• AVOCAD 24/7 INFORMUOJA. NETEISMINIS BANKROTAS: GREIČIAU, PIGIAU, EFEKTYVIAU

  Šiuo metu galiojantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ) įpareigoja juridinį asmenį, kuris tapo nemokus, prieš kreipiantis į teismą inicijuoti susitarimą dėl pagalbos jam suteikimo ar sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priėmimą. Per nustatytą terminą nesudarius susitarimo dėl pagalbos juridiniam asmeniui ar kreditoriams nepriėmus sprendimo dėl bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka kreditoriai gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ir nors paskutiniais metais buvo stebimas neteisminių bankrotų bylų didėjimas, tačiau, AVOCAD nuomone, šiuo institutu ir jo suteikiamais privalumais juridinių asmenų kreditoriai pasinaudoja vis dar per retai. 

  Pirma, kaip rodo statistiniai duomenys, neteisminio bankroto procedūra, lyginant ją su teismo tvarka vykdoma bankroto procedūra, trunka bene dvigubai trumpiau – teisminė bankroto procedūra vidutiniškai trunka apie du metus, neteisminė – apie metus. Taigi, kreditoriai turi galimybę daug greičiau atgauti savo lėšas.

  Antra, neteisminio bankroto procedūra yra žymiai pigesnė. Bankroto administratoriui yra mokamas tik iš anksto kreditorių nustatytas atlygis, o tai reiškia, kad kreditorių piniginiai reikalavimai yra dažniau patenkinami nei teisminio bankroto atveju.

  Trečia, neteisminio bankroto procedūra – efektyvesnė. JANĮ suteikia teisę juridinio asmens kreditoriams patiems pasirinkti nemokumo administratorių. Neabejotina, kad būtent nemokumo administratoriaus kompetencija ir gebėjimai didžiąja dalimi nulemia visą nemokumo procesą ir efektyvesnį kreditorių interesų užtikrinimą.

  Svarbu ir tai, kad JANĮ taip pat nustato ir sąlygas, kurios turi būti įvykdytos norint vykdyti bankrotą neteismine tvarka:

  – sprendimui dėl neteisminio bankroto procedūros vykdymo turi pritarti kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų juridinio asmens turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę;

  – juridiniam asmeniui neturi būti teismuose iškeltų bylų, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai, įskaitant ir darbuotojų reikalavimus;

  – iš juridinio asmens neturi būti išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus;

  – neturi būti atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas.

  AVOCAD 24/7 komanda yra pasiruošusi atsakyti į visus kylančius klausimus!

Skip to content