• Kviečia “Šviesuva”

  Kviečia "Šviesuva"

  ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“
  UAB „Pirmas žingsnis“ konferencijų salėje,
  Raudondvario pl.150, Kaunas
  2014.11.13 (ketvirtadienis), 16.00 – 17.30

  Generalinis rėmėjas – Algimantas Astrauskas

  Dr. JUOZAS ŠIDIŠKIS, LSMU Neurochirurgijos klinikos Funkcinės stereotaksinės neurochirurgijos sekt. vadovas, Vydūno draugijos narys

  DU ĮŽYMŪS ŠVIESULIAI LIETUVOS DVASINĖJE KULTŪROJE

  Vydūno ir Šatrijos Raganos gyvenimo, kūrybos, visuomeninės ir švietėjiškos veiklos paralelės.

  Jų reikšmė mūsų tautos dvasinės kultūros evoliucijai praeityje ir dabartyje.

  Lektorius vadovauja padaliniui, kuris unikalus Lietuvoje ir Baltijos šalyse: čia operuojami ligoniai, sergantys Parkinsono liga, epilepsija, turintys sunkią negalią. Parkinsono liga pasaulyje serga apie 1,4% žmonių. J. Šidiškis su bendradarbiais 2010 m. atliko pirmąją neurostimuliacijos operaciją Lietuvoje. Šis gydymo būdas yra veiksmingiausias Parkinsono ligai gydyti.

  Juozas Šidiškis – aktyvus Vydūno draugijos narys, vykdantis kilnią švietėjo veiklą. Kas yra švietėjas? Prisiminkime iškilias Lietuvos asmenybes – įžymiuosius švietėjus. Vyskupas M.Valančius. Simonas Daukantas – istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų. Simonas Stanevičius – vienas svarbiausių XIX a. lietuvių kultūros veikėjų bei rašytojų. Vyskupas Antanas Baranauskas. Tautos patriarchas Jonas Basanavičius – žymiausia XIX a. lietuvių tautinio atgimimo figūra, 1907 m. įsteigęs Lietuvių mokslo draugiją. Jo pirmininkaujama Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Juozas Damijonaitis – prieškario Lietuvos švietėjas. Vydūnas ir Šatrijos ragana – iškilūs lietuvių mąstytojai, humanistai, kultūros veikėjai.

  Visų laikų švietėjai ugdė ir ugdo atsakomybės už tautos likimą jausmą.

  Jų visada buvo, yra ir bus…

Skip to content