• Net nedalyvaudami viešajame pirkime, galite būti pripažinti turinčiais teisinį suinteresuotumą ginčyti pirkimo sąlygas
 • Net nedalyvaudami viešajame pirkime, galite būti pripažinti turinčiais teisinį suinteresuotumą ginčyti pirkimo sąlygas

  Kokios pagrindinės priežastys, dėl kurių nedalyvaujate viešųjų pirkimų procese? Galbūt dėl neteisėtų konkrečių specifikacijos ar kvalifikacijos reikalavimų, nurodytų pirkimo sąlygose? O gal dėl neproporcingų reikalavimų išsamumo (detalumo), dėl kurio privilegijuojamas vienas tiekėjas ar paslaugos teikėjas? Galbūt neturite licencijos verstis atitinkama veikla, dėl kurios pradėtas viešųjų pirkimų procesas?

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog dėl aiškiai neteisėtų pirkimo sąlygų, neproporcingų reikalavimų ar aiškiai neužtikrinamos dalyvaujančiųjų viešajame pirkime dalyvių konkurencijos, net jeigu nedalyvavote pirminiame pirkimo pasiūlymų teikime, visada galite kreiptis į perkančiąją organizaciją su pretenzija dėl pirkimo sąlygų keitimo.

  Pretenzijos pateikimas dėl pirkimo sąlygų keitimo reiškia Jūsų siekį dalyvauti naujame pirkime, t. y., pakeitus neteisėtas pirkimo sąlygas.

  Tačiau jeigu perkančioji organizacija, išnagrinėjusi Jūsų pretenziją, atsisako tenkinti joje nurodytus reikalavimus pakeisti pirkimo sąlygas, tai patvirtina, jog turėjote teisėtą lūkestį dalyvauti pirkime. O prašymas pakeisti pirkimo sąlygas suponuoja Jūsų teisinį suinteresuotumą ginčyti pirkimas sąlygas, ir jis reiškia, kad esate suinteresuotas viešojo pirkimo sutarties sudarymu bei finansinio atlygio už suteiktas paslaugas, pristatytas prekes ar atliktus darbus gavimu.

  Vadinasi, turite teisę ginčyti pirkimo sąlygas ir kreiptis su ieškiniu į teismą dėl perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros iniciavimo. Teismai laikosi praktikos, jog tam, kad tiekėjas ar paslaugų teikėjas galėtų pasinaudoti peržiūros procedūra, t. y., ginčyti viešąjį pirkimą, dalyvio statusas savaime nėra būtinas.

  Taip yra todėl, kad Viešųjų pirkimo įstatymų nuostatomis gali remtis ne tik viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis subjektas, bet ir subjektas, kuris formaliai jose nedalyvavo, t. y., ne tik pirkimo objektą ar paslaugą pasiūlęs subjektas (dalyvis), bet ir galintis tokį objektą ar paslaugą pasiūlyti (tiekėjas ar teikėjas) asmuo, dėl kokių nors priežasčių to nepadaręs pirmojo pirkimo siūlymų teikimo metu, tačiau suinteresuotas dalyvauti viešajame pirkime.

  Tokia pozicija pagrįsta vertinimu, kad neracionalu ir neproporcinga versti ūkio subjektą pateikti pasiūlymą iš anksto žinant, kad šis bus atmestas dėl neatitikties, jo vertinimu, neteisėtoms viešojo pirkimo sąlygoms.

  Taip pat atkreipiame dėmesį ir į tai, jog neretai pirkimo procedūrose yra nustatomas laikotarpis, per kurį yra siekiama įsigyti prekę ar paslaugą. Vadinasi, net jeigu viešojo pirkimo paskelbimo metu neturite teisės verstis atitinkama veikla, tai per se (liet. k. savaime) nereiškia, kad teisėtai pasiekęs naujos procedūros paskelbimą Jūs jų negalėtumėte atitikti, inter alia (liet. k. be kita ko), pagerinti savo pasiūlymo, bendradarbiauti su naujais ūkio subjektais ir pan.

  Taigi, jeigu norite dalyvauti viename ar kitame viešajame pirkime, tačiau matote, jog viešojo pirkimo sąlygos yra akivaizdžiai neteisėtos, diskriminacinės kitų prekių tiekėjų ar paslaugų teikėjų atžvilgiu, patariame pirmiausia kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl tokių sąlygų pakeitimo.

  Tik įgijus teisinį suinteresuotumą, t. y., tik gavus neigiamą atsakymą iš perkančiosios organizacijos dėl sąlygų pakeitimo, tokias sąlygas galite ginčyti inicijuojant perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros procedūrą teisme.

  Visa tai Jums gali suteikti galimybę dalyvauti naujame viešojo pirkimo konkurse ir, jį laimėjus, gauti finansinį atlygį už suteiktas paslaugas ar pristatytas prekes.

Skip to content