• AVOCAD INFORMUOJA: STIPRĖJA VARTOTOJŲ TEISINĖ APSAUGA PRIIMANT SPRENDIMUS UŽ AKIŲ

  Teisminių ginčų tarp verslininkų ir vartotojų niekada netrūksta. Tačiau praktikoje dalis tokių bylų yra užbaigiamos priimant vartotojo atžvilgiu sprendimą už akių.

  Priimant sprendimą už akių pateikti įrodymai yra vertinami tik formaliai. Tai taip pat reiškia, kad teismas nevertina galimai nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų, nors nagrinėjant bylas įprastu būdų, teismas ex officio turi kvalifikuoti vartojimo sutartis ir atlikti tokių sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę. Tokiu būdu, teismai kartais priteisdavo ne tik pagrįstas skolas, bet ir reikalavimus atsirandančius nesąžiningų sąlygų pagrindu.

  Tačiau neseniai ES Teisingumo Teismas (ESTT) vienoje byloje priėmė prejudicinį sprendimą, byloje Nr. C‑495/19, kartu pateikdamas aktualų išaiškinimą dėl nesąžiningų sąlygų verslininkų sudaromose sutartyse su vartotojais ir jų vertinimo priimant sprendimus už akių.

  ESTT vertinimu, nuo šiol net turint pagrindą priimti sprendimą už akių, teismas, siekdamas užkirsti kelią nesąžiningų sutarčių sąlygoms, turi turėti galimybę savo iniciatyva patikrinti, ar sutarties sąlygos buvo sąžiningos. ESTT pabrėžė vartotojų apsaugos svarbą, kadangi vartotojo padėtis yra kur kas mažiau palanki nei verslininko, todėl jis turi mažiau informacijos ir galimybių derėtis ir sutinka su jam siūlomomis iš anksto parengtomis sąlygomis, neturėdamas galimybės jų keisti.

  AVOCAD vertinimu, šis ESTT pateiktas išaiškinimas dar labiau sustiprina vartotojų teisinę apsaugą bei turės esminės įtakos ir būsimiems teisminiams ginčams, ypač tuo atveju, kai bus pagrindas priimti sprendimą už akių.

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus.

Skip to content