• Kauno statybininkų rengimo centras įgyvendino mokiniams naudingą projektą
 • Kauno statybininkų rengimo centras įgyvendino mokiniams naudingą projektą

  Kauno statybininkų rengimo centras įgyvendino mokiniams naudingą projektą

  Visus mobilumų vizitus galima vadinti sėkmės istorijomis. Kiekviena jų – neįkainojama praktinė ir Mobilumas mokantis – patirtis gyvenime

  Projektinės veiklos vykdymas yra viena iš Kauno statybininkų rengimo centro (toliau Kauno SRC) prioritetinių veiklų. Tarptautinis bendradarbiavimas yra viena iš sričių, kurioje centras aktyviai dalyvauja ir bendradarbiauja su partneriais iš Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, Danijos, Ispanijos, Olandijos, Anglijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių. Tokios partnerystės ne tik padeda dalintis patirtimi, tobulinti kvalifikaciją, bet ir suteikia galimybę besimokantiesiems stiprinti praktinius įgūdžius užsienio šalyse bei neatsilikti nuo darbo rinkos reikalavimų. „Mobilumo projektai – investicija į žmogiškuosius resursus, kurie yra patys vertingiausi šiandieninėje visuomenėje“,- teigia Kauno SRC direktorius S. Janukaitis.

  Siekiant įgyvendinti Kauno statybininkų rengimo centro strateginį tikslą – rengti kvalifikuotus darbuotojus, gerinti mokymo(si) paslaugas, tobulinti programas, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius ir lūkesčius, vienas iš svarbiausių rūpesčių yra kokybiškas praktinis specialistų rengimas. 2014-2016 m. Kauno SRC įgyvendino Erasmus+ projektą „Mobilumas mokantis – patirtis gyvenime“, kurio pagrindinis tikslas – automobilių inžinerijos specialybių mokinių praktinio mokymo kokybės gerinimas, sudarant sąlygas projekto dalyviams įgytas profesines žinias įtvirtinti realiose darbo vietose bei pripažįstant ir užskaitant jų pasiektus mokymosi rezultatus ECVET taškais. Pagal pasirašytas mokymosi sutartis su priimančių organizacijų parteriais iš Suomijos, Estijos, Ispanijos, Anglijos, Danijos, Olandijos ir pasirinktus mokymosi modulius 19 Kauno SRC, Marijampolės ir Kėdainių profesinio rengimo centrų mokinių dalyvavo trijų savaičių mobilumo vizituose.

  Pasak jaunųjų mobilumo vizitų dalyvių, tikrai verta nebijoti išbandyti save, nes tai susiję su naujais atradimais bei patirtimi. Nepabūgę gyvenimo ir darbo svečiojoje šalyje, projekto dalyviai drąsiai teigia, jog vizitų dėka ne tik įgijo naudingos profesinės patirties, kuri, kaip jie mano, padės ateityje, bet ir patobulino savo komunikacinius įgūdžius. „Tai tarsi bilietas į naujas patirtis, žinias ir nuotykius“, kaip susitarę teigia dalyviai.

  žmogiškoji patirtis. Pasak vieno iš mobilumo vizito dalyvių D. SolčioEsu be galo dėkingas Erasmus+ programai, kurios dėka net tris savaites galėjau gyventi, mokytis ir tobulinti savo profesinius įgūdžius, anglų kalbos žinias užsienyje, susipažinti su kitos šalies žmonėmis, pažinti šalies gamtą, papročius, paragauti jų tradicinių patiekalų, padirbėti užsienio kompanijos komandoje, todėl siūlau visiems išbandyti save ir esant galimybei važiuoti stažuotis į užsienį.“

  Projektų vadovės A. Gružinskienės teigimu, mobilumo vizitų nauda akivaizdi. Dalyviai sugrįžę iš vizitų tampa drąsesni, įgiję daugiau pasitikėjimo savimi, o tai skatina jų profesinį aktyvumą bei kūrybiškumą. Ji įsitikinusi, jog vizitai ne tik praplečia akiratį, ugdo pakantumą bei kantrybę, išmoko dirbti tarptautinėje komandoje, bet ir padeda pagrindus lengvesniam įsiliejimui į darbo rinką.

  Šis projektas „Mobilumas mokantis – patirtis gyvenime“ Nr. Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000304 finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

  Daugiau informacijos: A. Gružinskienė, Kauno SRC projektų vadovė, tel. +370 37 31 41 05, el.p. aida.gruzinskiene@gmail.com
  , bei mokyklos internetinėje svetainėje http://www.src.kaunas.lm.lt/index.php/projektu-vykd/12-mokykla/projekt-vykdymas/403-pr53
Skip to content