• Startuoja Erasmus + programos projektas virėjo specialybei (“Cook your future”)
 • Startuoja Erasmus + programos projektas virėjo specialybei (“Cook your future”)

   

  Startuoja Erasmus + programos projektas virėjo specialybei (“Cook your future”)

  Data: 04-03-19

  Autorius:  Tomas Vilčinskas, projektų vadovas Kaunas statybos ir paslaugų mokymo centras

  Projekto partneriai CETEX (Ispanija), EOLAS S.L. (Ispanija), Fryzijos Koledžas (Nyderlandai), Hekwerk (Nyderlandai), Momentum Marketing Services (Airija), Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras (Lietuva), Open Education Community (Belgija). Projekto trukmė 2018-11-01 – 2020-10-31

  Kultūros paveldas yra daugiau nei praeities istoriniai paminklai. Studentai projekte supras savo kultūros paveldą ir supras, kad kulinarijos tradicijos, seni receptai ir virimo būdai yra svarbi mūsų kultūros dalis ir nusipelno būti prisiminti ir naudoti ateities kartoms. „Cook Your Future“ prisideda prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, nes naudoja kultūrą kaip kūrybinių naujovių varomąją jėgą.

  Projekto tikslai:

  • leisti profesinio mokymo studentams artinti ir labiau įsitraukti į savo regiono kulinarinį kultūros paveldą ir jį puoselėti;
  • šviesti profesijos mokytojus, kad jie taptų naujovėmis įmonėse, kurias jie dirbs ateityje;
  • pradėti tarpkultūrinį jaunimo pokalbį apie kulinarinį kultūros paveldą ir leisti jiems atrasti savo įvairovę

  Europa;

  • plėtoti studentų kompetencijas būsimam darbui;
  • didinti mokinių mokymosi galimybių darbe galimybes;
  • sukurti tiltą tarp kartų;
  • išsaugoti nematerialų kultūros paveldą;
  • plėtoti profesijos mokytojų mokymosi ir pedagoginius įgūdžius

  Tikslinė grupė: Projektas skirtas profesinių mokyklų studentams viešbučių ir virėjų srityse. Antra, šiame sektoriuje dirbantiems profesijos mokytojams, nes jie didina jų įgūdžius kompetencijos ir stiprina profesinio mokymo darbo tinklo pasaulį. Darbuotojų pasaulis (restoranai, maitinimo įmonės,  maisto sunkvežimiai, maitinimo įstaigos, vietos valdžios institucijos ir tt) yra trečioji projekto tikslinė grupė.

  Studentai pasiūlys naujoviškus būdus, kaip prikelti kulinarines tradicijas, senus receptus, užmirštus regioninius ingredientus ir tradicinį maistą. „Cook Your Future“ dėmesys skiriamas ne tik skatinant ekonomikos augimą, prisidedant prie ateities darbo jėgos įsidarbinimo, vietinis kulinarinis paveldas yra svarbus ekonominis veiksnys regionams. Kultūros paveldas ir kulinarijos tradicijos yra pagrindiniai lankytini objektai turistams, lankantiems regionus.

  Studentai rinks realaus gyvenimo užduotis, jie aktyviai ieškos kulinarinių tradicijų, senų receptų ir tradicinių virimo būdų. Vėliau jie atnaujins receptus ir virimo būdus (diegti naujoves) ir pasiūlyti juos regioniniams restoranams ir įmonėms. Naujo mokymo turinys bus sukurtas tam, kad studentai galėtų rinkti savo regiono kulinarinį paveldą. Studentai susitiks tarptautiniu mąstu grupėmis, diskutuos apie galimybes modernizuoti kulinarines tradicijas naudojant šiuolaikines tendencijas ir technologijas.

  Projektu kuriamas tiltas tarp kartų. Jaunoji karta geriau supras vyresnę kartą  pažins juos per žinias apie receptus, virimo tradicijas, istorijas ir atvirkščiai.

  Projekto rezultatai:

  • IO1 – Sukurta mokytojo mokymo programa – vadovas;
  • IO2 – Įmonės mokymo programa;
  • IO3 – Studento mokymosi medžiagos.

   

  Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

   

  Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, direktorius Tel. 8 37 451434 El. p. info@profcentras.lt

  Tomas Vilčinskas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, projektų vadovas Tel. +37068752810 El. tomas.vilcinskas71@gmail.com

  Kaunas statybos ir paslaugų mokymo centras (KSPMC)

  Kalantos g. 80

  82364 Kaunas

  Lietuva

  http://www.profcentras.lt

Skip to content