevičius, Eduardas Jasas, Vytas Čičelis.

Apsaugokime mūsų ateitį - vaikus

VšĮ „Saugi pradžia“ (SDG įmonių grupės narė) jau 10-ąjį kartą vykdo socialinę akciją „Apsaugokime mūsų ateitį!”, skirtą spręsti   vaikų nematomumo kelyje tamsaus paros metu problemą bei skatinti pradinukų saugaus elgesio kelyje įgūdžius. Kvietimas  (PDF, 1.5MB).

Valstybinė darbo inspekcija konsultuoja dėl Darbo kodekso

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) svetainėje skelbiama rubrika „Konsultacijos dėl naujojo Darbo kodekso“: http://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=1214 .

Kvietimas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) nuo šiol galės gauti kompensaciją, jeigu joms buvo suteikta aukštos kokybės informacinė, konsultacinė ir kita parama eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais. Ūkio ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“. Iš viso priemonei skirta 5,58 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Kviečia teikti paraiškas 2017 m. užimtumo didinimo programai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kauno miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11d. sprendimu T-443 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, kviečiamos labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurių pagrindinė vykdoma veikla yra Kauno mieste, teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Programos 9 punkte nurodytą tinkamą projekto veiklą.

Lengvatinės paskolos smulkiajam ir vidutiniam verslui

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai jau gali kreiptis į AB Šiaulių banką ir AB „Swedbank“ dėl lengvatinių paskolų, kurios teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis pagal Ūkio ministerijos finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.

Mokesčių ir socialinės sistemos planuojami pokyčiai

2017 m. rugpjūčio 3 d. Vyriausybė pristatė pakoreguotą mokesčių pertvarkos planą - planuojamus mokesčių ir socialinės sistemos pokyčius nuo 2018 m. (pirminiai pasiūlymai buvo pristatyti birželio 2 d.) Pristatymas pateiktas čia.

Užsienio lietuviai skatinami sugrįžti – laukiamos Jūsų idėjos

Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus Kryptis LIETUVA ir kviečia visuomenę teikti iniciatyvas, kuriomis užsienio lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems padeda lengviau integruotis sugrįžus po daugelio metų, praleistų svetur.

Gairės: “Neįprastai mažos kainos ar sąnaudų nustatymas ir pagrindimas”

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai keitėsi neįprastai mažos kainos ar sąnaudų nustatymo reglamentavimas. Atsižvelgdama į tai, Viešųjų pirkimų taryba parengė gaires “Neįprastai mažos kainos ar sąnaudų nustatymas ir pagrindimas”.

Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra

Aplinkos apsaugos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2. projektą. 

Kviečiame steigti stipendijas profesinių mokyklų mokiniams

Siekdami viešojoje erdvėje skleisti kuo daugiau gerųjų pavyzdžių apie darbo rinkai reikalingas profesijas,  kviečiame įmones - narius steigti vardines stipendijas gerai besimokantiems baigiamųjų kursų Kauno profesinių mokyklų mokiniams.

Nacionalinis susitarimas dėl būtinų reformų šalies pažangai

Nacionalinio susitarimo projekte yra numatyti šie ilgalaikei pažangai būtini reformų tikslai:

  1. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir viešųjų paslaugų kokybės didinimas.
  2. Socialinio dialogo stiprinimas.
  3. Švietimo kokybės, efektyvumo ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas.
  4. Mokesčių sistemos suderinamumo užtikrinimas.
  5. Šalies konkurencingumo didinimas.

Daugiau iš „Rūmų naujienos“

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Nesakyk: „Kodėl seniau buvo geriau negu dabar?“ Tai neišmintingas klausimas.

Ekliaziasto knyga 7 sk. 10 eil.

Renginių kalendorius

‹‹ 2017, Rugpjūtis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
     

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Susitelkę ir pradėdami nuo savęs, galime pasiekti, kad Kaunas būtų gražesnis ir jaukesnis gyventi.
 

Susitelkę ir pradėdami nuo savęs, galime pasiekti, kad Kaunas būtų gražesnis ir jaukesnis gyventi.

Kristina Žališkevičienė, Rūmų klubo „Verslas Kaunui“ įkūrėja

Rūmų žinios, 2017-06-26, Nr. 617

nr617.pdf 1,41 MB ;